Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×

PHP

  • entries
    10
  • comments
    0
  • views
    538

Entries in this blog

Byte Order Mark (BOM)

"Byte Order Mark" (BOM) veya Türkçe karşılığıyla "Bayt Sıralama İşareti", özellikle Unicode tabanlı metin dosyalarında kullanılan bir karakterdir. Bu karakter, dosyanın bayt sırasını belirtmek için kullanılır ve özellikle farklı platformlar arasında metin dosyalarının doğru şekilde okunmasını sağlamak amacıyla önemlidir. Bayt sıralama işareti, belirli bir metin dosyasının baytlarının hangi sırayla oluşturulduğunu gösteren bir işarettir. İki yaygın bayt sıralama formatı vardır: "Little-Endia

Değişkenler - PHP

PHP'de değişkenler, bir isimle belirtilen ve değerleri tutan veri saklama birimleridir. Bir değişken, bir programın çalışma zamanında farklı değerler alabilir. Değişkenler, programınızda veri saklamak ve bu veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılır. PHP'de değişkenlerin bazı özellikleri şunlardır: Değişken Tanımlama ve Kullanma Bir değişken, $ işaretiyle başlar ve bir isimle tanımlanır. Değişken isimleri harf veya alt çizgi ile başlamalıdır ve alfanümerik karakterlerden oluşabilir.

Sabitler - PHP

PHP'de sabitler, bir kez tanımlandıktan sonra değiştirilemeyen değerlerdir. Sabitler, program boyunca aynı değeri koruyarak kullanılabilirler. Genellikle değişmeyecek değerleri temsil etmek için kullanılırlar, örneğin matematiksel sabitler (π gibi), sabit ayarlar (veritabanı bağlantı bilgileri gibi) veya kod içinde sıkça kullanılan değerler gibi. PHP'de sabit tanımlamak için define() fonksiyonu veya const anahtar kelimesi kullanılır.   define() Fonksiyonu ile Sabit Tanımlama: d

Named Arguments - PHP

Tıpkı kurucu özellik tanıtımı gibi, isimli argümanlar da PHP 8.0'da yeni bir sözdizimsel eklentidir. Değişkenleri, argüman listesindeki konumları yerine, o fonksiyon içindeki argüman adına göre bir fonksiyona aktarmanıza izin verirler. İşte yerleşik bir PHP işlevi ile bir örnek: setcookie( name: 'test', expires: time() + 60 * 60 * 2, secure: true, ); Ve işte bir DTO oluştururken kullanılıyor: class CustomerData { public function __construct( public string $name, p

Readonly Özellikler - PHP

Bu DTO'yu önceki makalede başında oluşturduk: class CustomerDTO { public function __construct( public string $name, public string $email, public DateTimeImmutable $birth_date, ) {} } public özelliklerin hoşlanmayabileceğiniz bir yönü, değerlerinin dışarıdan üzerine yazılabilmesidir. Projelerimizde DTO'ları değişmez olarak ele alma ve değerlerini hiçbir zaman dışarıdan değiştirmeme yönünde bir geleneğimiz var. Ancak birçok geliştiricinin hâlâ yalnızca gelenek

Property Promotion - PHP

PHP'nin tip sistemi konusuna iki makale yazdıktan sonra, diğer bazı özelliklere derinlemesine bakmanın zamanı geldi. Bu bölümde, PHP'nin sözdizimine yapılan, gereksiz standart kodların çoğunu ortadan kaldıran bir eklemeye bakacağız. Mümkün olduğunca değer nesnelerini ve veri aktarım nesnelerini kullanmayı tercih ettiğimi fark etmişsinizdir. Yalnızca veri içeren basit nesnelerle çalışmayı ve bunları karmaşık süreçlerde kullanılmak üzere etrafa aktarmayı seviyorum. Daha sonraki bir bölümde, nesne

Static Analysis - PHP

PHP'nin tip sistemi üzerine bütün bir makale yazdığımda, bunu neden kullanmak istediğinizi tartışmadığımı fark ettim. Topluluğun önemli bir kısmının PHP'nin tip sistemini kullanmaktan hoşlanmadığının farkındayım, bu nedenle hem artılarını hem de eksilerini iyice tartışmak önemli. Bu bölümde yapacağımız şey budur. Bir tür sistemi tarafından sağlanan değeri tartışarak başlayacağız. Birçoğu, daha katı tip sistemine sahip programlama dillerinin daha az çalışma zamanı hatasına sahip olacağını veya hi

PHP'nin Type Sistemi

PHP 7'nin en önemli özelliklerinden biri, performansın yanı sıra, geliştirilmiş tip sistemidir. Kabul etmek gerekir ki, çoğu temel özelliğin hayata geçirilmesi PHP 8.0'a kadar sürdü, ancak genel olarak PHP'nin tip sistemi yıllar içinde önemli ölçüde gelişti. Olgunlaşan tip sistemiyle birlikte, bazı topluluk projeleri tipleri tam anlamıyla kullanmaya başladı. Statik analizörler oluşturuldu ve bu da programlamanın bambaşka bir yolunun kapılarını açtı. Bir sonraki makalede bu statik analizörlerin f

PHP 7 den PHP 8'e Önemli Değişikler

Bu bölümde daha küçük ama önemli değişikliklere bakarak başlayacağız.   Trailing commas (Sondaki Virgüller): Sondaki virgüller için destek PHP 8.0'a kadar aşamalı olarak eklenmiştir. Artık dizilerde, fonksiyon çağrılarında, parametre listelerinde ve kapanış kullanım ifadelerinde desteklenmektedir. Sondaki virgüller geliştiriciler arasında biraz tartışmalı bir konudur. Bazıları onları sever, bazıları ise nefret eder. Sondaki virgüllerin lehine olan bir argüman, farkları daha kolay

PHP Hakkında

13 yıldır PHP ile programlama yapıyorum. Bu süre zarfında bu dili gerçekten takdir etmeye ve sevmeye başladım. Herkesin bu düşünceye katılmayacağının farkındayım: pek çok kişi PHP'nin bozuk ve tuhaf bir dil olduğunu düşünüyor. Yine de web'in büyük bir bölümünü çalıştırıyor. Peki neden bu dili yazmaktan keyif alıyorum ve neden bu kadar çok kullanılıyor? PHP'nin 25 yılı aşkın bir süredir devam eden başarısı, mükemmel bir dil olmasından değil, daha ziyade erişilebilir bir dil olmasından kaynaklanıy
×
×
  • Create New...