Jump to content
  • entries
    25
  • comments
    0
  • views
    1,188

Dağılımları Sayılarla Açıklamak(Describing Distributions with Numbers)


Veri dağılımlarını tanımlamak ve özetlemek için kullanılan sayısal metrikleri ve istatistikleri içeren bir kavramdır. Bu metrikler ve istatistikler, veri setinin merkezi eğilimini, değişkenliğini ve şeklini anlamamıza yardımcı olur. İşte bu kavramın temel öğeleri:

Merkezi Eğilim (Measures of Central Tendency):

Ortalama (Mean): Veri setindeki tüm değerlerin toplamının veri noktalarının sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Veri setinin merkezi konumunu temsil eder.

Medyan (Median): Veri setindeki değerlerin sıralanmış halinde ortadaki değeri ifade eder. Aykırı değerlerden etkilenmez.

Mod (Mode): Veri setinde en sık tekrarlanan değeri ifade eder.

Değişkenlik (Measures of Dispersion):

Standart Sapma (Standard Deviation): Veri noktalarının ortalama etrafındaki yayılımı ölçer. Standart sapma büyükse, veriler daha dağılmıştır.

Varyans (Variance): Standart sapmanın karesi olarak hesaplanır. Veri noktalarının dağılımın derecesini gösterir.

Çeyrekler Arası Aralık (Interquartile Range - IQR): Veri setinin alt ve üst çeyrekleri arasındaki farkı ifade eder. Aykırı değerlerin tanımlanmasında kullanılır.

Dağılım Şekli (Measures of Shape):

Çarpıklık (Skewness): Veri dağılımının simetrinin ne kadar farklı olduğunu ölçer. Pozitif çarpıklık, dağılımın sağa çarpık olduğunu, negatif çarpıklık ise sola çarpık olduğunu gösterir.

Kurtosis (Küçültme): Veri dağılımının sıralandığı tepe noktasının ve kuyruğunun ne kadar sivri veya düz olduğunu ölçer.

Diğer Metrikler:

Değer Aralığı (Range): Veri setinin en büyük ve en küçük değerleri arasındaki farkı ifade eder.

Varyans Katsayısı (Coefficient of Variation - CV): Standart sapmayı ortalama ile karşılaştırarak değişkenliği yüzde olarak ifade eder.

Çeyrekler Arası Aralık (IQR): Verilerin merkezi bölümünün genişliğini belirtir.

Bu metrikler, veri dağılımlarını sayısal olarak özetlemek ve anlamak için kullanılır. İstatistiksel analizlerde, bu metrikler verilerin özelliklerini incelemek, aykırı değerleri tanımlamak ve daha fazla analiz yapmak için başlangıç noktasıdır. Hangi metriklerin kullanılacağı, veri setinin türüne ve analiz amacına bağlı olarak değişebilir.

 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...