Jump to content
 • entries
  57
 • comments
  0
 • views
  27,850

Polar Denklemlerin Grafiğini Çizmek


Doğuhan ELMA

164 views

Polar denklemlerin grafiğini çizmek için nokta çizme yöntemi, denklemin belirli θ değerleri için r değerlerini hesaplamayı içerir. Bu değerler daha sonra polar koordinatlardan düzlem (kartezyen) koordinatlara dönüştürülür ve grafikte çizilir.

İşte adım adım bir yönergeler:

1. Denklemi Belirle

Öncelikle çizmek istediğiniz polar denklemleri belirleyin, örneğin: r=2+3*sin(4*θ).

2. θ Değerlerini Seç

Belirli bir aralıkta θ değerlerini seçin, genellikle 00 ile 2π arasında olur. Daha fazla değer, daha düzgün bir eğri sağlar.

3. r Değerlerini Hesapla

Her θ değeri için, denklemin r değerini hesaplayın.

4. Polar'dan Kartezyen Koordinatlara Dönüştür

Her (r,θ) çifti için, aşağıdaki dönüşüm denklemlerini kullanarak kartezyen koordinatlara dönüştürün:

x=r*cos(θ)

y=r*sin(θ)

5. Noktaları Çiz

Son olarak, her (x,y) noktasını grafik üzerine çizin.

Python Kodu

Bu işlemi yapmak için Python kodu aşağıdadır:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Theta değerlerini belirle
theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)

# r değerlerini hesapla
r = 2 + 3 * np.sin(4 * theta)

# Polar'dan kartezyen koordinatlara dönüştür
x = r * np.cos(theta)
y = r * np.sin(theta)

# Noktaları çiz
plt.plot(x, y)
plt.axis('equal')
plt.title('Graph of r = 2 + 3 * sin(4 * theta)')
plt.show()

Bu yöntem, polar denklemlerin grafiklerini çizmek için etkili bir yoldur ve belirli bir denklemdeki yapıyı anlamak için yararlı olabilir.

1.png

 

Daire Çizimi:

Daireler, hem kartezyen (dikdörtgen) hem de polar koordinat sistemlerinde önemli bir yer tutar. İster temel geometri, ister trigonometri veya analitik geometri çalışıyor olun, dairelerle ilgili bilgi sahibi olmak çok faydalıdır.

Daire Tanımı:

Bir daire, belirli bir merkez noktasından sabit bir mesafede olan tüm noktaların kümesidir. Bu sabit mesafeye dairenin yarıçapı denir.

Kartezyen Koordinatlarda Daire Denklemi

Düzlemde, merkezi (h,k) ve yarıçapı r olan bir dairenin denklemi şu şekildedir:

(x−h)^2+(y−k)^2=r^2

Polar Koordinatlarda Daire Denklemi

Polar koordinatlarda, orijine olan yarıçapı r olan bir dairenin denklemi çok daha basittir:

r=R

Burada R, dairenin yarıçapıdır.

Dairenin Özellikleri

Çevre: Bir dairenin çevresi 2πr ile verilir.

Alan: Bir dairenin alanı πr^2 ile verilir.

Python Kodu ile Daire Çizimi

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Daire parametreleri
h, k = 0, 0 # Merkez
r = 5    # Yarıçap

# Daireyi çizmek için açı değerleri
theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)

# Polar'dan kartezyen koordinatlara dönüştürme
x = h + r * np.cos(theta)
y = k + r * np.sin(theta)

plt.plot(x, y)
plt.axis('equal') # Eksenleri aynı ölçekte yapar, böylece daire düzgün görünür
plt.title('Daire: Merkez (0, 0), Yarıçap 5')
plt.show()

1.png

Sonuç

Daireler, matematiksel düşünmenin ve problem çözmenin temel bir parçasıdır. Dairelerle ilgili bu temel bilgiler, daha karmaşık geometrik şekilleri anlamaya ve analiz etmeye yardımcı olabilir.

 

Kardiyoidler, Yunanca "kalp" anlamına gelen "kardia" kelimesinden adını alır. Şekli kalbi andıran bir matematiksel eğridir. Bu özel eğri, polar koordinatlardaki bir sinüsoidal fonksiyonun sonucudur.

Kardiyoid Denklemi

Kardiyoidün en yaygın polar denklemi aşağıdaki gibidir:

r=a+a*cosθ

veya

r=a+a*sinθ

Burada a kardiyoidün boyutunu kontrol eder.

Kardiyoidün Özellikleri

Simetri: Kardiyoid, polar ekseni etrafında simetriktir.

Döngü: Kardiyoid, polar ekseni etrafında tam bir döngü yapar.

Cüsse: a değeri arttıkça, kardiyoid büyür. a=0 ise, kardiyoid bir noktaya dönüşür.

Kardiyoidü Çizmek

Kardiyoidü çizmek istiyorsanız, yukarıdaki denklemi kullanabilirsiniz. İlgili Python kodu aşağıda verilmiştir:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

a = 1
theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000)
r = a + a * np.cos(theta)

# Polar'dan kartezyen koordinatlara dönüştürme
x = r * np.cos(theta)
y = r * np.sin(theta)

plt.plot(x, y)
plt.axis('equal')
plt.title('Kardiyoid: r = 1 + cos(theta)')
plt.show()

 

1.png

 

 

Uygulamalar

Kardiyoidler yalnızca matematiksel bir ilginçlik değil, aynı zamanda bazı pratik uygulamalara da sahiptir. Örneğin, bazı yönsel mikrofonlar kardiyoid şeklinde bir alım desenine sahip olup, bu nedenle bu adı alır. Bu şekil, mikrofonun belirli bir yönde sesi toplamasına yardımcı olur.

Sonuç

Kardiyoidler, polar koordinatlar kullanılarak tanımlanan ilginç ve estetik olarak hoş matematiksel eğrilerdir. Hem teorik matematiksel çalışmalarda hem de pratik mühendislik uygulamalarında kullanılmaktadır.

1.webp

1.webp

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...