Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×
  • entries
    57
  • comments
    0
  • views
    31,046

Lineer Sistem Türleri


Doğuhan ELMA

188 views

Lineer denklem sistemleri, çeşitli tiplere ayrılabilir, bunlar çözümlerinin sayısına ve denklemlerin ve bilinmeyenlerin ilişkisine göre sınıflandırılır.

1. Tutarlı ve Tutarsız Sistemler

Tutarlı (Consistent) Sistemler: Bu sistemlerde en az bir çözüm vardır. Tutarlı sistemler iki alt kategoriye ayrılabilir: Tek çözümlü ve Sonsuz çözümlü.

Tek Çözümlü Sistemler (Unique Solution): Bu tür sistemlerde, denklemlerin tam olarak karşılandığı yalnızca bir çözüm kümesi vardır. Bu durum genellikle denklem sayısının bilinmeyen sayısına eşit olduğu ve matrisin tam rütbeli olduğu durumlarda oluşur.

Sonsuz Çözümlü Sistemler (Infinite Solutions): Bu tür sistemlerde, denklemlerin karşılandığı sınırsız sayıda çözüm kümesi vardır. Bu, denklemlerin birbirine bağımlı olduğu ve bilinmeyen sayısının denklem sayısından fazla olduğu durumda olabilir.

Tutarsız (Inconsistent) Sistemler: Bu sistemlerde hiçbir çözüm yoktur. Denklemler arasında bir çelişki vardır, yani birbiriyle uyuşmazlar. Bu durum, bir denklemin diğerlerine çeliştiği ve bu yüzden sistemin hiçbir çözümünün olmadığı anlamına gelir.

1.webp

2. Kare, Taşkın, Eksik Sistemler

Bu tipler, denklem sayısının bilinmeyen sayısına göre belirlenir:

Kare Sistemler (Square Systems): Denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşittir (n = m). Bu sistemlerde genellikle tek bir çözüm vardır, ancak determinanta bağlı olarak sonsuz veya hiçbir çözüm olabilir.

Taşkın Sistemler (Overdetermined Systems): Denklem sayısı bilinmeyen sayısından fazladır (n > m). Bu sistemlerde çözüm olup olmadığı, denklemlerin birbirine nasıl bağlı olduğuna bağlıdır.

Eksik Sistemler (Underdetermined Systems): Denklem sayısı bilinmeyen sayısından azdır (n < m). Bu sistemler genellikle sonsuz sayıda çözüme sahip olabilir, çünkü yeterli kısıtlama yoktur.

Özet

Lineer denklem sistemlerinin farklı tipleri, sistemin özelliklerine, denklemlerin ve bilinmeyenlerin sayısına ve denklemler arasındaki ilişkilere bağlı olarak değişir. Bu sınıflandırmalar, denklem sistemlerinin nasıl çözüleceğine dair önemli bilgiler sağlayabilir ve problemi anlamamıza yardımcı olabilir.

 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...