Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×
  • entries
    24
  • comments
    0
  • views
    73,582

Entries in this blog

Laravel Modelde Bir Kaydın Varlığını Kontrol Etme

Laravel'de bir one-to-one (bir-bire) ilişkisinde kaydın var olup olmadığını kontrol etmek ve varsa güncelleme yapmak, yoksa yeni bir kayıt oluşturmamak için birkaç yöntem kullanılabilir. En yaygın yöntemlerden biri updateOrCreate metodunu kullanmaktır. Ancak, one-to-one ilişkilerde doğrudan updateOrCreate kullanımı genel bir yaklaşım değildir. Bunun yerine, ilişkinin var olup olmadığını kontrol etmek için first veya exists metodlarından birini kullanabilir ve ardından uygun işlemi gerçekleştireb

Laravel Carbon

Laravel, tarih ve saat işlemleri için Carbon kütüphanesini kullanır. Carbon, PHP için geliştirilmiş bir tarih ve saat yönetim kütüphanesidir ve PHP'nin yerleşik DateTime sınıfına kapsamlı bir takım ek özellikler ve fonksiyonlar sağlar. Laravel ile birlikte gelir, bu nedenle Laravel kullanıcıları tarih ve saat işlemleri için doğrudan Carbon metodlarını kullanabilirler. Carbon, tarih ve saat ile ilgili işlemleri yapmayı son derece kolaylaştırır. Örneğin, mevcut tarihi almak, tarihleri formatl

Laravel Eloquent Limit ve orderBy Metodu

Laravel Eloquent ORM kullanarak veritabanından veri sorgularken, sorgu sonuçlarını belirli bir sayıda sınırlandırmak için limit metodunu kullanabilirsiniz. limit metodu, sorgudan dönecek olan kayıt sayısını sınırlamanıza olanak tanır. Bu, özellikle büyük veri setleri üzerinde çalışırken ve yalnızca belirli sayıda sonuç göstermek istediğinizde faydalıdır. Eloquent limit Kullanımı Aşağıda limit metodunu kullanarak belirli sayıda kayıt getiren birkaç örnek yer almaktadır: // En son ekl

Laravel Eloquent Eager Loading

Laravel'de, with metodu, Eloquent ORM kullanılarak ilişkili model verilerinin "hevesli yükleme" (eager loading) yöntemiyle sorgulanmasını sağlar. Hevesli yükleme, ilişkili verilerin, ana model verisiyle birlikte önceden yüklenmesi işlemidir. Bu yöntem, veritabanından yapılan sorgu sayısını azaltarak N+1 sorgu problemi olarak bilinen yaygın bir performans sorununun önüne geçer. N+1 sorgu problemi, veritabanıyla çalışırken karşılaşılan yaygın bir performans sorunudur. Bu problem, bir uygulama

Laravel Resource Api

Laravel'de bir API Resource kullanarak, kullanıcılar ve onların postları dahil olmak üzere ilişkili verileri kolayca dönüştürebilir ve JSON olarak döndürebilirsiniz. Aşağıda, bir kullanıcının tüm postlarını içeren bir API Resource örneği yer almaktadır. Evet, Laravel'de API Resource'lar, veriyi API üzerinden döndürmeden önce düzenlemek ve özelleştirmek için kullanılır. Bu, gelen veriyi istemcinin ihtiyaçlarına uygun bir formata dönüştürmek, gereksiz bilgileri çıkarmak veya ek veriler ekleme

Laravel Eloquent İlişkiler

Genellikle her geliştiricinin hayatında bir veritabanı ile etkileşime girmeniz gereken bir nokta vardır. İşte bu noktada Laravel'in nesne-ilişkisel eşleyicisi (ORM) Eloquent, veritabanı tablolarınızla etkileşim sürecini sezgisel ve doğal hale getirir. Bir profesyonel olarak, üzerinden geçeceğimiz ve gözden geçireceğimiz altı temel ilişki türünü tanımanız ve anlamanız hayati önem taşımaktadır.   Eloquent'te İlişkiler Nedir? İlişkisel bir veritabanında tablolarla çalışırken, ilişk

Laravel Mevcut Sütun Türleri ve MySQL Karşılıkları

Tablo oluştururken ve güncellerken Laravel'de kullanabileceğiniz yaygın MySQL sütun türleri ve karşılıkları: Basit Veri Türleri Big Integer: Büyük tamsayı. Laravel: $table->bigInteger('column_name'); MySQL: BIGINT    Binary: Binary veri. Laravel: $table->binary('column_name'); MySQL: BLOB   Boolean: Doğru veya yanlış (0 veya 1). Laravel: $table->boolean('column_name'); MySQL: BOOLEAN veya TINYINT(1)   Char: Sabit uzun

Laravel Model'in Primary Sütününü UUID Yapma

Laravel'de bir modelde UUID kullanarak primary key olarak kullanmak istiyorsanız, uuid veri türünü kullanarak ve modelin üzerinde $incrementing özelliğini false olarak ayarlayarak bunu başarabilirsiniz. Böylece Laravel, model oluşturulurken otomatik olarak UUID oluşturacaktır. Aşağıda adım adım nasıl yapılacağını göstereceğim:   Migration: Schema::create('users', function (Blueprint $table) { //$table->id(); $table->uuid('id')->primary(); oluşturduğımız id alan

Laravel Eloquent Model ve Migration

Laravel, veritabanınızla etkileşimi keyifli hale getiren bir nesne-ilişkisel eşleyici (ORM) olan Eloquent'i içerir. Eloquent kullanırken, her veritabanı tablosunun, o tablo ile etkileşim kurmak için kullanılan karşılık gelen bir "Modeli" vardır. Veritabanı tablosundan kayıt almanın yanı sıra, Eloquent modelleri tablodan kayıt eklemenize, güncellemenize ve silmenize de olanak tanır.   Artisan: Model Sınıfı Oluşturma:  php artisan make:model User     Model ismi veril
×
×
  • Create New...