Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×
 • entries
  57
 • comments
  0
 • views
  31,046

Denklem Sistemlerine Giriş


Doğuhan ELMA

182 views

Denklem sistemleri, birden fazla değişkeni içeren birden fazla denklemi ifade eder. Bu tür sistemler, çeşitli matematiksel ve gerçek dünya sorunlarını modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.

Lineer Denklem Sistemi

Bir lineer denklem sistemi, aşağıdaki gibi n denklem ve m bilinmeyenden oluşur:

1.png

Bu, matris formunda da yazılabilir:

Ax=b

burada A katsayılar matrisi, x bilinmeyenler vektörü ve b sonuçlar vektörüdür.

Çözüm Yöntemleri

Sistemler denklemlerini çözmek için çeşitli yöntemler vardır:

1. Grafiksel Çözüm

İki denklemli sistemler için, her iki denklemin grafiğini çizerek kesişim noktalarını bulabilirsiniz. LaTeX'te bu çizimi yapmak için TikZ paketi gibi paketler kullanabilirsiniz.

2. Yerine Koyma Yöntemi

Bu yöntemde, bir denklemi çözüp diğer denklemlere uygularsınız. Örnek:

x+y =5

x−y=1

İlk denklemi y cinsinden ifade edersek:

y=5−x

ve bu ifadeyi ikinci denkleme koyarsak:

x−(5−x)=1

Bu denklemler çözülebilir ve x ve y değerleri bulunabilir.

3. Matris Yöntemleri

Gauss, Gauss-Jordan gibi yöntemler veya determinanlar kullanarak sistemler denklemlerini çözebilirsiniz.

import numpy as np

# Katsayılar matrisi A
A = np.array([[1, 1],
       [1, -1]])

# Sonuçlar vektörü b
b = np.array([5, 1])

# numpy'nin linalg.solve fonksiyonu ile denklemleri çözme
x = np.linalg.solve(A, b)

# Çözümü yazdırma
print("x =", x[0], "y =", x[1])
x = 3.0 y = 2.0

 

Denklem sistemleri ve fonksiyonlar arasındaki farkları anlamak, bunların temel yapıları ve nasıl kullanıldıklarıyla ilgili bir anlayış gerektirir. İşte bu iki kavram arasındaki temel ayrımlar:

Denklem Sistemleri

Denklem Sayısı: Denklem sistemleri birden fazla denklem içerir. Bu denklemler, belirli koşulları sağlaması gereken birden fazla bilinmeyeni içerir.

Çözüm Kümesi: Denklem sisteminde, tüm denklemleri eşzamanlı olarak tatmin eden değerler kümesi aranır. Bu, denklemlerin kesiştiği noktayı veya bölgeleri bulmayı içerebilir.

Kapsam: Denklem sistemleri genellikle birden fazla değişken arasındaki ilişkileri modellemek için kullanılır. Bunlar ekonomi, fizik ve mühendislik gibi birçok alanda karşımıza çıkar.

Fonksiyonlar

Denklem Sayısı: Bir fonksiyon genellikle tek bir denklemle ifade edilir. Bu denklem, bir değişkenin (girdinin) diğer bir değişkene (çıktının) nasıl eşlendiğini gösterir.

Tek Değerli: Her girdi değeri için fonksiyon yalnızca bir çıktı değeri üretir. Matematiksel olarak, bu f(x)=y şeklinde ifade edilir, burada x girdi ve y çıktıdır.

Kapsam: Fonksiyonlar, bir değişkenin diğerine nasıl eşlendiğini anlatır. Bu, istatistik, ekonomi, fizik gibi birçok alanda kullanılır, ama genellikle tek bir ilişkiyi modellemek için kullanılır.

Özet

Denklem sistemleri, birden fazla değişken arasındaki ilişkileri modellemek için birden fazla denklem içerir.

Fonksiyonlar, belirli bir girdi ve çıktı arasındaki ilişkiyi ifade eder ve genellikle tek bir denklemle tanımlanır.

Bu temel farklılıklar, denklem sistemlerinin ve fonksiyonların hangi tür problemleri modellemek ve çözmek için uygun olduğunu anlamaya yardımcı olabilir.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...