Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×
  • entries
    57
  • comments
    0
  • views
    30,976

Diğer Trigonometrik Fonksiyonlar


Doğuhan ELMA

190 views

Trigonometrinin temel üç fonksiyonu sinüs (sin), kosinüs (cos) ve tanjant (tan). Bunlara ek olarak, trigonometri içinde kullanılan üç diğer işlev daha vardır: kotanjant (cot), sekant (sec), ve cosekant (csc). İşte bunlar:

Cosekant (csc): Cosekant, sinüs fonksiyonunun tersidir. Bir açı için csc(θ) = 1/sin(θ).

Sekant (sec): Sekant, kosinüs fonksiyonunun tersidir. Bir açı için sec(θ) = 1/cos(θ).

Kotanjant (cot): Kotanjant, tanjant fonksiyonunun tersidir. Bir açı için cot(θ) = 1/tan(θ) veya cot(θ) = cos(θ)/sin(θ).

Bu fonksiyonlar birlikte, trigonometrik denklemleri ve kimlikleri ifade etmek ve çözmek için kullanılır. Bir birim çemberde, bu fonksiyonlar bir açının verdiği x, y ve r değerleriyle ilişkilendirilebilir. Örnek olarak, bir açı θ için:

sin(θ) = y/r

cos(θ) = x/r

tan(θ) = y/x

csc(θ) = r/y

sec(θ) = r/x

cot(θ) = x/y

Bu tanımlar, trigonometrik fonksiyonların geometrik yorumlarını sağlar ve bir çember üzerindeki bir noktanın koordinatlarıyla bu fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi kurar.

Trigonometrik fonksiyonları kullanmak için Python'da math kütüphanesini kullanabilirsiniz. İşte sinüs, kosinüs, tanjant ve diğer trigonometrik fonksiyonlar için bir örnek:

import math

# Radyan cinsinden bir açı belirleyin
theta = math.radians(30) # 30 derece

# Temel trigonometrik fonksiyonlar
sin_theta = math.sin(theta)
cos_theta = math.cos(theta)
tan_theta = math.tan(theta)

# Diğer trigonometrik fonksiyonlar
csc_theta = 1 / sin_theta
sec_theta = 1 / cos_theta
cot_theta = 1 / tan_theta

print("Sinüs:", sin_theta)
print("Kosinüs:", cos_theta)
print("Tanjant:", tan_theta)
print("Cosekant:", csc_theta)
print("Sekant:", sec_theta)
print("Kotanjant:", cot_theta)

Bu kod, 30 derece açı için sinüs, kosinüs, tanjant, cosekant, sekant ve kotanjant değerlerini hesaplar ve yazdırır.

1.png

Unutmayın ki, tanjant ve kotanjant fonksiyonları belirli değerlerde tanımsız olabilir (örneğin, 90 derece için tanjant), bu yüzden bu durumları kontrol etmek isteyebilirsiniz. Ayrıca, Python'da trigonometrik fonksiyonlar radyan cinsinden hesaplanır, bu yüzden derece cinsinden bir açı kullanıyorsanız, math.radians fonksiyonuyla radyana dönüştürmelisiniz.

 

1.webp

1.png

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...