Jump to content

Python

 • entries
  66
 • comments
  0
 • views
  992

Python'da Rastgele Sayı Üretme - Seçme


Doğuhan ELMA

62 views

Python'ın standart kütüphanesinde bulunan random modülü ile rastgele sayılar üretebiliriz. İşte random modülünü kullanarak bazı örnekler:

Ondalık Sayı Üretme:

import random

# 0 ile 1 arasında rastgele bir ondalık sayı üretme
rand_num = random.random()
print(rand_num)

Bu kod, 0 ile 1 arasında rastgele bir ondalık sayı üretecektir.

Belirli Bir Aralıkta Tam Sayı Üretme:

import random

# 1 ile 10 arasında rastgele bir tam sayı üretme
rand_int = random.randint(1, 10)
print(rand_int)

Bu kod, 1 ile 10 arasında rastgele bir tam sayı üretecektir.

Listeden Rastgele Eleman Seçme: 

import random

liste = [10, 20, 30, 40, 50]

# listeden rastgele bir eleman seçme
secilen_eleman = random.choice(liste)
print(secilen_eleman)

Bu kod, liste içinden rastgele bir eleman seçecektir.

Liste Elemanlarını Karıştırma:

import random

liste = [1, 2, 3, 4, 5]

# liste içindeki elemanları rastgele karıştırma
random.shuffle(liste)
print(liste)

Bu kod, liste içindeki elemanları rastgele bir sıraya yeniden sıralayacaktır.

 

NumPy kütüphanesi kullanarak rastgele sayı üretme örnekleri aşağıda verilmiştir:

Rastgele Ondalık Sayılar Üretme:

import numpy as np

# 0 ile 1 arasında rastgele ondalık sayılar üretme
rand_nums = np.random.rand(5) # 5 adet rastgele sayı üretir
print(rand_nums)

Bu kod, 0 ile 1 arasında rastgele ondalık sayılar üretecektir. np.random.rand() fonksiyonu, belirtilen boyuttaki bir NumPy dizisi döndürür.

Belirli Bir Aralıkta Ondalık Sayılar Üretme:

import numpy as np

# Belirli bir aralıkta rastgele ondalık sayılar üretme
rand_nums = np.random.uniform(1, 10, 5) # 1 ile 10 arasında 5 adet rastgele sayı üretir
print(rand_nums)

Bu kod, 1 ile 10 arasında rastgele ondalık sayılar üretecektir. np.random.uniform() fonksiyonu, belirtilen aralıkta rastgele sayılar üretir. 

Tam Sayılar Üretme:

import numpy as np

# Belirli bir aralıkta rastgele tam sayılar üretme
rand_ints = np.random.randint(1, 100, 5) # 1 ile 100 arasında 5 adet rastgele tam sayı üretir
print(rand_ints)

Bu kod, 1 ile 100 arasında rastgele tam sayılar üretecektir. np.random.randint() fonksiyonu, belirtilen aralıkta rastgele tam sayılar üretir.

Normal Dağılıma Göre Rastgele Sayılar Üretme:

import numpy as np

# Ortalaması 0 ve standart sapması 1 olan normal dağılıma göre rastgele sayılar üretme
rand_normal = np.random.randn(5)
print(rand_normal)

Bu kod, ortalaması 0 ve standart sapması 1 olan normal bir dağılıma göre rastgele sayılar üretecektir. np.random.randn() fonksiyonu, normal dağılıma göre rastgele sayılar üretir.

Rastgele Tamsayı Dizi Üretme:

import numpy as np

# Belirli bir aralıkta rastgele tamsayı dizisi üretme
rand_int_array = np.random.randint(1, 100, size=10) # 1 ile 100 arasında 10 tamsayı üretir
print(rand_int_array)

Bu kod, 1 ile 100 arasında rastgele 10 tamsayı içeren bir NumPy dizisi oluşturur.

Rastgele Bir Dizi Elemanını Seçme:

import numpy as np

# Bir dizinin içinden rastgele bir elemanı seçme
my_array = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
rand_element = np.random.choice(my_array)
print(rand_element)

Bu kod, my_array dizisi içinden rastgele bir elemanı seçer.

Rastgele Dizi Elemanlarını Karıştırma:

import numpy as np

# Bir dizinin elemanlarını rastgele karıştırma
my_array = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
np.random.shuffle(my_array)
print(my_array)

Bu kod, my_array dizisinin elemanlarını rastgele bir sıraya yeniden sıralar.

Rastgele Satır ve Sütun Üretme (Matris Oluşturma):

import numpy as np

# Rastgele metin üretme (alfabe karakterleri kullanarak)
alfabe = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
rand_text = ''.join(np.random.choice(list(alfabe), size=10))
print(rand_text)

Bu kod, 3x3 boyutunda rastgele ondalık sayılardan oluşan bir matris oluşturur.

 

 

 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...