Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×

Blogs

Bir İfadeyi Genişletmek

Bu yazıda cebirsel ifadeleri nasıl genişleteceğimizi ve basitleştireceğimizi öğreneceğiz. Genişletmek, bir şeyi büyütmek demektir. Bu durumda, bir ifadedeki herhangi bir gruplaşma belirtisinden kurtulmak anlamına gelir. Gruplandırma işaretleri köşeli ayraçlar, parantezler ve köşeli ayraçlar veya kıvrık ayraçlardır. İfadeler Nasıl Genişletilir? Bir ifadeyi genişletmek için yalnızca aşağıdaki basit numaralara uymanız gerekir: Bir gruplandırmanın önünde artı (+) işareti varsa, para

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Rasyonel İfade

Bu makale sizi rasyonel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerinin nasıl yapılacağına dair adım adım öğreticiye yönlendirecek, ancak bundan önce kendimize rasyonel sayıların ne olduğunu hatırlatalım.  Rasyonel sayı, 'p' ve 'q' tamsayı ve q ≠ 0 olmak üzere p/q şeklinde ifade edilen bir sayıdır. Başka bir deyişle, bir rasyonel sayı, a tamsayısının pay ve b tamsayısının payda olduğu bir kesirdir. Rasyonel sayı örnekleri şunları içerir: 2/3, 5/8, -3/14, -11/-5, 7/-9, 7/-15 ve -6/-11 v

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Cebirsel İfade

Cebir, sayıların, şekillerin ve harflerin problemleri ifade etmek için kullanıldığı ilginç ve eğlenceli bir matematik dalıdır. İster okulda cebir öğreniyor, ister belirli bir testi inceliyor olun, hemen hemen tüm matematik problemlerinin kelimelerle temsil edildiğini fark edeceksiniz. Bu nedenle, yazılı sözlü problemleri cebirsel ifadelere çevirme ihtiyacı, onları çözmemiz gerektiğinde ortaya çıkar. Cebirsel kelime problemlerinin çoğu, gerçek hayattan kısa öyküler veya vakalardan oluşu

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Cebirde Semboller ve Değişken Kullanımı

Ali ve Veli'in doğum günleri aynı, ancak farklı yıllarda doğdular. Bu yıl Ali 20, Veli 23 yaşında yani Veli, Ali'den 3 yaş büyük. Ali 12 yaşındayken Veli 15 yaşındaydı. Ali 35 olduğunda Veli 38 olacak. Ali'nin yaşı kaç olursa olsun Veli'in yaşı her zaman 3 yaş fazla olacak, değil mi? Cebir dilinde, Greg'in yaşı ile Veli'nin yaşının değişken olduğunu ve üçün sabit olduğunu söylüyoruz. Yaşlar değişir, bu nedenle yaş bir değişkendir. Aralarındaki 3 yıl hep aynı kaldığından yaş farkı sabittir. Cebir

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

Cebir

Cebirin temel kavramları, cebirsel ifadelerin yazılması etrafında döner. Bunlar, bir değişken içeren ancak eşittir işareti içermeyen matematiksel ifadelerdir. Bu ifadeler bir miktar ifade eder. Bu konu cebir ve cebirsel ifadelere giriş ile başlamaktadır. Ardından, iki veya daha fazla ifadenin aritmetik işlemlerle nasıl bir araya getirileceğini ve farklı biçimlerde nasıl yeniden yazılacağını açıklamaya devam ediyor. Cebir nedir? Hiç merak ettiniz mi veya kendinize sordunuz mu, cebir nedir?

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Cebir

İşletim Sistemi Nedir?

İşletim Sistemi Amaçları ve İşlevleri İşletim sistemi, uygulama programlarının yürütülmesini kontrol eden ve uygulamalar ile bilgisayar donanımı arasında bir arayüz görevi gören bir programdır. İki amacı olduğu düşünülebilir: ■ Kolaylık: Bir işletim sistemi, bilgisayarı daha kullanışlı hale getirir. ■ Verimlilik: Bir işletim sistemi, bilgisayar sistemi kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına izin verir. Bir işletim sisteminin bu iki yönünü sırayla inceleyelim. En öne

Organizasyon ve Mimari Nedir?

Bilgisayarları tanımlarken, genellikle bilgisayar mimarisi ve bilgisayar organizasyonu arasında bir ayrım yapılır. Bu terimler için kesin tanımlar vermek zor olsa da, her birinin kapsadığı genel alanlar hakkında bir fikir birliği vardır. Bilgisayar mimarisi, bir sistemin bir programcı tarafından görülebilen niteliklerini veya başka bir deyişle, bir programın mantıksal yürütülmesi üzerinde doğrudan etkisi olan nitelikleri ifade eder. Genellikle bilgisayar mimarisi ile birbirinin yerine kullanılan

Sigma (Σ) - Toplama İşareti

Sigma (Σ), matematiksel bir semboldür ve toplama işlemini temsil eder. Sigma sembolü, bir dizi veya seri içindeki terimleri toplamak için kullanılır.  Σ (ifade, başlangıç, bitiş)   ai : ifade toplanacak terimi ifade eder. Örneğin, "i" ifadesi, her terimde kullanılacak olan "i" değişkenini temsil edebilir.  n: "bitiş", toplamın sona ereceği değeri ifade eder. Genellikle bir indeks veya sayıyla temsil edilir. i: "başlangıç", toplamın başlayacağı değeri ifade eder. Genell

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Toplama

Ortak Temel Veri Türleri

Bilgisayar verilerinin her zaman, programın bu verileri nasıl yorumladığını açıklayan bir veri türü özniteliği vardır. Veri türü ayrıca bellekteki verilerin boyutunu (bayt cinsinden) belirler. Veri türleri iki sınıfa ayrılabilir: CPU'nun bir CPU kaydında tutabildiği ve doğrudan üzerinde çalışabildiği ve aşağıdaki daha küçük veri türlerinden oluşanlar. CPU'nun doğrudan üzerinde çalışabileceği atomik nesneleri tanımlamak için ilkel veri türü terimini kullanacağım ve daha küçük, ilkel veri türlerin

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Veri Tipleri

Değişken Nedir?

Değişken Nedir? Değişken kelimesini göz önünde bulundurursanız, değişen bir şeyi tanımladığı açık olmalıdır. Ama değişen tam olarak nedir? Çoğu programcı için cevap açık görünecektir: programın yürütülmesi sırasında değişebilen değerdir. Aslında değişebilen birkaç şey vardır, bu nedenle bir değişkenin ne olduğunu açıklamaya çalışmadan önce, değişkenlerin (ve diğer nesnelerin) sahip olabileceği bazı nitelikleri tartışmak muhtemelen iyi bir fikirdir. Bunu yapmak için önce özniteliği(attribute

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Değişken

Çalışma Zamanı Bellek Organizasyonu

Linux veya Windows gibi bir işletim sistemi, ana belleğin farklı alanlarına (bölümler veya bölümler) farklı türde veriler yerleştirir. Bir bağlayıcı çalıştırarak ve çeşitli komut satırı parametreleri belirleyerek bellek organizasyonunu kontrol etmek mümkün olsa da, varsayılan olarak Windows, Şekil 1'de görünen organizasyonu kullanarak belleğe tipik bir program yükler. Linux, bazılarını yeniden düzenlemesine rağmen benzerdir.  Şekil-1: Bir belleğin organizasyon yapısı   İşletim sis

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Bellek


×
×
  • Create New...