Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×
  • entries
    6
  • comments
    0
  • views
    44,553

Doğuhan ELMA

293 views

Tensör (Tensor):

Bir tensör, çok boyutlu bir matematiksel nesnedir. İşlem görmüş verileri temsil etmek için kullanılır.

Tek boyutlu bir tensör bir vektörü, iki boyutlu bir tensör bir matrisi, üç boyutlu bir tensör bir hacmi ve daha fazla boyutlu tensörler daha karmaşık veri yapılarını temsil edebilir.

Yapay zeka ve derin öğrenme uygulamalarında, özellikle görüntü işleme ve doğal dil işleme gibi alanlarda çok boyutlu verileri temsil etmek için sıkça kullanılır.

Dizi (Array):

Bir dizi, bir programlama terimidir ve genellikle aynı türde verileri içeren bir koleksiyonu ifade eder. Bu veriler, bir dizi indeks veya anahtarla erişilebilir.

Dizi kavramı, programlamada genellikle tek boyutlu diziler (sıralı veri koleksiyonları) için kullanılır.

Örnek olarak, bir liste veya Python'daki bir NumPy dizisi bir dizidir.

Vektör (Vector):

Bir vektör, matematiksel bir terimdir ve bir uzayda yön ve büyüklük (uzunluk) bilgisi taşıyan bir nesneyi temsil eder.

Vektörler, genellikle iki veya üç boyutlu uzaylarda tanımlanır, ancak daha fazla boyuta sahip vektörler de mümkündür.

Bir vektör, elemanlarının bir listesi olarak düşünülebilir ve matematiksel işlemlerle (örneğin, iç çarpım) kullanılabilir.

Özellikle fizik, mühendislik, istatistik ve veri analizi alanlarında vektörler sıkça kullanılır.

Özetle, tensör çok boyutlu verileri temsil etmek için kullanılırken, dizi programlama teriminin bir parçasıdır ve genellikle tek boyutlu veri koleksiyonlarını ifade eder. Vektör ise matematiksel bir terimdir ve yön ve büyüklük bilgisi taşıyan nesneleri temsil eder. Vektörler matematiksel işlemler için kullanılır ve farklı disiplinlerde uygulanır.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...