Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×
 • entries
  24
 • comments
  0
 • views
  73,582

Laravel Eloquent Eager Loading


Doğuhan ELMA

48 views

Laravel'de, with metodu, Eloquent ORM kullanılarak ilişkili model verilerinin "hevesli yükleme" (eager loading) yöntemiyle sorgulanmasını sağlar. Hevesli yükleme, ilişkili verilerin, ana model verisiyle birlikte önceden yüklenmesi işlemidir. Bu yöntem, veritabanından yapılan sorgu sayısını azaltarak N+1 sorgu problemi olarak bilinen yaygın bir performans sorununun önüne geçer.

N+1 sorgu problemi, veritabanıyla çalışırken karşılaşılan yaygın bir performans sorunudur. Bu problem, bir uygulama bir koleksiyonu (örneğin, bir kullanıcı listesini) yükledikten sonra, koleksiyondaki her bir öğe için ek bir veritabanı sorgusu yapması gerektiğinde ortaya çıkar. Bu durum, özellikle ilişkisel veritabanlarını kullanırken, ilişkili verileri çekmek için çok sayıda gereksiz sorgunun yapılmasına neden olabilir ve uygulamanın performansını önemli ölçüde yavaşlatabilir.

N+1 Sorgu Probleminin Örneği

Örneğin, bir blog uygulamasında her bir kullanıcının yazdığı postları listelemek istediğinizi düşünün. İlk adımda, tüm kullanıcıları çeken bir sorgu yaparsınız; bu, "1" kısmına karşılık gelir. Daha sonra, her bir kullanıcı için ona ait postları çeken bir sorgu yaparsınız; eğer 10 kullanıcı varsa, bu 10 ek sorgu yapılacağı anlamına gelir. Dolayısıyla, toplamda 1 (ilk sorgu) + N (N kullanıcı için yapılan sorgular) sorgu yapmış olursunuz.

Neden with Kullanılır?

Varsayılan olarak, Eloquent ilişkileri "tembel yükleme" (lazy loading) yöntemiyle yüklenir. Yani, ilişkili bir model verisine erişim sağlandığında, Laravel o anda veritabanına bir sorgu yapar ve ilişkili veriyi getirir. Eğer bir modelin birden fazla ilişkisi varsa ve bu ilişkiler üzerinden bir döngü içinde işlem yapılıyorsa, her bir iterasyonda yeni bir veritabanı sorgusu gerçekleşir. Bu, özellikle büyük veri setleriyle çalışırken uygulamanın performansını ciddi şekilde etkileyebilir.

with metodunu kullanarak hevesli yükleme yapmak, bu sorunu çözer. İlişkili veriler, ana model verisi sorgulanırken tek bir sorguda önceden yüklenir. Bu sayede, ilişkili veriye erişildiğinde ekstra sorgu yapılmasına gerek kalmaz.

with Kullanımı

with metodu, bir dizi içinde yüklenmek istenen ilişkileri belirterek kullanılır. Örneğin, bir blog uygulamasında, kullanıcılar ve onlara ait postlar arasında bir ilişki olduğunu varsayalım. Her bir kullanıcı için ilişkili postları da yüklemek için aşağıdaki gibi bir sorgu yazabiliriz:

$users = User::with('posts')->get();

Bu kod, posts ilişkisine sahip tüm User örneklerini yüklerken, her bir User için ilişkili posts verilerini de tek bir veritabanı sorgusu ile çeker.

 

İleri Düzey with Kullanımı

with metodunu kullanırken, ilişkili verileri filtrelemek veya özelleştirmek için bir Closure fonksiyonu da sağlayabilirsiniz:

$users = User::with(['posts' => function ($query) {
  $query->where('published', true);
}])->get();

 

Bu örnek, yalnızca published alanı true olan postları yükler.

 

with metodu, Laravel'de ilişkili verileri verimli bir şekilde yönetmek için güçlü bir araçtır. Hevesli yükleme yaparak, ilişkili verilere erişim sırasında meydana gelebilecek gereksiz sorgu sayısını azaltır ve böylece uygulamanın genel performansını artırır. Bu yöntem, özellikle birden fazla ilişkili veri setiyle çalışırken uygulamanın veritabanı üzerindeki yükünü önemli ölçüde azaltır.

 

Diğer Metotlar:

Laravel'in Eloquent ORM'si, with metoduna benzer şekilde hevesli yükleme (eager loading) yapmayı sağlayan başka metodlar da sunar. Bu metodlar, ilişkili verileri veritabanından daha verimli bir şekilde çekmenize olanak tanır, böylece N+1 sorgu probleminden kaçınabilirsiniz. İşte with metoduyla benzer amaçlar için kullanılabilecek bazı metodlar:

load

Eğer bir model örneği zaten alınmışsa ama ilişkili veriler hevesli yükleme ile yüklenmemişse, load metodunu kullanarak sonradan bu verileri yükleyebilirsiniz. Bu, özellikle bazı koşullara bağlı olarak dinamik olarak ilişkili verileri yüklemek istediğinizde kullanışlıdır.

 

$user = User::find(1);
$user->load('posts');

 

Controller'da Eager Loading Kullanımı

Controller metodunuzda direkt olarak modelinizi ve ilişkilerini eager loading yapmak, daha yaygın ve basit bir yöntemdir. Örneğin, bir show metodu üzerinde bir User modeli ve onun posts ilişkisini eager loading ile yüklemek isteyebilirsiniz:

public function show(User $user)
{
  $user->load('posts');
  return new UserResource($user);
}

Bu örnekte, route model binding sırasında otomatik olarak çözümlenen User modeli üzerinde load metodunu kullanarak posts ilişkisini eager loading ile yükleriz. Bu, User modeline ait bir kullanıcının tüm postlarının, kullanıcı detayı istendiğinde tek bir sorgu ile birlikte yüklenmesini sağlar.

public function show(User $user)
  {
    $user = User::with('posts.comments')->find($user->id);
    return json_encode($user);
   //return view('posts.show', ['post' => $user]);

  }

loadMissing

loadMissing metodu, yalnızca daha önce yüklenmemiş ilişkileri hevesli yüklemek için kullanılır. Eğer bir model örneği üzerinde bazı ilişkiler zaten yüklenmişse ve sadece eksik olanları yüklemek istiyorsanız, bu metodu kullanabilirsiniz.

$user = User::with('comments')->find(1);
$user->loadMissing('posts');

 

Bu örnekte, eğer comments ilişkisi zaten yüklenmişse ama posts ilişkisi yüklenmemişse, posts ilişkisi sonradan yüklenir.

withCount

withCount metodu, ilişkili modellerin sayısını saymak için kullanılır ve bu sayıyı ana modelin bir özelliği olarak döner. Bu, örneğin, bir kullanıcının kaç tane posta sahip olduğunu gösterirken kullanışlı olabilir.

$users = User::withCount('posts')->get();

 

Her kullanıcı için, dönen sonuç setinde posts_count adında bir özellik olacaktır.

withSum, withAvg, withMax, withMin

Laravel 8 ve sonrasında, withCount'a benzer bir şekilde, ilişkili veriler üzerinde toplama (withSum), ortalama (withAvg), maksimum (withMax), ve minimum (withMin) değerleri hesaplamak için kullanılabilir metodlar eklenmiştir. Bu metodlar, ilişkili verilerin belirli bir sütununa uygulanan toplama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar.

$users = User::withSum('orders', 'amount')->get();

Bu örnekte, her bir kullanıcı için ilişkili orders tablosundaki amount sütununun toplamı hesaplanır ve orders_sum_amount olarak döner.

Bu metodlar, Laravel'in Eloquent ORM'sinde veritabanı işlemlerini optimize etmek ve verileri daha etkin bir şekilde yönetmek için sunulan çeşitli araçlardan sadece birkaçıdır. Kullanım senaryonuza bağlı olarak, bu metodları kullanarak uygulamanızın performansını artırabilir ve kodunuzu daha temiz hale getirebilirsiniz.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...