Jump to content
  • entries
    25
  • comments
    0
  • views
    10,466

Tanımlayıcı İstatistik (Descriptive Statistics)


Doğuhan ELMA

176 views

 

Descriptive statistics (Tanımlayıcı İstatistik), bir veri setinin ana özelliklerini özetlemek ve açıklamak için kullanılan istatistiksel yöntemler ve ölçümler bütünüdür. Bu tür istatistikler, karmaşık veri setlerini daha anlaşılır ve yorumlanabilir hale getirmeye yardımcı olur. Tanımlayıcı istatistik, genellikle iki ana kategoride incelenir: merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçüleri.

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Bu ölçümler, veri setinin "orta" noktasını belirlemeye yardımcı olur.

Ortalama (Mean): Veri setindeki tüm değerlerin toplamının değer sayısına bölünmesiyle bulunur. Genellikle "ortalama" olarak adlandırılır ve tüm verilerin dengeli bir şekilde dağıtıldığı bir noktayı temsil eder.

1.png

Medyan (Median): Veri setinin orta değeri olarak bilinir. Veriler sıralandığında, eğer veri sayısı tek ise orta değer medyandır; çift ise ortadaki iki değerin ortalaması alınır.

Mod (Mode): Veri setinde en sık görünen değerdir. Birden fazla mod olabileceği gibi, bazı veri setlerinde mod olmayabilir.

 

Dağılım Ölçüleri

Bu ölçümler, veri setindeki değerlerin ne kadar yayıldığını gösterir.

Varyans (Variance): Her veri noktasının ortalamadan olan farklarının karesinin ortalamasıdır. Verinin ne kadar yayıldığını gösterir.

1.png

Standart Sapma (Standard Deviation): Varyansın kareköküdür ve veri setindeki değerlerin ne kadar yayıldığını yine gösterir.

1.png

Aralık (Range): Veri setindeki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır.

Kuartiller ve Yüzdelikler: Verilerin belirli yüzde dilimlerindeki değerleri temsil eder.

Grafiksel Gösterimler

Tanımlayıcı istatistikler sıklıkla çizelgeler, histogramlar, pasta grafikleri, kutu grafikleri gibi görsel araçlarla sunulur.

Sonuç

Tanımlayıcı istatistik, veri setlerinin ana özelliklerini özetlemek için kullanılan önemli bir araçtır. Veri setinin merkezi eğilimi ve dağılımı hakkında bilgi sağlar, böylece analistler ve araştırmacılar karmaşık veri setlerinden anlamlı sonuçlar çıkarabilirler.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...