Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×

MySQL

  • entries
    12
  • comments
    0
  • views
    715

Entries in this blog

MySQL Nedir?

En popüler Açık Kaynak SQL veritabanı yönetim sistemi olan MySQL, Oracle Corporation tarafından geliştirilmiş, dağıtılmış ve desteklenmiştir. MySQL web sitesi (http://www.mysql.com/), MySQL yazılımı hakkında en son bilgileri sağlar. MySQL bir veritabanı yönetim sistemidir. Veritabanı yapılandırılmış bir veri topluluğudur. Basit bir alışveriş listesinden resim galerisine veya kurumsal ağdaki çok miktarda bilgiye kadar her şey olabilir. Bir bilgisayar veritabanında depolanan veriler

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

MySQL'in Disk Üzerinde Takas Yapması (Swapping)

MySQL'in disk üzerinde takas yapması (swapping), işletim sisteminin yetersiz bellek durumunda disk alanını kullanarak RAM'deki verileri geçici olarak saklaması durumudur. Takas, bellekteki verilerin disk üzerindeki bir takas alanına (swap space) yazılmasını, ardından gerektiğinde geri okunmasını içerir. MySQL için disk takası, genellikle performans sorunlarına yol açar çünkü disk erişimi, RAM'e erişimden çok daha yavaştır. Bu, veritabanı sorgularının önemli ölçüde yavaşlamasına neden olabil

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

MySQL işlemcisinin Yüksek Kullanımını Tespit Etmek

MySQL işlemcisinin yüksek kullanımını tespit etmek, sorguların zayıf optimize edilmesi, yetersiz donanım veya yanlış yapılandırılmış ayarlar gibi çeşitli sorunların göstergesi olabilir. Bu sorunları tespit ve çözmek, sistemi izlemeyi, günlükleri incelemeyi ve muhtemelen sorguları ve yapılandırmaları optimize etmeyi içerir. MySQL işlemcisinin yüksek kullanımını tespit etmek için adım adım bir rehber: 1. Sistem Kaynaklarını İzle Sistem Araçlarını Kullan: top, htop veya Windows'ta Gö

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

MySQL'de Thread Cache

MySQL'de thread cache, bağlantılar için kullanılan iş parçacığı (thread) nesnelerini yeniden kullanmak üzere saklamak amacıyla kullanılan bir önbellek sistemidir. İş parçacığı önbelleği, özellikle yüksek bağlantı oranları olan senaryolarda, iş parçacığı oluşturma ve yok etme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. İşte thread cache'in nasıl çalıştığına dair bazı anahtar noktalar: İş Parçacığı Yeniden Kullanımı: Bir istemci bağlantısı kapanırken, iş parçacığı önbelleğe eklenir. Bir sonra

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

MySQL'de EXPLAIN Komutu

MySQL'de EXPLAIN komutu, bir SQL sorgusunun nasıl çalıştırılacağı hakkında detaylı bilgi sağlar. Bu, sorgunun performansını anlamak, optimize etmek ve potansiyel sorunları belirlemek için çok yararlı olabilir. İşte EXPLAIN komutunun bazı yaygın seçenekleri: EXPLAIN: Temel kullanımı, belirli bir SELECT sorgusunun yürütme planını gösterir. EXPLAIN SELECT * FROM employees WHERE department_id = 5; EXPLAIN FORMAT=JSON: Sonucu JSON formatında döndürür, daha detaylı bilgi sağlar. EXPLAIN

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

MySQL'in En Yaygın Dosya Türleri ve Uzantıları

MySQL veritabanı sisteminde, verilerin ve metadatanın fiziksel olarak saklandığı çeşitli dosya türleri vardır. Bunlar genellikle, veritabanının yapılandırma dosyasında belirtilen datadir dizininde bulunur. İşte MySQL'in en yaygın dosya türleri ve uzantıları: MyISAM Tablo Dosyaları: .frm - Tablo yapısı ile ilgili bilgileri içerir. .MYD - MyISAM tablosundaki veri dosyası. .MYI - MyISAM tablosundaki indeks dosyası. InnoDB Tablo Dosyaları: .frm - Tablo yapısı bilgilerin

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

INFORMATION_SCHEMA veritabanı

INFORMATION_SCHEMA veritabanı, bir veritabanı yönetim sisteminin (DBMS) iç yapısına dair metaveri veya bilgi sağlayan özel bir şemadır. Bu şema, SQL standardının bir parçasıdır ve birçok modern DBMS, bu standardı destekler, MySQL dahil. INFORMATION_SCHEMA içinde, veritabanı şemaları, tablolar, sütunlar, indeksler, izinler, yabancı anahtarlar ve diğer veritabanı nesneleri hakkında bilgi içeren bir dizi görünüm bulunur. Bu görünümler, veritabanı içeriğine değil, yapısına yöneliktir, yani veri

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

Global Data Dictionary (GDD)

Global Data Dictionary (GDD), bir veritabanı yönetim sisteminde (DBMS) veritabanının kendisine ilişkin tüm bilgileri ve detayları saklayan merkezi bir depodur. MySQL 8.0'da tanıtılan Global Data Dictionary, önceki sürümlerde metadatayı yönetmek için kullanılan dosya tabanlı yaklaşımın yerini almıştır. Global Data Dictionary'nin özellikleri şunlardır: Metadatanın Merkezileştirilmesi: GDD, tablolar, indeksler, sütunlar, prosedürler, tetikleyiciler gibi tüm veritabanı nesneleri hakkında b

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

×
×
  • Create New...