Jump to content
 • entries
  55
 • comments
  2
 • views
  281

Bakteriyel Toplayıcı Optimizasyon Algoritması (Bacterial Foraging Optimization Algorithm, BFOA)


Doğuhan ELMA

62 views

Bakteriyel Toplayıcı Optimizasyon Algoritması (Bacterial Foraging Optimization Algorithm, BFOA), bakteriyel beslenme davranışını taklit ederek oluşturulmuş bir doğa-inspireli optimizasyon algoritmasıdır. Algoritma, genellikle global optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılır. 

Bakteriler genellikle iki temel mekanizma ile besin ararlar: taksis ve tümevarım. Taksis, bakterinin çevresindeki kimyasal gradyanı (besin yoğunluğu) kullanarak hareket etmesi sürecidir. Bakteri, yüksek besin yoğunluğuna doğru hareket eder (kemotaksis). Tümevarım ise bakterinin rastgele yönlere hareket ederek besin araması sürecidir. Bu iki mekanizma, bakteriyel toplayıcı optimizasyon algoritmasının temelini oluşturur.

BFOA genellikle aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

1. Kemotaksis Adımı: Kemotaksis, bir bakterinin belirli bir zaman adımında hareket ettiği yönü ve miktarı belirler. Bakteri, besin gradyanı doğrultusunda hareket eder. Yani, çözüm alanında bir noktadan diğerine geçiş, çözüm kalitesine (fitness değeri) bağlıdır. Eğer yeni çözüm daha iyiyse, bakteri bu yönde hareket eder. 

2. Yüzme / Tümevarım Adımı: Eğer bakteri, belirli sayıda kemotaksis adımı sonunda daha iyi bir çözüm bulamazsa, rastgele bir yönde tümevarım yapılır. Yani, bakteri rastgele bir yönde hareket eder.

3. Üreme Adımı: Üreme adımında, en sağlıklı bakteriler (yani en iyi çözümleri bulanlar) çoğalır ve yaşam süresi dolan (yani en kötü çözümleri bulan) bakteriler ölür. Bu, genetik algoritmalardaki seçilim ve çaprazlama adımlarına benzer.

4. Dikkat Dağıtma Adımı: Son olarak, belirli bir olasılıkla, tüm bakteri kolonisi rastgele bir yere yer değiştirir. Bu adım, algoritmanın yerel optimumlarda takılıp kalmamasını sağlar. 

Bu adımlar belirli bir durma kriterine (örneğin belirli sayıda iterasyon) kadar tekrarlanır. Sonunda, en iyi çözüm (en sağlıklı bakteri) seçilir.

Bakteriyel toplayıcı optimizasyon algoritması, genellikle karmaşık ve çok modlu optimizasyon problemlarını çözmekte etkilidir. Ancak, bu algoritmanın performansı, parametrelerin (örneğin kemotaksis adım boyutu, yüzme limiti, bakteri sayısı) doğru şekilde ayarlanmasına bağlıdır.

Aşağıda, Bakteriyel Foraging Optimizasyon Algoritması'nın basit bir Python uygulamasını bulabilirsiniz. Bu örnekte, amacımız bir hedef fonksiyonunu eniyilemektir. Fonksiyonumuz f(x) = x^2, x'in -10 ile 10 arasında olduğu bir aralığı kapsayacak şekilde belirlenmiştir.

Not: Bu kod, oldukça basitleştirilmiş bir versiyondur ve tam bir BFOA uygulamasını temsil etmez. Ancak temel fikirleri ve kavramları anlamak için yeterli olacaktır.

import numpy as np

# Hedef fonksiyon
def f(x):
  return x**2

# Kemotaksis
def chemotaxis(bacteria, J, step_size):
  # Rastgele bir yönde adım at
  new_bacteria = bacteria + step_size * np.random.uniform(-1, 1)
  # Eğer yeni pozisyon daha iyi ise, bakteriyi güncelle
  if f(new_bacteria) < J:
    bacteria = new_bacteria
    J = f(new_bacteria)
  return bacteria, J

# Bakteriyel Foraging Optimizasyon Algoritması
def bfoa(n, max_iter, step_size):
  # Başlangıç bakteri popülasyonunu oluştur
  bacteria = np.random.uniform(-10, 10, size=n)
  J = f(bacteria)
  # İterasyonları gerçekleştir
  for iter in range(max_iter):
    for i in range(n):
      bacteria[i], J[i] = chemotaxis(bacteria[i], J[i], step_size)
  # En iyi bakteriyi döndür
  best_bacteria = bacteria[np.argmin(J)]
  return best_bacteria

# Test
best_bacteria = bfoa(100, 1000, 0.1)
print("En iyi bakteri: ", best_bacteria)

Bu kodda, her bir bakteri (çözüm) rastgele bir yönde bir adım atar ve bu adım eğer çözümü iyileştirirse çözüm güncellenir. Algoritma, belirli bir iterasyon sayısı boyunca çalıştırıldıktan sonra en iyi çözümü döndürür. Bu örnekte, en iyi çözüm f(x) = x^2 fonksiyonunu eniyileyen x = 0 olmalıdır.

Bu basit örnekte, üreme ve dikkat dağıtma adımları dahil edilmemiştir. Bu adımların dahil edilmesi, algoritmanın daha karmaşık problemleri çözme yeteneğini artırabilir. Ancak aynı zamanda algoritmanın karmaşıklığını ve hesaplama süresini de artırabilir. Bu nedenle, bu adımların gerekip gerekmediği, uygulamaya ve problemin doğasına bağlıdır.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...