Jump to content
  • entries
    33
  • comments
    0
  • views
    69,664

Düşük Düzeyli Dizililer (low-level arrays)


Doğuhan ELMA

213 views

Bir bilgisayar sisteminde, veriler bellekte (genellikle RAM'de) depolanır. Bu bellek, bir dizi hücreden oluşur, her bir hücre ayrı bir adresle ayrı ayrı erişilebilir. Yani, belirli bir bellek adresine gitmek ve orada depolanan verileri almak veya değiştirmek mümkündür.

Düşük seviye dillerde (C, C++ gibi), programcılar genellikle bu adresleri doğrudan manipüle ederler. Bu, bellekte düşük seviye diziler (low-level arrays) oluşturmalarını sağlar. Bu tür bir dizi, bellekteki ardışık hücreleri işgal eder. Örneğin, bir integer (tam sayı) dizisi oluşturulduğunda, her bir eleman için ardışık bellek hücreleri ayrılır.

1.png

1.png

Bir dizi (array), aynı türdeki birden çok değeri bir arada saklayabilen bir veri yapısıdır. Dizinin her elemanı, hücre (cell) olarak adlandırılır ve her hücrenin benzersiz bir indeksi (index) vardır.

Hücre (Cell): Bir dizi içindeki her bir öğe bir hücre olarak adlandırılır. Her hücre, aynı türdeki bir değeri saklar. Örneğin, bir tam sayı (integer) dizisinde her hücre bir tam sayıyı, bir string (metin) dizisinde ise her hücre bir string'i saklar.

İndeks (Index): Diziler, elemanlarına erişmek için indeks adı verilen benzersiz bir tanımlayıcı kullanır. İndeksler, genellikle 0'dan başlar ve ardışık olarak artar. Yani, bir dizinin ilk hücresi genellikle 0 indeksine, ikinci hücresi 1 indeksine, üçüncü hücresi 2 indeksine ve böyle devam eder. Bu indeksler, dizinin belirli bir hücresindeki değeri okuma veya değiştirme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

1.png

Bir Python listesi örneğini ele alalım:

my_list = [10, 20, 30, 40, 50]

Bu listede, 10 değeri 0 indeksli hücrede, 20 değeri 1 indeksli hücrede, 30 değeri 2 indeksli hücrede, vb. bulunur. Yani my_list[0] ifadesi bize 10 değerini, my_list[1] ifadesi 20 değerini verir.

 

Python gibi yüksek seviyeli dillerde ise, bu düşük seviye detaylar genellikle gizlenmiştir. Ancak, Python'ın listeleri ve dizileri de dahil olmak üzere birçok veri yapısı, altında yatan düşük seviye dizilere dayanır. Bu nedenle, Python listeleri veya dizileri üzerinde bir işlem gerçekleştirdiğimizde, aslında bu düşük seviye diziler üzerinde işlem yapılır.

Bilgisayar biliminde, bu düşük seviye diziler genellikle bir dizi veya çeşitli veri yapılarının (örneğin, yığınlar, kuyruklar ve hash tabloları) uygulanmasında kullanılır. Bu nedenle, düşük seviye dizilerin nasıl çalıştığını anlamak, veri yapılarının ve algoritmaların daha derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olabilir.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...