Jump to content

Blogs

Linux'ta lscpu Komutu

Linux işletim sisteminde CPU çekirdekleriyle ilgili bilgi almak ve etkileşimde bulunmak için kullanılan bazı yaygın komutlar ve çıktıları hakkında bilgi vereceğim. lscpu: CPU mimarisi hakkında ayrıntılı bilgi verir. Çıktı, CPU ailesi, model, çekirdek sayısı, iş parçacığı sayısı, frekansı ve diğer özellikler gibi bilgileri içerir. top: CPU kullanımını anlık olarak gösterir. Çıktı, her çekirdeğin ne kadar meşgul olduğunu ve hangi işlemlerin en çok CPU kullanımına sahip olduğunu gösterir.

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Komutlar

Linux Kernel

Linux Kernel, Linux işletim sisteminin temel bileşenidir ve işletim sisteminin çekirdeğidir (kernel). 1991 yılında Linus Torvalds tarafından yaratılmış olan Linux Kernel, bir çok modern işletim sistemi dağıtımının (distro) kalbidir. İşte Linux Kernel'ün ana özellikleri ve işlevleri: Monolitik Çekirdek Yapısı: Linux, monolitik bir çekirdek yapısına sahiptir, bu da tüm temel sistem işlevlerinin çekirdekte çalıştığı anlamına gelir. Bu, donanım sürücüleri, dosya sistemleri ve daha fazlasın

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Kernel

Linux Dağıtımları (distrolar)

Linux dağıtımları (distrolar), Linux çekirdeği üzerine inşa edilen işletim sistemleridir. Bu dağıtımlar, kullanılan yazılım, kullanıcı arayüzü, hedeflenen kullanıcılar veya sistem gereksinimleri gibi özelliklerde farklılık gösterebilir. İşte bazı yaygın Linux dağıtımları ve özellikleri: Ubuntu: Hem başlangıç düzeyindeki kullanıcılar hem de profesyoneller arasında popüler olan kullanıcı dostu bir dağıtımdır. Fedora: Güncel özellikler ve teknolojilerle tanınır, aynı zamanda nispeten kara

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Ağaçlar (trees) Özellikleri

Ağaçlar (trees), düğümlerden (nodes) oluşan bir veri yapısı türüdür, ve bu düğümler bir hiyerarşi içinde birbirine bağlanır. Ağaçlar, çok sayıda uygulamaya sahip olan oldukça yaygın bir veri yapısıdır. İşte ağaçların bazı temel tanımları ve özellikleri: Ağaç Tanımı: Düğüm (Node): Ağaçtaki her bir öğe, bir düğüm olarak adlandırılır. Her düğüm, bir değer içerir ve diğer düğümlere olan bağlantıları temsil eder. Kenar (Edge): İki düğüm arasındaki bağlantı, bir kenar olarak adland

Genel ağaçlar (General Trees)

Genel ağaçlar (General Trees), her düğümün sıfır veya daha fazla sayıda çocuğu olabileceği bir ağaç yapısı türüdür. Bu, genel ağaçların çok çeşitli yapıları modellemesine izin verir, ve bu nedenle birçok farklı uygulamada kullanılırlar. Genel Ağaçların Özellikleri: Kök Düğüm (Root Node): Ağaçta tam olarak bir kök düğümü bulunur. Bu düğüm, hiçbir üst düğümü (ebeveyni) olmayan tek düğümdür. Çocuk Düğümler (Child Nodes): Her düğüm, sıfır veya daha fazla çocuk düğüme sahip olabi

Bir Konum Listesini Sıralama

Positional List, belirli bir pozisyona erişim sağlamak için uygun bir veri yapısıdır, bu da çeşitli sıralama algoritmalarının uygulanmasını mümkün kılar. Aşağıda, bir Positional List'i sıralamanın bir yolu olan Insertion Sort algoritmasının bir uygulamasını bulacaksınız. Insertion Sort İle Positional List Sıralama Insertion Sort, bitişik öğeleri karşılaştırarak ve gerekirse değiştirerek çalışır. Positional List içindeki elemanlar arasında bu karşılaştırmaları yapmak oldukça kolaydır.

Positional Doubly Linked List

Positional Doubly Linked List, pozisyonlarını takip etmek istediğiniz öğelerle çalışmanız gerektiğinde kullanabileceğiniz bir veri yapısıdır. İkili bağlı liste (Doubly Linked List) üzerine inşa edilmiştir, bu nedenle her düğüm bir sonraki düğüme ve bir önceki düğüme işaret eder. class PositionalList: class Node: def __init__(self, element, prev, next): self.element = element self.prev = prev self.next = next class Position: def __in

Pozisyonel Liste (Positional List)

Pozisyonel Liste (Positional List) soyut veri tipi (ADT), öğelerin pozisyonlarını veya yerlerini temsil etmeyi kolaylaştıran bir veri yapısıdır. Bu yapı, öğeleri hatırlayarak, onları düzenli bir şekilde eklemeye, çıkarmaya ve güncellemeye olanak tanır. Pozisyonel Liste ADT'si, genellikle ikili bağlı listeler gibi veri yapıları kullanılarak uygulanır ve aşağıdaki ana işlemleri içerir: İlk Pozisyonu Bulma: Listenin ilk pozisyonunu verir. Son Pozisyonu Bulma: Listenin son pozisyonunu

Çift Bağlantılı Bir Deque Uygulamak

Bir deque (çift yönlü kuyruk), hem baştan hem de sondan öğe eklemeye ve çıkarmaya izin veren bir veri yapısıdır. İkili bağlı bir liste kullanarak deque oluşturmak, son derece uygun ve verimli bir yaklaşımdır. İşte bir deque'nin ikili bağlı bir liste kullanarak nasıl uygulanacağına dair bir örnek: 1. Düğüm Sınıfı Öncelikle, her düğümü temsil eden bir sınıf oluşturmalıyız. Her düğüm, bir değer ve iki bağlantı içerir: prev (önceki düğüme işaret eder) ve next (sonraki düğüme işaret ed

İkili bağlı listeler (Doubly Linked Lists)

İkili bağlı listeler (Doubly Linked Lists) veri yapılarından biridir. Bu yapıda her düğüm kendisinden önceki ve sonraki düğümlerin referanslarını tutar. Bu, verilerin iki yönde de gezinilmesine olanak tanır. İkili bağlı bir listenin her bir düğümü genellikle bir veri kısmı ve iki referans kısmı içerir. Bu referanslar, düğümün kendisinden önceki ve sonraki düğümlere işaret eder. İkili bağlı listenin bir şeması şu şekilde olabilir: İkili bağlı listelerin bazı özellikleri şunlardır:

Tanımlayıcı İstatistik (Descriptive Statistics)

Descriptive statistics (Tanımlayıcı İstatistik), bir veri setinin ana özelliklerini özetlemek ve açıklamak için kullanılan istatistiksel yöntemler ve ölçümler bütünüdür. Bu tür istatistikler, karmaşık veri setlerini daha anlaşılır ve yorumlanabilir hale getirmeye yardımcı olur. Tanımlayıcı istatistik, genellikle iki ana kategoride incelenir: merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçüleri. Merkezi Eğilim Ölçüleri Bu ölçümler, veri setinin "orta" noktasını belirlemeye yardımcı olur. Or

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Frekans (Frequency)

istatistikte "frequency" (frekans) kavramı, veri setindeki belirli bir değerin veya değer aralığının kaç kez göründüğünü ifade eder. Bu, veri setinin yapısını ve dağılımını anlamak için önemli bir araçtır. Frekans Türleri: Absolute Frequency: Bu, veri setinde belirli bir değerin kaç kez göründüğünü ifade eder. Örneğin, 10 öğrencinin 5'inin A aldığı bir sınıfta, A notunun mutlak frekansı 5'tir. Relative Frequency: Bu, belirli bir değerin toplam gözlem sayısına oranıdır ve gene

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Varyasyon

Varyasyon, bir veri setindeki değerlerin ne kadar yayıldığını ya da değiştiğini ifade eder. Başka bir deyişle, veri değerlerinin ortalamadan ne kadar uzaklaştığını ölçer. Varyasyonun ölçümü, veri setindeki tutarlılığı ve istikrarı anlamaya yardımcı olur. Örnek olarak, bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınav puanlarını düşünelim. Eğer puanlar birbirine çok yakınsa, varyasyon düşük olacaktır. Eğer puanlar çok farklıysa, varyasyon yüksek olacaktır. Verideki Varyasyon: Veride

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Örneklem Alma (Sampling)

Sampling (örneklem alma), büyük bir veri kümesi veya popülasyon içerisinden seçilen bir alt kümenin incelenmesi işlemidir. Örneklem alma, tüm popülasyonu incelemek çok zaman alıcı veya maliyetli olduğunda kullanılır. İyi tasarlanmış bir örneklem, popülasyonun genel özelliklerini doğru bir şekilde temsil edebilir. Örneklem Alma Yöntemleri: Basit Rastgele Örneklem (Simple Random Sampling): Her bireyin seçilme şansı eşittir. Rastgele sayı üreteçleri kullanılarak yapılır. Stratifiye Ö

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Veri (Data) Nedir?

"Data" (veya "veri"), analiz edilmek, yorumlanmak veya belirli bir sonuca ulaşmak için kullanılabilen ham ya da işlenmiş bilgiler anlamına gelir. Veri, herhangi bir türde olabilir - sayılar, metin, görüntüler, sesler vb. İşte daha detaylı bir bakış: Veri Türleri: Kantitatif Veri: Sayısal değerleri ifade eder. İki alt türe ayrılır: Kesikli Veri: Sayılabilir ve belirli değerler alır (örneğin, insan sayısı). Sürekli Veri: Herhangi bir değeri alabilir (örneğin, sıcaklık).

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

İstatistik Model ve Matematiksel Model

İstatistiksel modeller, bir ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri ifade eder. Bu modeller, gerçek dünya olaylarının karmaşıklığını basit, anlaşılabilir terimlere indirgemeye yardımcı olur. İşte bazı yaygın istatistiksel modeller ve açıklamaları: 1. Doğrusal Regresyon Modelleri: Bu tür modeller, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olduğunu varsayar. Basit Doğrusal Regresyon: Tek bir bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasındaki ilişki. Çokl

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

İstatistik, Olasılık ve Temel Terimleri

İstatistik, olasılık, ve bu alanlara dair bazı temel terimlerin tanımlamalarına değinelim: İstatistik: İstatistik, verilerin toplanması, düzenlenmesi, analizi, yorumlanması ve sunulması ile ilgilenen bir matematik dalıdır. İki ana dalı vardır: Tanımlayıcı İstatistik (Descriptive Statistics): Veri kümesindeki genel özellikleri özetlemek için kullanılır. Ortalama, medyan, mod, varyans gibi ölçüler burada yer alır. Çıkarımsal İstatistik (Inferential Statistics): Örnek verilerden

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Küme ve İşlemler

Matematikte, bir kümenin alt kümeleri (subsets), o kümenin içerdiği elemanların herhangi bir kombinasyonunu içerir. Bir küme A, başka bir küme B'nin alt kümesi ise, A'nın tüm elemanları B içinde de bulunur. Bu durumda, A⊆B olarak ifade edilir. Örnek olarak, A={1,2} kümesinin alt kümeleri şunlardır: Boş küme: ∅ {1} {2} {1,2} Her kümenin kendisi ve boş küme dahil olmak üzere en az iki alt kümesi vardır. Özellikler: Yansıma Özelliği: Her küme kendi alt

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Kümeler

Küme Kavramı

Matematikte küme kavramı, farklı nesnelerin (elemanlar) bir araya getirildiği bir yapıyı ifade eder. Temel küme kavramları şunları içerir: 1. Elemanlar: Küme, belirli nesnelerden oluşur. Bu nesneler, sayılar, harfler, insanlar, diğer kümeler vb. olabilir. Bir elemanın bir kümede olup olmadığını belirtmek için "∈" sembolü kullanılır. Örneğin, eğer x küme A'da bir eleman ise, bu x∈A olarak yazılır. A = {1, 2, 3} B = {3, 4, 5} 2. Eşitlik: İki kümenin eşit olması, aynı elemanlar

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Kümeler

Üç Değişkenli Üç Denklem Sistemlerini Çözme

Üç denklemden ve üç bilinmeyenden oluşan bir denklem sistemi, genellikle çeşitli matematiksel ve uygulamalı problemlerde karşımıza çıkar. Bu tür bir sistem genellikle aşağıdaki formda ifade edilir: Python'da, numpy kütüphanesini kullanarak üç denklemden ve üç bilinmeyenden oluşan bir denklem sistemini çözebiliriz. Aşağıdaki örnekte, bu tür bir denklem sistemini çözmenin nasıl yapıldığı gösterilmektedir. Öncelikle, şu denklem sistemini ele alalım: import numpy as np # Ka

Lineer Sistem Türleri

Lineer denklem sistemleri, çeşitli tiplere ayrılabilir, bunlar çözümlerinin sayısına ve denklemlerin ve bilinmeyenlerin ilişkisine göre sınıflandırılır. 1. Tutarlı ve Tutarsız Sistemler Tutarlı (Consistent) Sistemler: Bu sistemlerde en az bir çözüm vardır. Tutarlı sistemler iki alt kategoriye ayrılabilir: Tek çözümlü ve Sonsuz çözümlü. Tek Çözümlü Sistemler (Unique Solution): Bu tür sistemlerde, denklemlerin tam olarak karşılandığı yalnızca bir çözüm kümesi vardır. Bu durum genell

Denklem Sistemlerine Giriş

Denklem sistemleri, birden fazla değişkeni içeren birden fazla denklemi ifade eder. Bu tür sistemler, çeşitli matematiksel ve gerçek dünya sorunlarını modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir. Lineer Denklem Sistemi Bir lineer denklem sistemi, aşağıdaki gibi n denklem ve m bilinmeyenden oluşur: Bu, matris formunda da yazılabilir: Ax=b burada A katsayılar matrisi, x bilinmeyenler vektörü ve b sonuçlar vektörüdür. Çözüm Yöntemleri Sistemler denklemlerini çözm

Archimedes Spiralı

Archimedes spiralı, ünlü Yunan matematikçi Archimedes tarafından adlandırılan ve incelenen bir matematiksel eğridir. Bu spiral, polar koordinatlardaki denkleminin basit bir yapıya sahip olmasıyla bilinir. Archimedes Spiralının Denklemi Archimedes spiralının polar koordinatlardaki denklemi şu şekildedir: r=a+b*θ Bu denklemde, r yarıçapı, θ açıyı temsil eder. a ve b ise sabit parametrelerdir, ve bunlar spiralın ne kadar genişleyeceğini ve döneceğini kontrol eder. Özellikle

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Trigonometri


×
×
  • Create New...