Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×
 • entries
  33
 • comments
  0
 • views
  162,154

Python Dizi Türlerinin Verimliliği


Doğuhan ELMA

258 views

Python'ın dizi türlerinin verimliliği, hem hafıza kullanımı hem de işlem zamanı açısından değerlendirilir. Genellikle, farklı dizi türlerinin verimliliği, kullanılan işlemlere ve dizi türünün uygulandığı belirli duruma bağlıdır.

İşte Python'da yaygın olarak kullanılan bazı dizi türlerinin zaman karmaşıklığı analizleri:

list: Python listeleri, dinamik dizilerdir ve genellikle elemanları ekleme ve çıkarma işlemlerini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirirler. Listenin sonuna bir eleman eklemek veya listenin sonundan bir eleman çıkarmak genellikle O(1) zaman karmaşıklığına sahiptir. Ancak, listenin başına veya ortasına bir eleman eklemek veya bunları çıkarmak genellikle O(n) zaman karmaşıklığına sahiptir, çünkü bu işlemler diğer tüm elemanları taşımayı gerektirir.

tuple: Python tuple'ları, sabit boyutlu dizilerdir ve bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilemezler. Bu, tuple'ların hafıza açısından verimli olduğu anlamına gelir, çünkü boyutları hiçbir zaman değişmez. Ancak, bir tuple'ın boyutunu değiştirmek için genellikle yeni bir tuple oluşturmanız ve eski tuple'ın elemanlarını yeni tuple'a kopyalamanız gerekir, bu da O(n) zaman karmaşıklığına sahiptir.

str: Python string'leri, karakter dizileridir ve bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilemezler. Bir string'e bir karakter eklemek veya bir string'den bir karakter çıkarmak genellikle yeni bir string oluşturmayı ve eski string'in karakterlerini yeni string'e kopyalamayı gerektirir, bu da O(n) zaman karmaşıklığına sahiptir.

Genel olarak, hangi dizi türünün en verimli olduğunu belirlemek, genellikle hangi işlemlerin gerçekleştirileceğine ve hangi dizi türünün bu işlemleri en hızlı ve hafıza-verimli şekilde gerçekleştirebileceğine bağlıdır.

1.png

 

Bir algoritmanın işleminin süresinin, girdinin boyutundan bağımsız olduğu durumlarda, bu işlem "sabit zamanlı" (constant-time) olarak adlandırılır. Bu tür işlemler genellikle "O(1)" olarak not edilir. Sabit zamanlı işlemler, genellikle en verimli algoritmalarda bulunan işlemlerdir, çünkü onların çalışma süreleri girdi büyüklüğünden etkilenmez.

Python'daki bazı sabit zamanlı işlemlere örnekler:

Bir listenin belirli bir indeksindeki değeri alma veya belirli bir indekse değer atama: list veya list = val.

Bir sözlüğe anahtar ve değer eklemek veya bir sözlükten belirli bir anahtarı kullanarak değer almak: dict[key] = val veya val = dict[key].

Bir küme ile bir değeri kontrol etmek veya bir kümeye bir değer eklemek: val in set veya set.add(val).

Bunlar, girdi boyutundan bağımsız olarak aynı miktarda zaman alan işlemlerdir. Ancak, bu işlemler genellikle O(1) amortize zaman karmaşıklığına sahiptir. Yani, tek bir işlem O(1) zaman karmaşıklığına sahipken, n adet işlem yapılırsa toplam karmaşıklık O(n) olabilir.

Örneğin, Python listesinin .append() metodu genellikle O(1) zaman karmaşıklığına sahiptir, ancak arada sırada, listeyi genişletmek için daha fazla bellek ayırması gerekebilir. Bu durumda, tüm liste elemanlarını yeni bellek konumuna kopyalama süresi O(n) olacaktır. Ancak, bu tür durumlar nadiren olur, dolayısıyla .append() metodu genellikle O(1) zaman karmaşıklığına sahip kabul edilir (yani, "amortize" O(1)).

 

Python'da, bir değerin bir dizide veya listede olup olmadığını kontrol etmek için in anahtar kelimesi kullanılır. Bu, Python'daki dizi veya liste gibi bir koleksiyonda bir değerin varlığını kontrol etmek için kullanılan yerleşik bir işlemdir.

Örneğin, bir listenin belirli bir değeri içerip içermediğini kontrol etmek istiyorsak:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
value_to_find = 3

if value_to_find in my_list:
  print(f"{value_to_find} is in the list.")
else:
  print(f"{value_to_find} is not in the list.")

 

Bu durumda, in anahtar kelimesi, my_list adlı listenin her bir elemanını kontrol eder ve aradığımız değeri bulduğunda True döner. Eğer değeri bulamazsa False döner.

Ancak, bu tür bir arama işlemi genellikle O(n) zaman karmaşıklığına sahip olacaktır, çünkü kötü durumda, aranan değer listenin sonunda olabilir veya hiç bulunmayabilir. Bu durumda, Python'ın tüm listeyi tarayıp kontrol etmesi gerekecektir. Burada n, listenin uzunluğunu temsil eder.

Bu nedenle, bir değerin bir listede olup olmadığını kontrol etmek genellikle lineer zaman karmaşıklığına sahip bir işlemdir. Ancak, eğer verilerimiz bir set veya bir sözlük içerisinde tutuluyorsa, bu tür bir arama genellikle sabit zamanlı (O(1)) olabilir, çünkü set ve sözlükler, içerisindeki verilere hızlı erişim sağlayan hash tablolarını kullanır.

 

"Lexicographic" karşılaştırmaların verimliliği genellikle karşılaştırılan dizeler veya koleksiyonların boyutlarına bağlıdır. İki string veya liste karşılaştırılırken, Python genellikle ilk eşleşmeyen öğeye kadar her öğeyi sırayla kontrol eder. Bu yüzden, bu karşılaştırmalar genellikle O(n) karmaşıklığa sahiptir, burada n karşılaştırılan elemanların sayısıdır.

Ancak, pratikte, bir dize veya liste çok büyükse, Python sadece gerekli olan ilk birkaç elemanı karşılaştırır ve daha sonra karşılaştırmayı sonlandırır. Örneğin, "apple" ve "banana" sözcükleri karşılaştırılıyorsa, Python sadece ilk karakterlere bakar ve "a" < "b" olduğu için daha fazla kontrol yapmadan "apple" < "banana" olduğunu belirler.

Dolayısıyla, lexicographic karşılaştırmaların etkinliği genellikle girdinin boyutuna ve ayrıca karşılaştırmada erken bir eşleşmeme durumuna bağlıdır. Bununla birlikte, olası en kötü durum, karşılaştırılan dizelerin veya listelerin tamamen taranması gerektiği ve bu durumun karmaşıklığının O(n) olduğu durumdur.

 

Python'da yeni bir örnek oluşturmanın etkinliği, genellikle oluşturulan örneğin tipine ve kullanılan kurucuya bağlıdır.

Örneğin, bir liste oluşturmak genellikle O(n) zaman karmaşıklığına sahiptir, çünkü her öğenin listenin sonuna eklenmesi gerekiyor. Burada n, listenin uzunluğudur. Ancak, sabit boyutta bir liste oluşturmak, örneğin my_list = [0] * 1000, genellikle O(1) zaman karmaşıklığına sahiptir, çünkü tüm öğelerin aynı değeri alması gerekiyor.

Bir sözlük oluşturmanın etkinliği genellikle O(n) zaman karmaşıklığına sahiptir, çünkü her anahtar-değer çifti sözlüğe eklenir. Ancak, sabit sayıda anahtar-değer çiftine sahip bir sözlük oluşturmak, örneğin my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}, genellikle O(1) zaman karmaşıklığına sahiptir.

Bir sınıf örneği oluşturmanın etkinliği genellikle, kurucunun içinde yapılan işlemlere ve atanacak özelliklerin sayısına bağlıdır. Genellikle, bir sınıf örneği oluşturmanın zaman karmaşıklığı O(1)'dir, ancak kurucu karmaşık işlemler yaparsa veya çok sayıda özellik atarsa, bu değer artabilir.

Genel olarak, yeni bir örnek oluşturmanın etkinliği, kullanılan veri yapısına ve yapının nasıl kullanıldığına bağlıdır. İyi bir kural olarak, gereksiz işlemlerden kaçınmak ve veri yapılarını olabildiğince basit ve küçük tutmak genellikle daha etkili olacaktır.

 

Python'da bir veri yapısını değiştirmenin (mutate) etkinliği, genellikle hangi operasyonun gerçekleştirildiğine ve veri yapısının tipine bağlıdır. İşte bazı genel kural ve örnekler:

Listeler:

append ve pop işlemleri genellikle sabit zamanlıdır (O(1)), çünkü son öğeye erişmek ve onu değiştirmek için sabit bir süre gereklidir.

Ancak, insert ve pop işlemleri, belirli bir konuma bir öğe eklemek veya çıkarmak için genellikle doğrusal zamanlıdır (O(n)). Çünkü bu, tüm sonraki öğelerin yerlerini değiştirmeyi gerektirir.

Liste boyutunu değiştiren işlemler (append, insert, pop, remove vb.) dinamik dizi veri yapısı gereklilikleri nedeniyle bazen ek maliyetlere neden olabilir.

Sözlükler:

Sözlüklerde get, set, delete gibi işlemler genellikle ortalama olarak sabit zamanlıdır (O(1)), çünkü bu işlemler bir hash tablosu kullanır. Ancak, en kötü durumda, bu işlemler doğrusal zamanlı olabilir (O(n)).

Sözlükler, listeler gibi, anahtar-değer çiftlerinin eklenmesi veya çıkarılması durumunda yeniden boyutlandırma gerektirebilir. Ancak, bu genellikle nadiren gerçekleşir ve bu nedenle genellikle göz ardı edilir.

Kümeler:

Sözlükler gibi, küme işlemleri genellikle ortalama olarak sabit zamanlıdır (O(1)) çünkü bir hash tablosu kullanırlar. Ancak, en kötü durumda, bu işlemler doğrusal zamanlı olabilir (O(n)).

Bu, genel bir bakış olup, her durum için geçerli olmayabilir. İlgili operasyonun ve veri yapısının belirli kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her zaman belirli bir durum için en uygun veri yapısını ve operasyonları seçmek önemlidir.

1.png

 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...