Jump to content
  • entries
    55
  • comments
    2
  • views
    281

Bağışıklık Algoritmaları (Immune Algorithms)


Doğuhan ELMA

65 views

Bağışıklık algoritmaları, doğal bağışıklık sisteminin prensiplerini ve mekanizmalarını taklit eden doğa-inspireli optimizasyon algoritmalarıdır. Bunlar, karmaşık ve zor optimizasyon problemlarını çözmede etkilidir. Bağışıklık algoritmalarının temel özelliklerini ve kavramlarını aşağıda bulabilirsiniz:

1. Antijenler ve Antikorlar: Bağışıklık algoritmalarında, çözüm adayları genellikle "antikor" olarak adlandırılır, çünkü onlar probleme (antijen) karşı bir yanıtı temsil ederler. 

2. Çeşitlilik: Doğal bağışıklık sistemi, geniş bir yelpazede tehditlere yanıt verebilmek için çeşitli antikorları üretir. Bağışıklık algoritmaları da benzer şekilde, çözüm alanının geniş bir kısmını araştırmak için çeşitli antikorlar (çözüm adayları) oluşturur.

3. Uygunluk Fonksiyonu (Affinity): Antikorların kalitesi (uygunluğu), antijene olan "affinity"lerine (bağlanma güçleri) göre değerlendirilir. Uygunluk fonksiyonu, çözümün kalitesini belirler. 

4. Klonlama: Doğal bağışıklık sisteminde, bir antijene yanıt olarak belirli antikorlar klonlanır (çoğaltılır). Bağışıklık algoritmaları da aynı prensipi takip eder: iyi çözümler (yüksek uygunluk değerine sahip antikorlar) kopyalanır.

5. Mutasyon (Hiper-Mutasyon): Klonlanan antikorlar, çeşitliliği artırmak ve potansiyel olarak daha iyi çözümler bulmak için mutasyona uğrar. Bu, genetik algoritmaların mutasyon adımına benzer.

6. Seçilim (Klonal Seçilim): Mutasyon sonrası, en uygun antikorlar (yani en iyi çözümler) seçilir ve geri kalanlar atılır. Bu, doğal seleksiyon sürecine benzer.

Bu adımlar, bir durma kriterine kadar (örneğin belirli bir iterasyon sayısı veya belirli bir uygunluk değeri) tekrarlanır. Sonunda, en uygun antikor (en iyi çözüm) seçilir.

Bağışıklık algoritmaları, genellikle global optimizasyon, özellik seçimi, makine öğrenmesi ve veri madenciliği gibi alanlarda karmaşık problemlerin çözümünde etkilidir. Bununla birlikte, bu algoritmaların performansı, parametrelerin (örneğin klonlama oranı ve mutasyon oranı) doğru şekilde ayarlanmasına bağlıdır. Bu parametreler, probleme ve uygulamaya göre değişebilir.
 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...