Jump to content
  • entries
    25
  • comments
    0
  • views
    1,188

Entries in this blog

Zaman grafiği (Time Plot)

Zaman grafiği (Time Plot), bir veri setinin zaman içindeki değişimini görsel olarak temsil eden bir grafik türüdür. Bu tür grafikler, zaman serileri olarak adlandırılan verilerin analizi için kullanılır. Zaman serileri, belirli bir süre boyunca düzenli aralıklarla ölçülen verileri içerir ve genellikle zamana bağlı değişen olayları veya süreçleri takip etmek amacıyla kullanılır. Zaman grafiklerinin temel özellikleri şunlardır: Zaman Eksen: Yatay eksende, zamanı temsil eden değerler

Scatterplot

Scatterplot, iki değişken veya özellik arasındaki ilişkiyi görsel olarak temsil eden bir grafik türüdür. Her bir veri noktası, bir eksen üzerinde bir değişkeni ve diğer eksen üzerinde diğer değişkeni temsil eder. Scatterplot, veri noktalarının dağılımını incelemek ve iki değişken arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılır. Scatterplot'ün temel özellikleri: Değişkenlerin İlişkisi: Scatterplot, iki değişken veya özellik arasındaki ilişkiyi görsel olarak gösterir. İki değişken arasındaki

Histogram ve Empirik Kumulatif Dağılım Fonksiyonu (ECDF)

Histogram ve Empirik Kumulatif Dağılım Fonksiyonu (ECDF), veri analizi ve görselleştirmenin iki önemli aracıdır. Her ikisi de veri setinin dağılımını incelemek ve anlamak için kullanılır. İşte bu iki kavramın açıklamaları: Histogram: Histogram, bir veri setinin dağılımını görselleştirmek için kullanılan bir grafik türüdür. Veri setindeki değerler aralıklara (genellikle çubuklar olarak adlandırılır) bölünür ve her aralıkta kaç veri noktasının bulunduğunu gösteren sütunlar çizilir. Bu sü

İki Yönlü Tablo (Two-way table)

Two-way table, verilerin iki farklı değişken veya kategori tarafından sınıflandırıldığı ve karşılaştırıldığı bir veri analizi aracıdır. İki yönlü tablo olarak da adlandırılır. Bu tablo, veri setinin iki değişkenin kesişimini ve ilişkisini gösterir. Two-way table'lar aşağıdaki temel özelliklere sahiptir: İki Değişkenin Kesişimi: Two-way table, iki farklı değişkenin (genellikle kategorik değişkenler) çapraz etkileşimini gösterir. Bu, verilerin iki farklı boyutunun birleştirilmesiyle oluş

Kategorik Verinin Gösterimi(Displaying Data)

İstatistik, verilerin toplanması, analizi, yorumlanması veya açıklanması ve sunulmasıyla ilgilenen bir matematik bilimidir. Uygun şekilde kullanılan istatistiksel ilkeler, verilerle desteklenen herhangi bir araştırmaya rehberlik etmede esastır ve özellikle veri araştırması aşamasında rutin olarak keşif ve yenilik için temel bir kaynaktır. Verilerden elde edilen bilgiler, verilerin iyi tasarlanmış bir görselleştirmesinden, modern istatistiksel öğrenme yöntemlerinden ve model seçiminin yanı sıra g
×
×
  • Create New...