Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×

PHP

 • entries
  10
 • comments
  0
 • views
  538

Sabitler - PHP


Doğuhan ELMA

30 views

PHP'de sabitler, bir kez tanımlandıktan sonra değiştirilemeyen değerlerdir. Sabitler, program boyunca aynı değeri koruyarak kullanılabilirler. Genellikle değişmeyecek değerleri temsil etmek için kullanılırlar, örneğin matematiksel sabitler (π gibi), sabit ayarlar (veritabanı bağlantı bilgileri gibi) veya kod içinde sıkça kullanılan değerler gibi.

PHP'de sabit tanımlamak için define() fonksiyonu veya const anahtar kelimesi kullanılır.

 

define() Fonksiyonu ile Sabit Tanımlama:

define("SABIT_DEGER", "Bu bir sabit değerdir.");
echo SABIT_DEGER; // Bu bir sabit değerdir.

define() fonksiyonu ile tanımlanan sabitler, büyük/küçük harf duyarlıdır ve alfanümerik olmalıdır. Bir sabitin değeri değiştirilemez, yani bir kez tanımlandıktan sonra değiştirilemez.

const Anahtar Kelimesi ile Sabit Tanımlama (PHP 5.3 ve sonrası)

const SABIT_DEGER = "Bu bir sabit değerdir.";
echo SABIT_DEGER; // Bu bir sabit değerdir.

const ile tanımlanan sabitlerin büyük/küçük harf duyarlılığı yoktur ve harf veya alt çizgiyle başlamalıdır, sayıyla başlayamaz. const ile tanımlanan sabitler sınıf dışında tanımlanamazlar, sadece sınıf içinde kullanılabilirler.

 

Örnekler::

// Define() fonksiyonu ile sabit tanımlama
define("PI", 3.14);
echo PI; // 3.14

// Const ile sabit tanımlama (sadece PHP 5.3 ve sonrası)
const MAX_LOGIN_ATTEMPTS = 5;
echo MAX_LOGIN_ATTEMPTS; // 5

// Sınıf içinde const ile sabit tanımlama
class MyClass {
  const APP_NAME = "MyApp";
}

echo MyClass::APP_NAME; // MyApp

Bu örneklerde, PI ve MAX_LOGIN_ATTEMPTS sabitleri tanımlanmıştır. Ayrıca MyClass sınıfı içinde const ile bir sabit tanımlanmış ve bu sınıf dışında kullanılmıştır.

 

PHP Yerel Sabitler:

PHP'de yerleşik sabitler, dilin kendisi tarafından tanımlanan ve çeşitli durumlar için önceden tanımlanmış olan sabitlerdir. Bu sabitler, PHP'nin çeşitli özelliklerine erişmek veya bazı durumları temsil etmek için kullanılırlar.

Temel Bilgiler

PHP_VERSION - PHP sürüm numarasını içerir.

PHP_MAJOR_VERSION - Ana sürüm numarasını içerir.

PHP_MINOR_VERSION - Alt sürüm numarasını içerir.

PHP_RELEASE_VERSION - Yayın sürüm numarasını içerir.

PHP_VERSION_ID - PHP sürüm numarasını bir tamsayı olarak içerir.

PHP_EXTRA_VERSION - Ekstra sürüm bilgisini içerir (örneğin, "-dev").

PHP_DEBUG - Eğer PHP debug modunda çalışıyorsa 1, değilse 0 değerini içerir.

PHP_OS - Sunucunun işletim sistemi adını içerir.

PHP_SAPI - PHP'nin çalışma modunu (örneğin, "cli" veya "apache2handler") içerir.

PHP_EOL - Geçerli platformun satır sonu karakterini içerir.

PHP_INT_MAX - Platformun en büyük tam sayı değerini içerir.

PHP_INT_MIN - Platformun en küçük tam sayı değerini içerir.

Dosya Yolları ve Dizinler

__FILE__ - Dosyanın tam yolunu ve adını içerir.

__DIR__ - Dosyanın dizin yolunu içerir.

__LINE__ - Kodun bulunduğu satır numarasını içerir.

Dizin Ayırıcı

DIRECTORY_SEPARATOR - Sunucunun dizin ayırıcı karakterini içerir (/ veya \ olabilir).

Zaman

PHP_DATE - PHP tarafından kullanılan "C" tarih/zaman biçimini içerir.

PHP_FLOAT_DIG - Platformda kullanılabilir olan en doğru float sayı miktarını içerir.

PHP_FLOAT_EPSILON - Platformdaki en küçük float sayıyı içerir.

PHP_FLOAT_MAX - Platformdaki en büyük float sayıyı içerir.

PHP_FLOAT_MIN - Platformdaki en küçük float sayıyı içerir.

PHP_INT_SIZE - Platformun bir integer'ın byte cinsinden boyutunu içerir.

Dizinler ve Dosyalar

PHP_BINDIR - PHP yürütülebilir dosyasının bulunduğu dizini içerir.

PHP_LIBDIR - PHP'nin yerleşik kütüphanelerinin bulunduğu dizini içerir.

PHP_LOCALSTATEDIR - PHP'nin yerel durum verilerini (local state) sakladığı dizini içerir.

PHP_DATADIR - PHP'nin veri dosyalarını sakladığı dizini içerir.

PHP_SYSCONFDIR - PHP'nin sistem yapılandırma dosyalarını sakladığı dizini içerir.

PHP_CONFIG_FILE_PATH - PHP'nin yapılandırma dosyasının yolu ve adını içerir.

PHP_CONFIG_FILE_SCAN_DIR - PHP'nin yapılandırma dosyasının tarama dizinini içerir.

PHP_SHLIB_SUFFIX - Derlenmiş PHP uzantılarının dosya uzantısını içerir.

Harici Kaynaklara Bağlanma

MYSQLI_CLIENT_SSL - MySQLi ile SSL desteğini belirtmek için kullanılır.

PDO::ATTR_PERSISTENT - PDO bağlantı nesnesinin kalıcı olmasını belirtir.

PDO::ATTR_ERRMODE - PDO hata raporlama modunu belirtir.

FILTER_VALIDATE_EMAIL - filter_var() ile e-posta adreslerini doğrulamak için kullanılır.

FILTER_SANITIZE_EMAIL - filter_var() ile e-posta adreslerini temizlemek için kullanılır.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...