Jump to content
  • entries
    7
  • comments
    0
  • views
    384

Makine öğrenmesi (Machine Learning) Nedir?


Doğuhan ELMA

55 views

Makine öğrenmesi (Machine Learning), bilgisayar sistemlerinin belirli bir görevi veya işlemi belirli bir veri ve deneyim temelinde otomatik olarak öğrenmesine ve geliştirmesine izin veren bir yapay zeka alt dalıdır. Makine öğrenmesi, karmaşık problemleri çözmek ve insan müdahalesi olmadan modelleri eğitmek için istatistik, veri madenciliği, matematik ve programlamayı bir araya getirir. İşte makine öğrenmesinin temel bileşenleri ve kavramları:

Veri: Makine öğrenmesi algoritmaları, veri üzerinde çalışır. Bu veri, sayılar, metin, görüntüler, ses kayıtları veya diğer türde bilgiler olabilir. Veri, öğrenme ve tahmin yapmak için kullanılan özelliklerden oluşur.

Model: Bir makine öğrenimi modeli, veri üzerinde belirli bir görevi gerçekleştirmek için eğitilmiş bir algoritmadır. Bu model, verilerin özelliklerini kullanarak öğrenme süreci boyunca ilişkileri tanır ve bu bilgiyi daha sonra tahminler yapmak için kullanır.

Eğitim (Training): Bir makine öğrenimi modeli, veri kümesi üzerinde eğitilir. Eğitim süreci, modelin verileri analiz etmesi, özellikleri tanıması ve görevi öğrenmesi anlamına gelir. Eğitim, genellikle bir öğrenme algoritması kullanılarak gerçekleştirilir.

Test (Testing): Eğitilmiş bir model, performansını değerlendirmek için ayrı bir test veri kümesi üzerinde test edilir. Bu, modelin gerçek dünyada ne kadar iyi performans göstereceğini belirlemeye yardımcı olur.

Özellik Mühendisliği (Feature Engineering): Verilerin doğru şekilde işlenmesi ve temsil edilmesi önemlidir. Bu, veri madenciliği ve istatistik tekniklerini içeren özellik mühendisliği sürecini içerir.

Sınıflandırma ve Regresyon: Makine öğrenimi görevleri, temel olarak sınıflandırma ve regresyon olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Sınıflandırma, verileri belirli sınıflara ayırma işlemidir. Regresyon ise sürekli bir çıktı tahmin etme işlemidir.

Denetimli ve Denetimsiz Öğrenme: Denetimli öğrenme, modelin etiketlenmiş verileri kullanarak öğrenildiği bir öğrenme türüdür. Denetimsiz öğrenme ise etiketlenmemiş verilerden desenler ve yapılar çıkarmak için kullanılır.

Derin Öğrenme (Deep Learning): Derin öğrenme, büyük sinir ağı modelleri kullanarak karmaşık görevleri gerçekleştirmek için kullanılan bir makine öğrenme alt dalıdır. Derin öğrenme, özellikle görüntü işleme, doğal dil işleme ve ses tanıma gibi alanlarda başarıyla uygulanmıştır.

Makine öğrenimi, uygulama alanları açısından oldukça geniştir ve birçok endüstri, veri analitiği, öneri sistemleri, tıp, otomasyon, oyun geliştirme, finans ve daha pek çok alanda makine öğrenimi tekniklerini kullanır. Makine öğrenimi modelleri, veriye dayalı karar verme süreçlerini otomatikleştirme ve insan performansını artırma potansiyeline sahiptir.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...