Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×

CSS

 • entries
  53
 • comments
  0
 • views
  1,341

CSS'de align-items özelliği ve TailwindCSS Sınıf Karşılığı


Doğuhan ELMA

41 views

CSS'de align-items özelliği, Flexbox ve Grid düzen sistemlerinde, bir konteyner içindeki öğelerin çapraz eksen (varsayılan olarak dikey eksen) boyunca nasıl hizalanacağını belirler. Bu özellik, bir konteynerin çocuk öğelerinin yüksekliği farklı olduğunda özellikle yararlıdır ve öğelerin dikey hizalanmasını kontrol etmek için kullanılır.

Flexbox kullanıldığında, align-items özelliği flex konteynerin içindeki öğelerin dikey hizalanmasını kontrol eder. Grid kullanıldığında ise, grid alanlarının içindeki öğelerin çapraz eksen boyunca hizalanmasını belirler.

align-items özelliği aşağıdaki değerleri alabilir:

stretch: Öğeler, konteynerin çapraz ekseni boyunca kendilerini uzatarak doldurur (varsayılan değerdir).

flex-start: Öğeler, konteynerin başlangıç kenarına (üst kenar) hizalanır.

flex-end: Öğeler, konteynerin bitiş kenarına (alt kenar) hizalanır.

center: Öğeler, konteynerin çapraz ekseni boyunca merkezde hizalanır.

baseline: Öğeler, içerdikleri metnin temel çizgisine göre hizalanır.

Örnek kullanım Flexbox ile:

.container {
 display: flex;
 align-items: center; /* Öğeleri dikey olarak ortalar */
}

 

Örnek kullanım Grid ile:

.container {
 display: grid;
 align-items: start; /* Öğeleri grid hücrelerinin başlangıcına hizalar */
}

Bu özellik, özellikle birden fazla öğeyi içeren ve bu öğelerin çapraz eksende (dikey veya yatay) düzgün bir şekilde hizalanmasını istediğiniz durumlar için çok yararlıdır. Flexbox veya Grid düzenleri kullanırken, align-items sayesinde öğeler arası tutarlı bir hizalama sağlayabilirsiniz.

 

Çapraz eksen (cross axis), Flexbox ve Grid gibi CSS düzen yöntemlerinde kullanılan bir terimdir. Bu terim, öğelerin hizalandığı ana ekseni (main axis) tamamlayıcı olan ekseni ifade eder. Ana eksen, öğelerin dizildiği yönü belirtirken, çapraz eksen ise bu yöne dik olan ekseni temsil eder.

Flexbox'ta: Eğer flex konteyner flex-direction özelliği ile row (satır) olarak ayarlanmışsa, ana eksen yataydır ve çapraz eksen dikeydir. Eğer flex-direction column (sütun) olarak ayarlanmışsa, bu durumda ana eksen dikey olur ve çapraz eksen yataydır.

Grid'de: Çapraz eksen, grid düzeninde öğelerin hizalandığı yöne dik olan eksendir. Grid'de sütunlar ve satırlar arasındaki ilişki sabit olduğundan, çapraz eksen doğrudan grid'in yapılandırılma şekline bağlıdır.

Bu kavramlar, özellikle align-items, align-content, align-self (Flexbox ve Grid için çapraz eksen boyunca hizalama) ve justify-items, justify-content, justify-self (Flexbox ve Grid için ana eksen boyunca hizalama) gibi özellikleri anlamada ve kullanmada önemlidir.

Çapraz ekseni anlamak, web sayfalarında karmaşık düzenler oluştururken, öğeler arası hizalamanın doğru şekilde yapılmasını sağlar, böylece daha tutarlı ve görsel açıdan çekici tasarımlar elde edilir.

 

TailwindCSS:

Class
Properties
items-start align-items: flex-start;
items-end align-items: flex-end;
items-center align-items: center;
items-baseline align-items: baseline;
items-stretch align-items: stretch;

 

 

 

 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...