Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×

Python

 • entries
  66
 • comments
  0
 • views
  27,788

Python'da Liste ve List Sınıfı


Doğuhan ELMA

334 views

Python'daki list sınıfı, birden çok öğeyi bir arada tutmak için kullanılan bir veri türüdür. Listeler, farklı veri türlerinden öğeleri içerebilir (örneğin, sayılar, stringler, diğer listeler, vb.) ve dinamiktirler, yani öğeleri ekleme, çıkarma veya değiştirme yeteneğine sahiptirler. Bu özellik onları "değiştirilebilir" (mutable) kılar.

Bir liste, köşeli parantezler [ ] kullanılarak oluşturulur ve öğeleri virgülle ayrılır. İşte bir örnek:

liste = [1, 2, 'üç', 4.0, [5, 6]]
print(liste) # [1, 2, 'üç', 4.0, [5, 6]]
print(type(liste)) # <class 'list'>

Liste ile ilgili temel kavramlar ve işlemler şunları içerir:

 

İndeksleme: Listelerdeki öğelere, sıfırdan başlayan indeksleri kullanarak erişebilirsiniz. Negatif indeksler son öğeden başlar.

liste = ['elma', 'muz', 'çilek', 'kiraz']
print(liste[0]) # 'elma'
print(liste[-1]) # 'kiraz'

 

Dilimleme (Slicing): Bir listenin belirli bir kısmını alabilirsiniz, bu işleme "dilimleme" denir.

liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print(liste[1:4]) # [2, 3, 4]

 

Değiştirme: Listelerdeki öğeleri yeni bir değerle değiştirebilirsiniz.

liste = ['elma', 'muz', 'çilek', 'kiraz']
liste[1] = 'ananas'
print(liste) # ['elma', 'ananas', 'çilek', 'kiraz']

 

Ekleme/Çıkarma: Listeye yeni bir öğe eklemek veya mevcut bir öğeyi çıkarmak için çeşitli yöntemler vardır, örneğin append(), insert(), remove(), pop() fonksiyonları.

liste = ['elma', 'muz', 'çilek', 'kiraz']
liste.append('ananas') # listenin sonuna 'ananas' ekler
print(liste) # ['elma', 'muz', 'çilek', 'kiraz', 'ananas']

liste.pop(1) # listenin 1. indeksindeki 'muz' öğesini çıkarır
print(liste) # ['elma', 'çilek', 'kiraz', 'ananas']

 

Uzunluk: Bir listenin kaç öğe içerdiğini öğrenmek için len() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

liste = ['elma', 'muz', 'çilek', 'kiraz']
print(len(liste)) # 4

 

Döngüler: Listeler üzerinde döngüler kurarak, listenin her bir öğesi üzerinde işlem yapabilirsiniz.

liste = ['elma', 'muz', 'çilek', 'kiraz']
for meyve in liste:
  print(meyve)

Listeler Python'daki en yaygın veri yapılarından biridir ve genellikle veri manipülasyonu, veri analizi, ve daha birçok kullanım durumunda kullanılır.

List Sınıfı:

append(): Bir listeye yeni bir öğe ekler.

my_list = [1, 2, 3]
my_list.append(4)
print(my_list) # [1, 2, 3, 4]

extend(): Bir liste veya başka bir sıralı veri yapısındaki öğeleri mevcut bir liste içine ekler.

my_list = [1, 2, 3]
another_list = [4, 5, 6]
my_list.extend(another_list)
print(my_list) # [1, 2, 3, 4, 5, 6]

insert(): Belirli bir konuma yeni bir öğe ekler.

my_list = [1, 2, 3]
my_list.insert(1, 4) # İkinci sıraya (0'dan başlar) 4 ekler.
print(my_list) # [1, 4, 2, 3]

remove(): Belirli bir öğeyi listeden kaldırır.

my_list = [1, 2, 3, 2]
my_list.remove(2) # İlk karşılaşılan 2'yi kaldırır.
print(my_list) # [1, 3, 2]

pop(): Belirli bir indeksteki öğeyi kaldırır ve döndürür.

my_list = [1, 2, 3]
popped_item = my_list.pop(1) # İkinci öğeyi (indeks 1) kaldırır ve döndürür.
print(popped_item) # 2
print(my_list) # [1, 3]

index(): Bir öğenin ilk bulunduğu indeksi döndürür.

my_list = [10, 20, 30, 20, 40]
index = my_list.index(20) # 20'nin indeksini bulur.
print(index) # 1

count(): Belirli bir öğenin listede kaç kez geçtiğini sayar.

my_list = [1, 2, 2, 3, 2, 4]
count = my_list.count(2) # 2'nin kaç kez geçtiğini sayar.
print(count) # 3

sort(): Listeyi sıralar.

my_list = [4, 2, 1, 3]
my_list.sort()
print(my_list) # [1, 2, 3, 4]

reverse(): Listeyi tersine çevirir.

my_list = [1, 2, 3, 4]
my_list.reverse()
print(my_list) # [4, 3, 2, 1]

clear(): Listenin tüm öğelerini kaldırır.

my_list = [1, 2, 3]
my_list.clear()
print(my_list) # []

Bu örnekler, Python'daki list sınıfının bazı yaygın olarak kullanılan metodlarını göstermektedir. list sınıfının sağladığı bu metodlar, listeleri düzenlemek, değiştirmek ve üzerinde işlemler yapmak için çok kullanışlıdır.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...