Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×
  • entries
    24
  • comments
    0
  • views
    73,582

Entries in this blog

Primevue Laravel Dil Ayarlaması

Laravel dil ile primevue dil yapısını birleştirmek istersek;   1. resource/js/lang.js adında primevue componentlerin kullanacağı dilleri buraya biriktirebiliriz. Örnek dosya: const primevuelang = { "tr": { "accept": "Tamam", "addRule": "Kural Ekle", "am": "ÖÖ", "apply": "Uygula", "cancel": "Vazgeç", "choose": "Seç", "chooseDate": "Tarih Seçiniz", "chooseMonth": "Ay Seçiniz", "chooseYear": "Yıl Seçiniz",

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Kurulum

Laravel Modelde Bir Kaydın Varlığını Kontrol Etme

Laravel'de bir one-to-one (bir-bire) ilişkisinde kaydın var olup olmadığını kontrol etmek ve varsa güncelleme yapmak, yoksa yeni bir kayıt oluşturmamak için birkaç yöntem kullanılabilir. En yaygın yöntemlerden biri updateOrCreate metodunu kullanmaktır. Ancak, one-to-one ilişkilerde doğrudan updateOrCreate kullanımı genel bir yaklaşım değildir. Bunun yerine, ilişkinin var olup olmadığını kontrol etmek için first veya exists metodlarından birini kullanabilir ve ardından uygun işlemi gerçekleştireb

Laravel Carbon

Laravel, tarih ve saat işlemleri için Carbon kütüphanesini kullanır. Carbon, PHP için geliştirilmiş bir tarih ve saat yönetim kütüphanesidir ve PHP'nin yerleşik DateTime sınıfına kapsamlı bir takım ek özellikler ve fonksiyonlar sağlar. Laravel ile birlikte gelir, bu nedenle Laravel kullanıcıları tarih ve saat işlemleri için doğrudan Carbon metodlarını kullanabilirler. Carbon, tarih ve saat ile ilgili işlemleri yapmayı son derece kolaylaştırır. Örneğin, mevcut tarihi almak, tarihleri formatl

Laravel'de "intended" route

Laravel'de "intended" route (amaçlanan rota) kavramı, genellikle kullanıcıların giriş yapmadan erişmeye çalıştıkları, ancak erişim izinleri olmadığı için yönlendirildikleri bir sayfaya başarılı bir giriş işleminden sonra otomatik olarak yönlendirilmelerini sağlamak için kullanılır. Bu özellik, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcıların giriş yaptıktan sonra orijinal hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kullanım Senaryosu: Bir kullanıc

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Route

Laravel Eloquent Limit ve orderBy Metodu

Laravel Eloquent ORM kullanarak veritabanından veri sorgularken, sorgu sonuçlarını belirli bir sayıda sınırlandırmak için limit metodunu kullanabilirsiniz. limit metodu, sorgudan dönecek olan kayıt sayısını sınırlamanıza olanak tanır. Bu, özellikle büyük veri setleri üzerinde çalışırken ve yalnızca belirli sayıda sonuç göstermek istediğinizde faydalıdır. Eloquent limit Kullanımı Aşağıda limit metodunu kullanarak belirli sayıda kayıt getiren birkaç örnek yer almaktadır: // En son ekl

Laravel Eloquent Eager Loading

Laravel'de, with metodu, Eloquent ORM kullanılarak ilişkili model verilerinin "hevesli yükleme" (eager loading) yöntemiyle sorgulanmasını sağlar. Hevesli yükleme, ilişkili verilerin, ana model verisiyle birlikte önceden yüklenmesi işlemidir. Bu yöntem, veritabanından yapılan sorgu sayısını azaltarak N+1 sorgu problemi olarak bilinen yaygın bir performans sorununun önüne geçer. N+1 sorgu problemi, veritabanıyla çalışırken karşılaşılan yaygın bir performans sorunudur. Bu problem, bir uygulama

Laravel Resource Api

Laravel'de bir API Resource kullanarak, kullanıcılar ve onların postları dahil olmak üzere ilişkili verileri kolayca dönüştürebilir ve JSON olarak döndürebilirsiniz. Aşağıda, bir kullanıcının tüm postlarını içeren bir API Resource örneği yer almaktadır. Evet, Laravel'de API Resource'lar, veriyi API üzerinden döndürmeden önce düzenlemek ve özelleştirmek için kullanılır. Bu, gelen veriyi istemcinin ihtiyaçlarına uygun bir formata dönüştürmek, gereksiz bilgileri çıkarmak veya ek veriler ekleme

Laravel Redirect - Yönlendirme

Laravel'de yönlendirme (redirect), bir isteğin belirli bir URL'ye veya rotaya yönlendirilmesi işlemidir. Bu, kullanıcıları farklı sayfalara yönlendirmek, form işlemleri sonrasında başka bir sayfaya gitmek veya yetkilendirme kontrolleri sonucunda erişim izni olmayan kullanıcıları başka bir yere yönlendirmek gibi durumlar için kullanılır. Laravel bu işlemleri gerçekleştirmek için çeşitli yöntemler sunar. Temel Yönlendirmeler 1. Rota veya Controller'a Yönlendirme Bir rota ismi veya c

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Route

Laravel Validation

Laravel, PHP için yazılmış popüler bir web uygulama çatısıdır ve güçlü form doğrulama özellikleri sunar. Form doğrulama, kullanıcıların bir form üzerinden gönderdikleri verilerin uygunluk, güvenlik ve bütünlüğünü sağlamak için kullanılır. Laravel'de form doğrulama işlemleri kolay ve esnek bir şekilde gerçekleştirilebilir. Laravel'de Form Doğrulama Adımları Controller Metodu Oluşturma: İlk olarak, kullanıcının form verisini göndereceği bir controller metodu oluşturmanız gerekir. Va

Laravel Blade Layout

Laravel Blade, Laravel'in sağladığı güçlü bir şablon motorudur. Blade, veri gösterimi ve şablon kalıtımı için basit ama etkili yöntemler sunar. Layouts, Laravel Blade ile bir web uygulamasının farklı bölümlerini (örneğin, header, footer, sidebar) yeniden kullanılabilir yapılar olarak tanımlamanıza olanak tanır. Bu yapılar, uygulamanın farklı sayfalarında tutarlı bir görünüm ve his sağlamak için kullanılır.   Blade Layout Oluşturma Layout Dosyası Oluşturma: Genellikle, layouts klas

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Blade

Laravel Route Group

Laravel'de route gruplama, rotaları (routes) belirli özellikler veya kısıtlamalar etrafında gruplamak için kullanılan bir özelliktir. Bu, kod tekrarını azaltmanın ve uygulamanızın rotalarını daha düzenli bir şekilde yönetmenin bir yoludur. Gruplama, ortak bir prefix, middleware, ad alanı (namespace) veya alt alan adı (subdomain) gibi özellikleri paylaşan rotalara uygulanabilir. Temel Örnekler Prefix ile Gruplama Eğer bir grup rotanın hepsi aynı URL ön ekini (prefix) paylaşıyorsa,

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Route

Laravel Vite Multiple CSS or Js File Include with GLOB

Bazen laravel projemizde birden fazla layout tasarlamak ve bu layout ların her bir css yada js dosyalarını ayrırmak web yükleme performansı açısından önemlidir.   Vite: Vite, modern web projeleri için geliştirilmiş bir yapılandırma gerektirmeyen ön yüz geliştirme aracıdır. Geleneksel web paketleyicilerden (bundler) farklı olarak, modülleri ön işleme için bir paketleyici kullanmak yerine, modüllerin tarayıcılar tarafından doğrudan kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan ES modül

Laravel Database Session

Laravel de session ayarları ilk kurulduğunda file olarak ayarlanmıştır. Bizim sistemimiz çoklu bir sistem olması durumunda session yerelde dosyada saklanması kullanıcının oturum bilgilerinin sadece o bilgisayarda olacağı başka bir sunucuya yük dengeleyicinin yönlendirmesi durumunda oturum kaybolacaktır.  Bu gibi bir senorya için Laravel session database ayarlamak onun öncesinde bazı kurulumlar yapmamız gerekir.  Eğer database de sessions isminde tablo mevcut değilse: Migration Olu

Laravel Migration Index

Index Oluşturma: Laravel şema oluşturucu çeşitli indeks türlerini destekler. Aşağıdaki örnek yeni bir e-mail sütunu oluşturmakta ve değerlerinin benzersiz olması gerektiğini belirtmektedir. İndeksi oluşturmak için, unique metodunu sütun tanımına zincirleyebiliriz: use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; use Illuminate\Support\Facades\Schema; Schema::table('users', function (Blueprint $table) { $table->string('email')->unique(); });   Alternatif olarak, sütunu tanımladı

Laravel Eloquent İlişkiler

Genellikle her geliştiricinin hayatında bir veritabanı ile etkileşime girmeniz gereken bir nokta vardır. İşte bu noktada Laravel'in nesne-ilişkisel eşleyicisi (ORM) Eloquent, veritabanı tablolarınızla etkileşim sürecini sezgisel ve doğal hale getirir. Bir profesyonel olarak, üzerinden geçeceğimiz ve gözden geçireceğimiz altı temel ilişki türünü tanımanız ve anlamanız hayati önem taşımaktadır.   Eloquent'te İlişkiler Nedir? İlişkisel bir veritabanında tablolarla çalışırken, ilişk

Laravel Mevcut Sütun Türleri ve MySQL Karşılıkları

Tablo oluştururken ve güncellerken Laravel'de kullanabileceğiniz yaygın MySQL sütun türleri ve karşılıkları: Basit Veri Türleri Big Integer: Büyük tamsayı. Laravel: $table->bigInteger('column_name'); MySQL: BIGINT    Binary: Binary veri. Laravel: $table->binary('column_name'); MySQL: BLOB   Boolean: Doğru veya yanlış (0 veya 1). Laravel: $table->boolean('column_name'); MySQL: BOOLEAN veya TINYINT(1)   Char: Sabit uzun

Laravel Model'in Primary Sütününü UUID Yapma

Laravel'de bir modelde UUID kullanarak primary key olarak kullanmak istiyorsanız, uuid veri türünü kullanarak ve modelin üzerinde $incrementing özelliğini false olarak ayarlayarak bunu başarabilirsiniz. Böylece Laravel, model oluşturulurken otomatik olarak UUID oluşturacaktır. Aşağıda adım adım nasıl yapılacağını göstereceğim:   Migration: Schema::create('users', function (Blueprint $table) { //$table->id(); $table->uuid('id')->primary(); oluşturduğımız id alan

Laravel Eloquent Model ve Migration

Laravel, veritabanınızla etkileşimi keyifli hale getiren bir nesne-ilişkisel eşleyici (ORM) olan Eloquent'i içerir. Eloquent kullanırken, her veritabanı tablosunun, o tablo ile etkileşim kurmak için kullanılan karşılık gelen bir "Modeli" vardır. Veritabanı tablosundan kayıt almanın yanı sıra, Eloquent modelleri tablodan kayıt eklemenize, güncellemenize ve silmenize de olanak tanır.   Artisan: Model Sınıfı Oluşturma:  php artisan make:model User     Model ismi veril

Laravel Komutunun Ubuntu Üzerinde Çalıştırılması

composer global require laravel/installer   sudo nano $HOME/.bashrc   açılan dosyanın son satırına eklenir: export PATH="$PATH:$HOME/.config/composer/vendor/bin"   Etkin olabilmesi için: source $HOME/.bashrc   Son olarak komutun çalışmasını görmek için: laravel -V   laravel de bir versiyon güncellendiğinde, yani laravel 11 içinde yeni güncelleme sürümünü yüklemek istediğimizde ise; composer update   Eğer bir laravel versiyonunu ve sürüm

Composer ile Sunucuya PHP Uzantısı Yükleme

PHP Kodu ile meşgul olurken, sunucu tarafında gereksinimleri yüzünden çalışmamamısı, bir php uzantısının eksikliği başımıza gelen durumlardandır. Digitalocean APP Platformunda sunucuya uzantıları composer ile yükleyebilmekteyiz. { "require": { "ext-gd": "*" } }   sonrasında; composer update  

Laravel'de Kullanıcı Domaini Route Etmek

Multi-Site yapılandırması yapacağımız Laravel projemize Route ayarlaması; // deneme.com herseyibul.com Route::domain('{user_domain}')->group(function() { Route::get('/', 'Tenant\EventController@home'); Route::get('/events', 'Tenant\EventController@index'); Route::get('/event/{event}', 'Tenant\EventController@show'); }); Larevel domain sadece subdomaini aldığından .com öncesi dizeleri size döndürür. Farklı bir uzantıda, .net gibi 404 hatasına yönlendirecektir. www.he

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Route

Laravel, Tailwind ve PrimeVue Kurulum

İlk önce bu makaledeki kurulum yapılır..  npm install primevue   https://github.com/primefaces/primevue-tailwind/releases linkindeki son sürümdeki "primevue-tailwind-presets-*.*.*.zip" zip dosyası indirilerek kullanılacak preset klasörü ilgili Laravel resources/js içine konulur. (lara yada wind) tailwind.config.js: ... content: [ './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php', './storage/framework/views/*.php', './re

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Kurulum

Laravel, Breeze, Inertia, Vue Kurulum

Laravel Kurulum: composer create-project laravel/laravel example-app Breeze Kurulum: composer require laravel/breeze --dev   Breeze Vue Yükleme: php artisan breeze:install vue   Yukardaki adımlar yapıldığında laravel içinde inertia vuejs yapılandırmasıda yapılacaktır..

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Kurulum

×
×
  • Create New...