Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×

Blogs

CSS'de gap özelliği ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de gap özelliği, Flexbox veya Grid konteynerlerinde öğeler arasındaki boşluğu ayarlamak için kullanılır. Bu özellik, hem yatay (sütunlar arası) hem de dikey (satırlar arası) boşlukları belirlemek için tek bir değer olarak kullanılabilir. gap özelliği, daha önce grid-gap, grid-row-gap, ve grid-column-gap olarak bilinen özelliklerin yerini almıştır ve Flexbox düzeninde de kullanılabilir hale gelmiştir. Bu sayede, içerik öğeleri arasında tutarlı bir boşluk sağlamak ve düzenin görsel açıdan daha

CSS'de order özelliği ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de order özelliği, Flexbox veya Grid konteyneri içindeki öğelerin görsel sıralamasını kontrol eder. Bu özellik, HTML yapısında öğelerin sıralamasını değiştirmeden, CSS ile görsel olarak öğelerin sırasını değiştirmenize olanak tanır. Özellikle duyarlı tasarımlar oluştururken, farklı ekran boyutlarında öğelerin sırasını değiştirmek için bu özellikten faydalanılır. Varsayılan olarak, tüm Flexbox veya Grid öğelerinin order değeri 0dır. order özelliğine pozitif veya negatif tam sayı değerler

CSS'de align-self özelliği ve TailwindCSS Sınıfı Karşılığı

CSS'de align-self özelliği, Flexbox veya Grid konteyneri içindeki bireysel öğelerin, çapraz eksen (cross axis) boyunca nasıl hizalanacağını kontrol eder. Bu özellik, align-items özelliğinin belirlediği varsayılan veya genel çapraz eksen hizalamasını geçersiz kılar ve yalnızca özelliği uygulanan öğe üzerinde etkilidir. align-self özelliği, Flexbox ve Grid düzenlerinde kullanılabilir ve aşağıdaki değerleri alabilir: auto: Öğe, konteynerinin align-items özelliğine göre hizalanır (varsayıl

CSS'de justify-content özelliği ve TailwindCSS Karşılığı

CSS'de justify-content özelliği, Flexbox ve Grid konteynerlerinde öğelerin ana eksen (main axis) boyunca nasıl hizalanacağını belirler. Bu özellik, özellikle birden fazla öğenin yatay (satırlar için) veya dikey (sütunlar için) hizalanmasını kontrol etmek istediğinizde kullanılır. Flexbox ve Grid'de justify-content özelliğinin kullanımı, içerdiği öğeler arasındaki boşluğu ve bu öğelerin konteyner içindeki konumunu ayarlamak için idealdir. Bu özellik aşağıdaki değerleri alabilir: flex-st

CSS'de align-items özelliği ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de align-items özelliği, Flexbox ve Grid düzen sistemlerinde, bir konteyner içindeki öğelerin çapraz eksen (varsayılan olarak dikey eksen) boyunca nasıl hizalanacağını belirler. Bu özellik, bir konteynerin çocuk öğelerinin yüksekliği farklı olduğunda özellikle yararlıdır ve öğelerin dikey hizalanmasını kontrol etmek için kullanılır. Flexbox kullanıldığında, align-items özelliği flex konteynerin içindeki öğelerin dikey hizalanmasını kontrol eder. Grid kullanıldığında ise, grid alanlarını

CSS'de box-sizing özelliği ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de box-sizing özelliği, bir öğenin boyutlandırılma şeklini kontrol eder. Bu özellik, bir öğenin genişlik ve yükseklik değerlerinin, sınırlayıcı çerçeve (border) ve dolgu (padding) boyutlarını içerip içermeyeceğini belirler. box-sizing özelliği ile, geliştiriciler daha tutarlı ve tahmin edilebilir bir şekilde öğe boyutlandırması yapabilirler. box-sizing özelliğinin alabileceği iki ana değer vardır: content-box: Bu varsayılan CSS kutu modelidir. Öğenin genişlik ve yükseklik değerleri

CSS'de clear özelliği ve TailwindCSS Karşılığı

CSS'de clear özelliği, bir öğenin kendisinden önce gelen yüzdürülmüş (floated) öğelerin etkisinden nasıl etkileneceğini belirler. Bir öğeye clear özelliği uygulandığında, bu öğe yüzdürülmüş öğelerin yanında değil, altında yer alacak şekilde konumlandırılır. Bu özellik, yüzdürme kullanıldıktan sonra oluşabilecek düzensizlikleri düzeltmek için sıklıkla kullanılır. clear özelliği aşağıdaki değerleri alabilir: none: Öğe yüzdürülmüş öğelerin etkisinden etkilenmez. Bu varsayılan değerdir.

CSS'te "float" Layout ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'te "float" düzeni, bir öğenin sayfadaki normal akıştan çıkarılmasını ve sayfa içeriğinde sağa veya sola yaslanmasını sağlar. Bu, metin veya diğer öğelerin yüzen öğenin etrafında akmasını sağlar. "Float" özelliği, web sayfalarında düzen oluşturmak, görselleri metinle hizalamak veya sütun bazlı tasarımlar oluşturmak için sıkça kullanılır. CSS'de "float" özelliği şu şekilde kullanılabilir: .element { float: left; /* ya da right */ } Bu örnekte, .element sınıfına sahip bir HTML öğes

CSS'de pseudo-sınıflar (pseudo-classes) ve TailwindCSS Sınıf Karşılıkları

CSS'de pseudo-sınıflar (pseudo-classes), bir öğenin belirli bir durumunu stilize etmek için kullanılır. Öğenin yapısı ya da konumu yerine, kullanıcı etkileşimi gibi duruma bağlı değişiklikleri tanımlarlar. Bu, öğelerin farklı durumlarına göre farklı stiller uygulamanızı sağlar, örneğin bir bağlantının üzerine gelindiğinde, odaklandığında veya bir form elemanının kontrol edildiğinde. Yaygın Kullanılan Pseudo-sınıflar :hover: Bir kullanıcı bir öğenin üzerine fare ile geldiğinde uygulanır

CSS'de position özelliği ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de position özelliği, bir öğenin belge içindeki konumlandırma yöntemini belirler. Bu özellik, öğeleri sayfa üzerinde istediğiniz yere yerleştirmek için kullanılır ve statik, göreceli, sabit, mutlak ve yapışkan olmak üzere beş ana değere sahiptir. Her bir değer, öğelerin konumlandırılma şeklini ve birbirleriyle nasıl etkileşime gireceğini değiştirir. Position Değerleri static: Bu, position özelliğinin varsayılan değeridir. Öğeler, normal akış içinde sıralı olarak konumlandırılır. to

CSS'de display özelliği ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de display özelliği, bir HTML öğesinin belge içinde nasıl görüntüleneceğini belirler. Bu özellik, öğelerin düzenini ve kutu modelinin davranışını kontrol etmek için çok önemlidir. display özelliği sayesinde, bir öğenin blok düzeyinde, satır içi, flex, grid gibi çeşitli gösterim şekilleri arasında geçiş yapılabilir veya öğeyi tamamen gizleyebilirsiniz. Ana display Değerleri block: Öğe blok düzeyinde görüntülenir. Yeni bir satıra başlar ve kullanılabilir maksimum genişliği kaplar. di

CSS Height, Width ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de height ve width özellikleri, bir öğenin yüksekliğini ve genişliğini belirlemek için kullanılır. Bu özellikler, web sayfasındaki öğelerin boyutunu kontrol etmenize olanak tanır ve öğelerin nasıl görüneceği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Width (Genişlik) width özelliği, bir öğenin genişliğini belirler. Değer olarak piksel (px), yüzde (%), em, vw (viewport'un genişliğinin bir yüzdesi) gibi birimler kullanılabilir. Örneğin: div { width: 200px; } Bu örnek, div öğeleri

CSS'de padding ve margin - TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de padding ve margin, bir web sayfasının düzenini kontrol eden önemli özelliklerdir. Bu iki özellik, öğeler arasındaki boşlukları ayarlayarak sayfanın görsel yapısını ve okunabilirliğini iyileştirir. Hem padding hem de margin özellikleri, tüm dört kenar için tek bir değer belirleyebileceğiniz gibi, her bir kenar için ayrı ayrı değerler de belirleyebilirsiniz. Padding padding, bir öğenin içeriği ile sınırı (border) arasındaki boşluğu belirtir. Başka bir deyişle, öğenin iç kenar boşl

CSS'de background özelliği ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de background özelliği, bir öğenin arka planını ayarlamak için kullanılır. Bu özellik, renkler, resimler, gradientler (renk geçişleri) ve bu özelliklerin nasıl yerleştirileceği ve ölçekleneceği gibi birden çok alt özelliği tek bir deyimde birleştirmenize olanak tanır. background kısa bir yazım biçimidir ve şu alt özellikleri içerir: background-color: Arka plan rengini belirler. background-image: Bir veya daha fazla arka plan resmini belirtir. background-position: Arka plan res

CSS'de cursor özelliği ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de cursor özelliği, bir öğe üzerine fare işaretçisi geldiğinde gösterilecek imleç tipini belirlemenize olanak tanır. Bu, kullanıcı arayüzünde gezinirken kullanıcıya ekstra görsel ipuçları sağlayarak, öğelerin etkileşimli olduğunu veya belirli bir işlevi yerine getirdiğini belirtmek için kullanışlıdır. cursor özelliği için çeşitli değerler kullanılabilir, bunlar arasında en yaygın olanları şunlardır: auto: Tarayıcının duruma göre otomatik olarak bir imleç seçmesini sağlar. defa

CSS'de "text-decoration" özelliği ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı

CSS'de "text-decoration" özelliği, metnin nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılır. Bu özellik, metin üzerinde çizgi çekme, altını çizme, üstünü çizme ve çizgi tarzını değiştirme gibi çeşitli dekorasyonlar uygulamanıza olanak tanır. "text-decoration" özelliği genellikle metin bağlantılarının görünümünü özelleştirmek için kullanılır, ancak herhangi bir metin üzerinde de kullanılabilir. "text-decoration" özelliği aşağıdaki alt özellikleri içerebilir: text-decoration-line: Bu alt öze

Laravel Carbon

Laravel, tarih ve saat işlemleri için Carbon kütüphanesini kullanır. Carbon, PHP için geliştirilmiş bir tarih ve saat yönetim kütüphanesidir ve PHP'nin yerleşik DateTime sınıfına kapsamlı bir takım ek özellikler ve fonksiyonlar sağlar. Laravel ile birlikte gelir, bu nedenle Laravel kullanıcıları tarih ve saat işlemleri için doğrudan Carbon metodlarını kullanabilirler. Carbon, tarih ve saat ile ilgili işlemleri yapmayı son derece kolaylaştırır. Örneğin, mevcut tarihi almak, tarihleri formatl

Laravel'de "intended" route

Laravel'de "intended" route (amaçlanan rota) kavramı, genellikle kullanıcıların giriş yapmadan erişmeye çalıştıkları, ancak erişim izinleri olmadığı için yönlendirildikleri bir sayfaya başarılı bir giriş işleminden sonra otomatik olarak yönlendirilmelerini sağlamak için kullanılır. Bu özellik, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcıların giriş yaptıktan sonra orijinal hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kullanım Senaryosu: Bir kullanıc

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Route

Laravel Eloquent Limit ve orderBy Metodu

Laravel Eloquent ORM kullanarak veritabanından veri sorgularken, sorgu sonuçlarını belirli bir sayıda sınırlandırmak için limit metodunu kullanabilirsiniz. limit metodu, sorgudan dönecek olan kayıt sayısını sınırlamanıza olanak tanır. Bu, özellikle büyük veri setleri üzerinde çalışırken ve yalnızca belirli sayıda sonuç göstermek istediğinizde faydalıdır. Eloquent limit Kullanımı Aşağıda limit metodunu kullanarak belirli sayıda kayıt getiren birkaç örnek yer almaktadır: // En son ekl

Laravel Eloquent Eager Loading

Laravel'de, with metodu, Eloquent ORM kullanılarak ilişkili model verilerinin "hevesli yükleme" (eager loading) yöntemiyle sorgulanmasını sağlar. Hevesli yükleme, ilişkili verilerin, ana model verisiyle birlikte önceden yüklenmesi işlemidir. Bu yöntem, veritabanından yapılan sorgu sayısını azaltarak N+1 sorgu problemi olarak bilinen yaygın bir performans sorununun önüne geçer. N+1 sorgu problemi, veritabanıyla çalışırken karşılaşılan yaygın bir performans sorunudur. Bu problem, bir uygulama

Laravel Resource Api

Laravel'de bir API Resource kullanarak, kullanıcılar ve onların postları dahil olmak üzere ilişkili verileri kolayca dönüştürebilir ve JSON olarak döndürebilirsiniz. Aşağıda, bir kullanıcının tüm postlarını içeren bir API Resource örneği yer almaktadır. Evet, Laravel'de API Resource'lar, veriyi API üzerinden döndürmeden önce düzenlemek ve özelleştirmek için kullanılır. Bu, gelen veriyi istemcinin ihtiyaçlarına uygun bir formata dönüştürmek, gereksiz bilgileri çıkarmak veya ek veriler ekleme

Laravel Redirect - Yönlendirme

Laravel'de yönlendirme (redirect), bir isteğin belirli bir URL'ye veya rotaya yönlendirilmesi işlemidir. Bu, kullanıcıları farklı sayfalara yönlendirmek, form işlemleri sonrasında başka bir sayfaya gitmek veya yetkilendirme kontrolleri sonucunda erişim izni olmayan kullanıcıları başka bir yere yönlendirmek gibi durumlar için kullanılır. Laravel bu işlemleri gerçekleştirmek için çeşitli yöntemler sunar. Temel Yönlendirmeler 1. Rota veya Controller'a Yönlendirme Bir rota ismi veya c

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Route

Laravel Validation

Laravel, PHP için yazılmış popüler bir web uygulama çatısıdır ve güçlü form doğrulama özellikleri sunar. Form doğrulama, kullanıcıların bir form üzerinden gönderdikleri verilerin uygunluk, güvenlik ve bütünlüğünü sağlamak için kullanılır. Laravel'de form doğrulama işlemleri kolay ve esnek bir şekilde gerçekleştirilebilir. Laravel'de Form Doğrulama Adımları Controller Metodu Oluşturma: İlk olarak, kullanıcının form verisini göndereceği bir controller metodu oluşturmanız gerekir. Va

×
×
  • Create New...