Jump to content

MySQL

  • entries
    12
  • comments
    0
  • views
    494

Entries in this blog

MySQL Nedir?

En popüler Açık Kaynak SQL veritabanı yönetim sistemi olan MySQL, Oracle Corporation tarafından geliştirilmiş, dağıtılmış ve desteklenmiştir. MySQL web sitesi (http://www.mysql.com/), MySQL yazılımı hakkında en son bilgileri sağlar. MySQL bir veritabanı yönetim sistemidir. Veritabanı yapılandırılmış bir veri topluluğudur. Basit bir alışveriş listesinden resim galerisine veya kurumsal ağdaki çok miktarda bilgiye kadar her şey olabilir. Bir bilgisayar veritabanında depolanan veriler

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

MySQL'in Disk Üzerinde Takas Yapması (Swapping)

MySQL'in disk üzerinde takas yapması (swapping), işletim sisteminin yetersiz bellek durumunda disk alanını kullanarak RAM'deki verileri geçici olarak saklaması durumudur. Takas, bellekteki verilerin disk üzerindeki bir takas alanına (swap space) yazılmasını, ardından gerektiğinde geri okunmasını içerir. MySQL için disk takası, genellikle performans sorunlarına yol açar çünkü disk erişimi, RAM'e erişimden çok daha yavaştır. Bu, veritabanı sorgularının önemli ölçüde yavaşlamasına neden olabil

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

MySQL'de Yavaş Sorgu Günlüğü (Slow Query Log)

Yavaş Sorgu Günlüğü (Slow Query Log), MySQL'de belirli bir süreden daha uzun süren sorguların günlüğünü tutar. Bu günlük, yavaş ve potansiyel olarak optimize edilmesi gereken sorguları belirlemek için çok yararlı olabilir. İşte yavaş sorgu günlüğünü etkinleştirmek ve performansı izlemek için bir yol: 1. Yavaş Sorgu Günlüğünü Etkinleştirme Yavaş sorgu günlüğünü etkinleştirmek için, MySQL yapılandırma dosyasında (my.cnf veya my.ini) aşağıdaki ayarları yapın: [mysqld] slow_query_log =

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL 8

MySQL’in Performans Şeması

MySQL’in Performans Şeması, sunucunun performansına dair ayrıntılı istatistikler toplamak için kullanılan bir depolama motorudur. Performans Şeması, sorguların yürütülme sürelerinden, beklemelerden, bellek kullanımına kadar bir dizi metriği izlemenize olanak tanır. İşte nasıl kullanılacağına dair bir rehber: 1. Performans Şemasını Etkinleştir Performans Şeması'nı etkinleştirmek için, MySQL yapılandırma dosyası (my.cnf veya my.ini) içinde aşağıdaki satırı bulun: [mysqld] performance_

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL 8

MySQL işlemcisinin Yüksek Kullanımını Tespit Etmek

MySQL işlemcisinin yüksek kullanımını tespit etmek, sorguların zayıf optimize edilmesi, yetersiz donanım veya yanlış yapılandırılmış ayarlar gibi çeşitli sorunların göstergesi olabilir. Bu sorunları tespit ve çözmek, sistemi izlemeyi, günlükleri incelemeyi ve muhtemelen sorguları ve yapılandırmaları optimize etmeyi içerir. MySQL işlemcisinin yüksek kullanımını tespit etmek için adım adım bir rehber: 1. Sistem Kaynaklarını İzle Sistem Araçlarını Kullan: top, htop veya Windows'ta Gö

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

MySQL'de Thread Cache

MySQL'de thread cache, bağlantılar için kullanılan iş parçacığı (thread) nesnelerini yeniden kullanmak üzere saklamak amacıyla kullanılan bir önbellek sistemidir. İş parçacığı önbelleği, özellikle yüksek bağlantı oranları olan senaryolarda, iş parçacığı oluşturma ve yok etme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. İşte thread cache'in nasıl çalıştığına dair bazı anahtar noktalar: İş Parçacığı Yeniden Kullanımı: Bir istemci bağlantısı kapanırken, iş parçacığı önbelleğe eklenir. Bir sonra

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

InnoDB Buffer Pool

InnoDB buffer pool, MySQL'in InnoDB depolama motorunun performansını artırmak için kullanılan bir bellek alanıdır. Veri ve indekslerin diskten belleğe yüklenip saklandığı bir ara önbellektir. Sıkça erişilen veri ve indekslerin bellekte tutulması, disk erişimine olan ihtiyacı azaltır ve sorguların çok daha hızlı çalışmasına olanak tanır. İşte InnoDB buffer pool'un ana özellikleri: Veri ve İndeks Önbellekleme: Buffer pool, en sık kullanılan veri sayfaları ve indeksleri bellekte saklar. Bu, di

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL 8

MySQL'de EXPLAIN Komutu

MySQL'de EXPLAIN komutu, bir SQL sorgusunun nasıl çalıştırılacağı hakkında detaylı bilgi sağlar. Bu, sorgunun performansını anlamak, optimize etmek ve potansiyel sorunları belirlemek için çok yararlı olabilir. İşte EXPLAIN komutunun bazı yaygın seçenekleri: EXPLAIN: Temel kullanımı, belirli bir SELECT sorgusunun yürütme planını gösterir. EXPLAIN SELECT * FROM employees WHERE department_id = 5; EXPLAIN FORMAT=JSON: Sonucu JSON formatında döndürür, daha detaylı bilgi sağlar. EXPLAIN

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

MySQL'in En Yaygın Dosya Türleri ve Uzantıları

MySQL veritabanı sisteminde, verilerin ve metadatanın fiziksel olarak saklandığı çeşitli dosya türleri vardır. Bunlar genellikle, veritabanının yapılandırma dosyasında belirtilen datadir dizininde bulunur. İşte MySQL'in en yaygın dosya türleri ve uzantıları: MyISAM Tablo Dosyaları: .frm - Tablo yapısı ile ilgili bilgileri içerir. .MYD - MyISAM tablosundaki veri dosyası. .MYI - MyISAM tablosundaki indeks dosyası. InnoDB Tablo Dosyaları: .frm - Tablo yapısı bilgilerin

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

INFORMATION_SCHEMA veritabanı

INFORMATION_SCHEMA veritabanı, bir veritabanı yönetim sisteminin (DBMS) iç yapısına dair metaveri veya bilgi sağlayan özel bir şemadır. Bu şema, SQL standardının bir parçasıdır ve birçok modern DBMS, bu standardı destekler, MySQL dahil. INFORMATION_SCHEMA içinde, veritabanı şemaları, tablolar, sütunlar, indeksler, izinler, yabancı anahtarlar ve diğer veritabanı nesneleri hakkında bilgi içeren bir dizi görünüm bulunur. Bu görünümler, veritabanı içeriğine değil, yapısına yöneliktir, yani veri

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

Global Data Dictionary (GDD)

Global Data Dictionary (GDD), bir veritabanı yönetim sisteminde (DBMS) veritabanının kendisine ilişkin tüm bilgileri ve detayları saklayan merkezi bir depodur. MySQL 8.0'da tanıtılan Global Data Dictionary, önceki sürümlerde metadatayı yönetmek için kullanılan dosya tabanlı yaklaşımın yerini almıştır. Global Data Dictionary'nin özellikleri şunlardır: Metadatanın Merkezileştirilmesi: GDD, tablolar, indeksler, sütunlar, prosedürler, tetikleyiciler gibi tüm veritabanı nesneleri hakkında b

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL

MySQL 8'in Yeni Özellikleri

MySQL 8, 2018 yılında yayınlandığında birçok yeni özellik ve iyileştirme getirdi. İşte MySQL 8'in bazı önemli yeni özellikleri: Data Dictionary: MySQL 8, metadatayı saklamak için kendi içsel veritabanı olan yeni bir veri sözlüğü sunuyor. Bu, daha önceki sürümlerde kullanılan FRM, TRG gibi dosya tabanlı sistemlerin yerine geçiyor ve performans artışına katkı sağlıyor. Atomic DDL (Data Definition Language) İşlemleri: Bu, bir veritabanı şemasında değişiklik yaparken işlemin daha güvenli o

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in MySQL 8

×
×
  • Create New...