Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×
  • entries
    19
  • comments
    0
  • views
    80,459

Entries in this blog

Küme ve İşlemler

Matematikte, bir kümenin alt kümeleri (subsets), o kümenin içerdiği elemanların herhangi bir kombinasyonunu içerir. Bir küme A, başka bir küme B'nin alt kümesi ise, A'nın tüm elemanları B içinde de bulunur. Bu durumda, A⊆B olarak ifade edilir. Örnek olarak, A={1,2} kümesinin alt kümeleri şunlardır: Boş küme: ∅ {1} {2} {1,2} Her kümenin kendisi ve boş küme dahil olmak üzere en az iki alt kümesi vardır. Özellikler: Yansıma Özelliği: Her küme kendi alt

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Kümeler

Küme Kavramı

Matematikte küme kavramı, farklı nesnelerin (elemanlar) bir araya getirildiği bir yapıyı ifade eder. Temel küme kavramları şunları içerir: 1. Elemanlar: Küme, belirli nesnelerden oluşur. Bu nesneler, sayılar, harfler, insanlar, diğer kümeler vb. olabilir. Bir elemanın bir kümede olup olmadığını belirtmek için "∈" sembolü kullanılır. Örneğin, eğer x küme A'da bir eleman ise, bu x∈A olarak yazılır. A = {1, 2, 3} B = {3, 4, 5} 2. Eşitlik: İki kümenin eşit olması, aynı elemanlar

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Kümeler

Aralık gösterimi (Interval notation)

Interval notation, genellikle matematikte bir aralığı (interval) veya sayı kümesini belirtmek için kullanılan bir notasyondur. İki tür aralık vardır: sonlu ve sonsuz aralıklar. Sonlu aralıklar, başlangıç ve bitiş noktaları olan aralıkları temsil eder. Örneğin, (3, 5) aralığı, 3'ün üzeri ve 5'in altındaki tüm reel sayıları içerir. Kullandığımız parantezler aralığın nasıl tanımlandığını belirtir. Yani, "(" ve ")" işaretleri, başlangıç ve bitiş noktalarının dahil olmadığını (yani aralık açıktı

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Bilimsel Gösterim (Scientific Notation)

Scientific notation (bilimsel gösterim), genellikle çok büyük ya da çok küçük sayıları kolay ve açık bir şekilde ifade etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu notasyon, bir sayının onluk tabanda gösterimini ve bu sayının onluk tabanda kaçıncı kuvveti olduğunu belirtir. Bir sayıyı bilimsel gösterimde ifade etmek için aşağıdaki formatı kullanırız: a x 10^n Burada a sayısı, 1 ile 10 arasında (10 dahil değil) bir sayıdır ve n sayısı bir tam sayıdır. Örneğin, 300 sayısını bilimsel gö

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

En Küçük Ortak Kat(EKOK) nedir?

En küçük ortak kat, belirli bir sayı kümesinde kat olan en küçük pozitif tam sayı olarak tanımlanabilir. En küçük ortak kat bazen en küçük ortak kat olarak adlandırılır ve (EKOK) olarak kısaltılır. Örneğin, 2, 3 ve 7'nin EKOK'u 42'dir çünkü 42, 2, 3 ve 7'nin katıdır. 42'den küçük, üç sayının katı olan başka bir sayı yoktur. En Küçük Ortak Katlar Nasıl Bulunur? İki veya daha fazla sayının EKOK'u çeşitli yöntemlerle bulunabilir. Bu yöntemlerden bazıları aşağıda açıklanmıştır. Çarp

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

En Büyük Ortak Bölen(EBOB) Nedir?

İki sayının en büyük ortak bölenini bilmek, kesirleri basitleştirirken veya matematiksel ifadeleri çarpanlara ayırırken yardımcı olabilir. En büyük ortak çarpan, en küçük ortak katı bulmak için bir yöntemde de kullanılır. En Büyük Ortak Bölen Nedir? Sıfır olmayan bir sayı kümesinin en büyük ortak böleni, kümedeki her sayıyı eşit olarak bölen en büyük pozitif tam sayıdır. En büyük ortak bölen, Ebob(GCF) olarak kısaltılır. Bazen en büyük ortak bölen olarak da adlandırılır. İkinciyi bir

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Bir Sayıyı Asal Çarpanlara Ayırmak

Tanım olarak çarpan, başka bir sayıyı kalan bırakmadan bölen bir sayıdır. Buna karşılık, bir kat, belirli sayıda başka bir sayı ile bölündüğünde kalan kalmayan bir sayıdır. Örneğin; 2x5 = 10 2 ve 5, 10'un çarpanları olarak kabul edilir ve benzer şekilde 10, 2 ve 5'in katıdır. Çarpan nedir? Yukarıda tanımlandığı gibi, çarpan, belirli bir sayıyı bir tam sayı veya tamsayı verecek şekilde bölen bir sayıdır. Örneğin 2, 8'in bir çarpanıdır çünkü 8'i kalansız böler. 1, herhangi

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Mutlak Değer Nedir?

Mutlak değer, yönü ne olursa olsun, bir noktanın sayı doğrusu üzerindeki sıfıra veya orijine olan uzaklığını ifade eder. Bir sayının mutlak değeri her zaman pozitiftir. Mutlak değer kavramı genellikle tek boyutlu uzaylarda kullanılır, çünkü bu, bir sayının "büyüklüğünü" veya "uzaklığını" ifade etmek için basit ve kullanışlı bir yoldur. Ancak, iki boyutlu (veya daha yüksek boyutlu) uzaylarda, noktalar arasındaki mesafe genellikle farklı bir yöntemle hesaplanır. Bir sayının mutlak değeri, say

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Sayıları Yuvarlamak nedir?

Sayıları yuvarlama, hesaplamalar sırasında sayının kullanımını kolaylaştırmak için sayının basamaklarını ayarlamaya yönelik matematiksel bir tekniktir. Sayılar, hesaplamaları kolaylaştırmak ve sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak için belirli bir doğruluk derecesine yuvarlanır. Herhangi bir sayıyı yuvarlamadan önce, bir sayının tüm basamaklarının yerini bilmelisiniz. Tam Sayılar Nasıl Yuvarlanır? Sayıları yuvarlarken "yuvarlama rakamı" terimini anlamak temel olarak önemlidir.

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Asal Sayı Nedir?

Asal sayı, 1'den büyük pozitif bir tam sayıdır ve yalnızca 1'e veya kendisine kalansız bölünebilir. Başka bir deyişle asal sayı, kendisi ve 1 olmak üzere iki pozitif çarpanı olan pozitif bir tam sayıdır. Örneğin, 5 yalnızca 1 ve 5'e bölünebilir. Bilgiler 2 tek çift asal sayıdır. Diğer tüm çift sayılar 2'ye bölünebilir. 2 dışındaki tüm asal sayılar tektir ve tek asal olarak adlandırılır. 5'ten sonraki hiçbir asal sayının son basamağı 5 ile bitmez. 5'ten büyük olan ve 5

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Tek ve Çift sayılar Nedir?

Tek ve Çift sayılar nedir? 2'ye bölünebilen tam sayılar çift, 2'ye bölünemeyen tam sayılar ise tek sayıdır. Pozitif veya negatif olabilirler. Tek sayılar her zaman çift sayıların arasındadır ve bunun tersi de geçerlidir. Tek ve çift sayıları ayırt etmek için her zaman son hanelerine bakarsınız. Çift sayıların son haneleri her zaman 0, 2, 4, 6 veya 8, tek sayıların son haneleri ise her zaman 1, 3, 5, 7 veya 9'dur. Özellikler: Tek ve çift sayıların cebirsel işlemlerle (toplama, çıkar

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Eşitsizlikler

Bazen cebirsel ifadeler eşit değildir. Biri diğerinden daha büyük olabilir veya tam tersi olabilir. Bu tür ilişkiler eşitsizlik olarak adlandırılır ve >, <, ≥ ve ≤ sembolleri kullanılarak temsil edilir. Bir eşitsizliğin çözümü tipik olarak tek bir değer yerine bir değerler aralığı olacaktır. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklemek yada çıkarmak eşitsizliğin yönünü değiştirmez. Eşitsizlik negatif bir sayı ile çarpılır yada bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Python: #

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

İki Bilinmeyenli Bir Denklemde Bilinmeyenlerin Alacağı değerleri Bulma

İki bilinmeyenli bir denklemde bilinmeyenleri bulmak için iki denkleme ihtiyacımız vardır. Bu iki denklem bize değişkenlerimizin kesin sonucunu verir. Peki tek denklemde iki değişken yanı bilinmeyen olan bir denklemin bilinmeyenleri bulunamaz mı? 3x + 2y = 50 denkleminde x ve y nin bir çok değeri vardır(sonsuz). Bunun doğal sayı değerleri nedir dersek çözümlemey yapabiliriz. x = 0 ise; y 25 dir. x = 2 ise; y 22 dir. burda ilk değeri bulduktan sonra x i y nin katsayısı ka

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Bir İfadeyi Genişletmek

Bu yazıda cebirsel ifadeleri nasıl genişleteceğimizi ve basitleştireceğimizi öğreneceğiz. Genişletmek, bir şeyi büyütmek demektir. Bu durumda, bir ifadedeki herhangi bir gruplaşma belirtisinden kurtulmak anlamına gelir. Gruplandırma işaretleri köşeli ayraçlar, parantezler ve köşeli ayraçlar veya kıvrık ayraçlardır. İfadeler Nasıl Genişletilir? Bir ifadeyi genişletmek için yalnızca aşağıdaki basit numaralara uymanız gerekir: Bir gruplandırmanın önünde artı (+) işareti varsa, para

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Rasyonel İfade

Bu makale sizi rasyonel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerinin nasıl yapılacağına dair adım adım öğreticiye yönlendirecek, ancak bundan önce kendimize rasyonel sayıların ne olduğunu hatırlatalım.  Rasyonel sayı, 'p' ve 'q' tamsayı ve q ≠ 0 olmak üzere p/q şeklinde ifade edilen bir sayıdır. Başka bir deyişle, bir rasyonel sayı, a tamsayısının pay ve b tamsayısının payda olduğu bir kesirdir. Rasyonel sayı örnekleri şunları içerir: 2/3, 5/8, -3/14, -11/-5, 7/-9, 7/-15 ve -6/-11 v

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Cebirsel İfade

Cebir, sayıların, şekillerin ve harflerin problemleri ifade etmek için kullanıldığı ilginç ve eğlenceli bir matematik dalıdır. İster okulda cebir öğreniyor, ister belirli bir testi inceliyor olun, hemen hemen tüm matematik problemlerinin kelimelerle temsil edildiğini fark edeceksiniz. Bu nedenle, yazılı sözlü problemleri cebirsel ifadelere çevirme ihtiyacı, onları çözmemiz gerektiğinde ortaya çıkar. Cebirsel kelime problemlerinin çoğu, gerçek hayattan kısa öyküler veya vakalardan oluşu

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Cebirde Semboller ve Değişken Kullanımı

Ali ve Veli'in doğum günleri aynı, ancak farklı yıllarda doğdular. Bu yıl Ali 20, Veli 23 yaşında yani Veli, Ali'den 3 yaş büyük. Ali 12 yaşındayken Veli 15 yaşındaydı. Ali 35 olduğunda Veli 38 olacak. Ali'nin yaşı kaç olursa olsun Veli'in yaşı her zaman 3 yaş fazla olacak, değil mi? Cebir dilinde, Greg'in yaşı ile Veli'nin yaşının değişken olduğunu ve üçün sabit olduğunu söylüyoruz. Yaşlar değişir, bu nedenle yaş bir değişkendir. Aralarındaki 3 yıl hep aynı kaldığından yaş farkı sabittir. Cebir

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Cebir

Cebirin temel kavramları, cebirsel ifadelerin yazılması etrafında döner. Bunlar, bir değişken içeren ancak eşittir işareti içermeyen matematiksel ifadelerdir. Bu ifadeler bir miktar ifade eder. Bu konu cebir ve cebirsel ifadelere giriş ile başlamaktadır. Ardından, iki veya daha fazla ifadenin aritmetik işlemlerle nasıl bir araya getirileceğini ve farklı biçimlerde nasıl yeniden yazılacağını açıklamaya devam ediyor. Cebir nedir? Hiç merak ettiniz mi veya kendinize sordunuz mu, cebir nedir?

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Sigma (Σ) - Toplama İşareti

Sigma (Σ), matematiksel bir semboldür ve toplama işlemini temsil eder. Sigma sembolü, bir dizi veya seri içindeki terimleri toplamak için kullanılır.  Σ (ifade, başlangıç, bitiş)   ai : ifade toplanacak terimi ifade eder. Örneğin, "i" ifadesi, her terimde kullanılacak olan "i" değişkenini temsil edebilir.  n: "bitiş", toplamın sona ereceği değeri ifade eder. Genellikle bir indeks veya sayıyla temsil edilir. i: "başlangıç", toplamın başlayacağı değeri ifade eder. Genell

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Toplama

×
×
  • Create New...