Jump to content
  • entries
    8
  • comments
    0
  • views
    4,038

Kodlama Stili ve Dokümantasyon Nedir?


Doğuhan ELMA

221 views

Coding Style (Kodlama Stili): Kodlama stili, bir programcının kodu yazarken takip ettiği belirli kurallar ve uygulamalar setidir. Bu, kodun okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artırmak için önemlidir. Kodlama stili genellikle kodun biçimlendirilmesi (örneğin, girintiler, boşluklar, satır uzunlukları), değişken isimlendirme, yorum kullanımı, ve diğer kodlama uygulamalarını içerir.

Birçok programlama dili ve yazılım projesi, kodlama stilini standartlaştırmak için belirli bir kodlama stili kılavuzu veya rehberi kullanır. Bu, kodun tutarlı ve anlaşılır olmasını sağlar ve farklı geliştiricilerin aynı projede daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Kodlama stilinin standartları, genellikle bir programlama diline veya bir yazılım projesine özgüdür. Ancak, çoğu kodlama stili kılavuzu veya rehberi genellikle aşağıdaki genel standartları içerir:

Biçimlendirme: Bu, kodun görsel düzenini belirler. Biçimlendirme standartları genellikle girinti boyutunu (örneğin, her seviye için dört boşluk veya bir tab), satır uzunluğunu (örneğin, her satırın maksimum 80 veya 120 karakter olması), ve boşluk kullanımını (örneğin, operatörlerin etrafında boşluk olması) belirtir.

Değişken İsimlendirme: Bu, değişkenlerin, fonksiyonların, sınıfların ve diğer kod bileşenlerinin nasıl adlandırılacağını belirtir. İsimlendirme standartları genellikle değişken isimlerinin anlamlı ve açıklayıcı olmasını, ve belirli bir isimlendirme şemasını (örneğin, camelCase veya snake_case) takip etmesini gerektirir.

Yorumlar: Bu, kodun belirli bölümlerini açıklamak için yorumların nasıl ve ne zaman kullanılacağını belirtir. Yorum standartları genellikle her fonksiyonun ve sınıfın bir açıklama yorumuna sahip olmasını, ve karmaşık veya belirsiz kod bölümlerinin açıklanmasını gerektirir.

Kod Organizasyonu: Bu, kodun nasıl düzenleneceğini ve yapılandırılacağını belirtir. Kod organizasyonu standartları genellikle her dosyanın veya modülün belirli bir işlevi olmasını, ve kodun mantıksal bölümlere ayrılmasını gerektirir.

Hata Yönetimi: Bu, hataların ve istisnaların nasıl yönetileceğini belirtir. Hata yönetimi standartları genellikle hataların uygun bir şekilde yakalanmasını ve işlenmesini gerektirir.

Bu standartlar, kodun okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artırmak, hataları önlemek, ve farklı geliştiricilerin aynı kodda daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. Her yazılım projesi veya organizasyon, kendi kodlama stili standartlarını belirleyebilir ve bu standartları bir kodlama stili kılavuzu veya rehberi olarak belgeleyebilir.

 

Documentation (Dokümantasyon): Dokümantasyon, bir yazılımın veya bir yazılım bileşeninin işlevselliğini, kullanımını, ve bakımını açıklar. Dokümantasyon genellikle yazılımın nasıl çalıştığını, yazılımın nasıl kurulacağını ve kullanılacağını, yazılımın hangi özelliklere sahip olduğunu, ve yazılımın nasıl bakım ve destekleneceğini açıklar.

Dokümantasyon genellikle yazılımın kullanıcıları ve geliştiricileri için ayrı ayrı oluşturulur. Kullanıcı dokümantasyonu genellikle yazılımın nasıl kullanılacağını ve yazılımın özelliklerini açıklar. Geliştirici dokümantasyonu genellikle yazılımın nasıl kurulacağını, yazılımın nasıl genişletileceğini veya değiştirileceğini, ve yazılımın iç yapısını ve işleyişini açıklar.

Her iki kavram da, yazılımın kalitesini, kullanılabilirliğini, ve bakımını artırmak için önemlidir. İyi bir kodlama stili ve iyi bir dokümantasyon, bir yazılım projesinin başarısında önemli bir rol oynar.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...