Jump to content
  • entries
    25
  • comments
    0
  • views
    1,188

Korelasyon Matrisi


Doğuhan ELMA

46 views

Korelasyon matrisi, genellikle istatistiksel analizlerde kullanılan bir matris türüdür. Korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçen bir istatistiksel kavramdır. Korelasyon matrisi, bir veri setindeki her bir değişkenin diğer değişkenlerle olan ilişkisini gösteren bir matristir. Bu matris, korelasyon katsayılarını içerir.

Korelasyon katsayıları, genellikle -1 ile 1 arasında bir değer alır. Bu değerler arasındaki anlam şu şekildedir:

1: Tam negatif korelasyon. İki değişken arasında tam bir ters orantı vardır.

0: Hiçbir korelasyon yoktur. Değişkenler arasında bir ilişki bulunmamaktadır.

1: Tam pozitif korelasyon. İki değişken arasında tam bir doğru orantı vardır.

Korelasyon matrisi, bir veri setindeki değişkenler arasındaki ilişkileri anlamak, çoklu değişkenli analizler yapmak ve gerektiğinde modelleme çalışmalarında kullanılmak üzere önemli bir araçtır.

 

import numpy as np
import pandas as pd

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

df = sns.load_dataset('mpg')

plt.figure(figsize=(15,9))
sns.heatmap(df.corr(), annot=True, linewidth=0.5, cmap='Spectral')
plt.show()

Çıktı:

1.png

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...