Jump to content

Blogs

Kodlama Stili ve Dokümantasyon Nedir?

Coding Style (Kodlama Stili): Kodlama stili, bir programcının kodu yazarken takip ettiği belirli kurallar ve uygulamalar setidir. Bu, kodun okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artırmak için önemlidir. Kodlama stili genellikle kodun biçimlendirilmesi (örneğin, girintiler, boşluklar, satır uzunlukları), değişken isimlendirme, yorum kullanımı, ve diğer kodlama uygulamalarını içerir. Birçok programlama dili ve yazılım projesi, kodlama stilini standartlaştırmak için belirli bir kodlama stili

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Pseudo-code (sözde-kod) Nedir?

Pseudo-code (sözde-kod), bir algoritmanın veya bir programın işleyişini anlatmak için kullanılan, genellikle belirli bir programlama dilinin sözdizimini takip etmeyen, anlaşılır ve okunabilir bir dilde yazılan bir tür koddur. Pseudo-code, bir programın veya algoritmanın genel mantığını ve işleyişini anlatmak için kullanılır ve genellikle bir programın gerçek kodunu yazmadan önce bir taslak veya plan oluşturmak için kullanılır. Pseudo-code'un genellikle belirli bir sözdizimi veya kuralları y

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

CRC kartları (Class-Responsibility-Collaboration cards)

CRC kartları (Class-Responsibility-Collaboration cards), nesne yönelimli tasarım (Object-Oriented Design - OOD) sürecinde kullanılan bir araçtır. CRC kartları, bir yazılım projesindeki sınıfların, bu sınıfların sorumluluklarının ve bu sınıfların diğer sınıflarla nasıl etkileşime girdiğinin görsel bir temsilini sağlar. Her CRC kartı genellikle bir sınıfı temsil eder ve kartın üç ana bölümü vardır: Class (Sınıf): Kartın başlığı genellikle sınıfın adını içerir. Bu, genellikle bir nesne ve

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Yazılım Geliştirme Nedir?

Yazılım geliştirme, bir yazılım ürününün, bir bilgisayar programının, bir belgenin, bir modelin veya diğer yazılım bileşenlerinin oluşturulması veya bakımı sürecidir. Bu süreç, yazılımın gereksinimlerinin belirlenmesinden, tasarım ve kodlama, test etme ve bakım aşamalarına kadar bir dizi adımdan oluşur. Yazılım geliştirme süreci genellikle aşağıdaki aşamaları içerir: Gereksinim Analizi: Bu aşama, yazılımın ne yapması gerektiğini belirler. Bu, kullanıcıların ihtiyaçlarını, sistem gereks

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Design Patterns (Tasarım Kalıpları)

İşte Design Patterns (Tasarım Kalıpları) ve bunların alt kategorileri olan Creational (Yaratıcı), Structural (Yapısal) ve Behavioral (Davranışsal) kalıplarının bir sınıf diyagramı: Design Patterns, yazılım geliştirme sürecinde karşılaşılan belirli problemlere çözüm sağlayan tekrar kullanılabilir tasarım şablonlarıdır. Bu kalıplar, genellikle Creational, Structural ve Behavioral olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır: Creational Patterns (Yaratıcı Kalıplar): Bu kalıplar, nesne oluş

Nesne Yönelimli Tasarım - Object-Oriented Design (OOD)

Object-Oriented Design (OOD) hedefleri, yazılım geliştirme sürecinde belirli bir dizi prensip ve yöntem kullanarak yazılımın yapısını ve işlevselliğini belirlemeyi içerir. OOD'nin temel hedefleri arasında şunlar bulunur: Modülerlik: Yazılımın farklı parçaları veya modülleri birbirinden bağımsız olarak çalışmalı ve geliştirilmelidir. Bu, kodun daha kolay anlaşılmasını, test edilmesini ve bakımını sağlar. Esneklik: Yazılımın gereksinimler değiştikçe veya yeni özellikler eklendikçe kolayc

Ortak Temel Veri Türleri

Bilgisayar verilerinin her zaman, programın bu verileri nasıl yorumladığını açıklayan bir veri türü özniteliği vardır. Veri türü ayrıca bellekteki verilerin boyutunu (bayt cinsinden) belirler. Veri türleri iki sınıfa ayrılabilir: CPU'nun bir CPU kaydında tutabildiği ve doğrudan üzerinde çalışabildiği ve aşağıdaki daha küçük veri türlerinden oluşanlar. CPU'nun doğrudan üzerinde çalışabileceği atomik nesneleri tanımlamak için ilkel veri türü terimini kullanacağım ve daha küçük, ilkel veri türlerin

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Veri Tipleri

Değişken Nedir?

Değişken Nedir? Değişken kelimesini göz önünde bulundurursanız, değişen bir şeyi tanımladığı açık olmalıdır. Ama değişen tam olarak nedir? Çoğu programcı için cevap açık görünecektir: programın yürütülmesi sırasında değişebilen değerdir. Aslında değişebilen birkaç şey vardır, bu nedenle bir değişkenin ne olduğunu açıklamaya çalışmadan önce, değişkenlerin (ve diğer nesnelerin) sahip olabileceği bazı nitelikleri tartışmak muhtemelen iyi bir fikirdir. Bunu yapmak için önce özniteliği(attribute

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Değişken


×
×
  • Create New...