Jump to content
Üyelik kaydınızı yaparak son yazılan içeriklerden haberdar olun! ×
 • entries
  16
 • comments
  0
 • views
  108,776

Rekürsif Programlama Kullanım Alanları


Doğuhan ELMA

260 views

Lineer rekürsyon, bir fonksiyonun kendini bir kere çağırması durumudur. Bu tip rekürsyonlar, genellikle bir dizi veya listeyi işlemek için kullanılır.

Lineer rekürsyonun genel örneği faktöriyel hesaplama olabilir:

def factorial(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n - 1)

Burada, factorial fonksiyonu, kendisini bir kez çağırıyor. Her çağrıda, problem boyutu bir birim azalıyor (örneğin, n'den n-1'e). Bu, lineer rekürsyonun belirgin bir özelliğidir.

Bir diğer örnek olarak lineer bir diziyi tersine çevirme işlemi verilebilir:

1.png

def reverse(arr):
  if len(arr) == 0:
    return []
  else:
    return [arr[-1]] + reverse(arr[:-1])

Lineer rekürsyon, genellikle bir problemi daha küçük ve daha yönetilebilir alt problemlere böler ve daha sonra bu çözümleri birleştirerek orijinal problemin çözümünü bulur. Bu tür bir yaklaşım, bilgisayar biliminde "böl ve yönet" (divide-and-conquer) stratejisi olarak da bilinir. Bu strateji, veri yapıları ve algoritmaların çoğunda önemli bir rol oynar.

Özyinelemeli algoritmalar, bir sayının kuvvetini hesaplama görevini de kolaylaştırabilir. İki sayı a ve b'nin kuvvetini almak istediğimizi düşünelim: a^b. Bu, b'nin 0 olduğu durumda 1 olmalıdır. B > 0 olduğunda, a^b, a*(a^(b-1)) olacaktır. Bu özellik, bir sayının kuvvetini hesaplamak için özyinelemeli bir algoritma oluşturmak için kullanılabilir.

İşte Python'da özyinelemeli bir kuvvet hesaplama işlevi örneği:

def power(a, b):
  if b == 0:
    return 1
  else:
    return a * power(a, b - 1)

Bu işlev, bir sayının kuvvetini özyinelemeli olarak hesaplar. Her çağrıda, b değeri 1 azalır ve sonuç, a ile özyinelemeli işlemin çarpımı olarak hesaplanır. Base case (temel durum) olarak, b'nin 0 olduğu durumda, sonuç doğrudan 1 olarak döndürülür. Bu durum, özyinelemeli çağrıların sonunu belirler.

Bununla birlikte, bu algoritmanın performansı doğrusal zamanlıdır, çünkü her bir kuvvet için bir özyinelemeli çağrı yapılır. Bunun yerine, daha verimli bir yöntem olan "repeated squaring" (tekrarlanan kare alma) yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem, b'nin çift olduğu durumlarda, a^b'nin (a^(b/2))^2 olduğunu kullanır. Bu, b'yi her adımda ikiye bölerek özyinelemeli çağrıların sayısını logaritmik hale getirir:

def power(a, b):
  if b == 0:
    return 1
  elif b % 2 == 0:
    return power(a * a, b // 2)
  else:
    return a * power(a, b - 1)

Bu sürüm, aynı sonucu daha hızlı bir şekilde elde eder, çünkü özyinelemeli çağrıların sayısını azaltır. Bu, özellikle büyük kuvvetler için önemli bir hızlanma sağlar.

Binary recursion, bir fonksiyonun kendini iki kere çağırdığı bir özyinelemeli yaklaşımdır. Bu, genellikle bir problemi iki alt probleme böldüğümüz ve her birini ayrı ayrı çözdüğümüz durumları temsil eder.

Binary recursion, birçok algoritmanın temelini oluşturur. En bilinen örneklerden biri, Fibonacci sayı dizisini hesaplama algoritmasıdır:

def fibonacci(n):
  if n <= 1:
    return n
  else:
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)

Bu algoritma, n'inci Fibonacci sayısını hesaplamak için n-1'inci ve n-2'inci Fibonacci sayılarının toplamını alır. Her özyinelemeli çağrıda, problem iki alt probleme bölünür: fibonacci(n-1) ve fibonacci(n-2). Bu, binary recursion'ın temel özelliğidir.

Başka bir örnek, bir dizi veya liste üzerinde binary search (ikili arama) algoritmasıdır:

def binary_search(data, target, low, high):
  if low > high:
    return False
  else:
    mid = (low + high) // 2
    if target == data[mid]:
      return True
    elif target < data[mid]:
      return binary_search(data, target, low, mid - 1)
    else:
      return binary_search(data, target, mid + 1, high)

Bu algoritma, sıralı bir dizide belirli bir hedef değeri arar. Her çağrıda, arama alanını yarıya böler ve hedef değerin bulunduğu yarıyı seçer. Bu, binary recursion kullanılarak gerçekleştirilir.

Binary recursion, genellikle divide-and-conquer (böl ve yönet) stratejisinin bir parçasıdır. Bu yaklaşımda, bir problem daha küçük ve daha yönetilebilir alt problemlere bölünür ve bu alt problemlerin çözümleri birleştirilerek orijinal problem çözülür. Binary recursion, bu stratejiye göre çok uygundur çünkü her özyinelemeli çağrıda problem iki alt probleme bölünür.

Çoklu özyineleme (Multiple Recursion), bir fonksiyonun kendisini birden fazla kez çağırdığı bir özyineleme türüdür. Her bir çağrı, genellikle daha küçük bir boyutlu bir problemi çözmek için yapılır. Binary recursion da bu türün bir alt setidir (çünkü bir fonksiyon kendini tam olarak iki kez çağırır).

Çoklu özyinelemenin en iyi bilinen örneği, Fraktal geometriye dayanan Hanoi kuleleri problemidir. Hanoi kuleleri problemi, daha büyük bir disk üzerine daha küçük bir disk yerleştirme kuralını izleyerek, üç çubuk ve bir dizi boyutları farklı disk kullanılarak çözülür. Problem, tüm disklerin bir çubuktan diğerine taşınması ve boyutlarına göre sıralanması gerekliliğidir.

def hanoi(n, source, helper, target):
  if n > 0:
    # move tower of size n - 1 to helper peg
    hanoi(n - 1, source, target, helper)
    # move disk from source peg to target peg
    if source:
      target.append(source.pop())
    # move tower of size n-1 from helper to target
    hanoi(n - 1, helper, source, target)

Burada, hanoi fonksiyonu kendini iki kez çağırıyor: bir kere kaynak çubuktan yardımcı çubuğa daha küçük bir kule taşımak için, ve bir kere yardımcı çubuktan hedef çubuğa daha küçük bir kule taşımak için. Her çağrı, n-1 disk için aynı problemi çözer (n diskli problemden daha küçük bir problem).

Bu tür özyinelemeli problemler, genellikle "böl ve yönet" (divide-and-conquer) stratejisini takip ederler, burada büyük bir problem daha küçük ve daha yönetilebilir parçalara bölünür. Bu parçalar özyinelemeli olarak çözülür ve sonuçlar birleştirilir. Çoklu özyineleme, genellikle bu tür problemler için ideal bir yaklaşımdır.

 

 

Rekürsif programlama genellikle bazı problemleri çözmek için oldukça etkili bir yöntemdir. İşte rekürsif programlamayla ilgili bazı ilave örnekler:

Faktöriyel hesaplama: Bir sayının faktöriyelini rekürsif bir fonksiyon kullanarak hesaplayabiliriz. Faktöriyel hesaplama, n sayısının 1'den n'ye kadar olan tüm tam sayıların çarpımı anlamına gelir. Bir sayının faktöriyeli, o sayının kendisi ve bir önceki sayının faktöriyeli çarpımıdır.

def factorial(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n-1)

Dizinin elemanlarını toplama: Bir dizideki tüm elemanları toplamak için de bir rekürsif fonksiyon kullanabiliriz.

def sum_array(arr):
  if len(arr) == 1:
    return arr[0]
  else:
    return arr[0] + sum_array(arr[1:])

Böl ve yönet stratejisi: Rekürsif programlama genellikle "böl ve yönet" stratejisi ile kullanılır. Bir problemi daha küçük alt problemlere böler, bu alt problemları çözer ve sonra bu çözümleri birleştirir. Örneğin, hızlı sıralama ve birleştirme sıralama algoritmaları böl ve yönet stratejisi kullanır.

Ağaç ve grafik taramaları: Rekürsif fonksiyonlar ayrıca veri yapılarında tarama yapmak için de kullanılabilir. Örneğin, bir ağacın tüm düğümlerini ziyaret etmek veya bir grafikteki tüm düğümleri keşfetmek için derinlik-ilk tarama (DFS) gibi algoritmalar rekürsif bir yaklaşım kullanır.

Kombinatorik ve Olasılık: Rekürsif formülleri kullanmak, kombinatorik ve olasılık problemlerinin çözülmesinde sıkça kullanılır. Örneğin, permütasyonlar ve kombinasyonlar genellikle rekürsif ilişkiler kullanılarak ifade edilir.

Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi: Rekürsif algoritmalar, genellikle karar ağaçları oluşturmak için kullanılır. Bunlar, sınıflandırma ve regresyon problemlerini çözmek için kullanılan popüler makine öğrenmesi modelleridir.

Doğal Dil İşleme (NLP): Rekürsif ağaçları ve yapıları kullanmak, doğal dil işleme (NLP) alanında yaygındır. Örneğin, dil bilgisi kurallarının çözümlenmesi ve dil modellemesi için rekürsif yapılar kullanılır.

Yapay Zeka: Rekürsif programlama, yapay zekada oyun oynama (örneğin, satranç veya go) ve problem çözme stratejileri geliştirmede kullanılır. Örneğin, minimax algoritması ve alfa-beta budama gibi teknikler genellikle rekürsif bir yaklaşımla uygulanır.

Grafik ve Ağaç İşlemleri: Rekürsif programlama, bilgisayar bilimlerinde ve yazılım mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan veri yapıları olan ağaçlar ve grafiklerle çalışırken kullanılır. Örneğin, ağaçlarda derinlik-ilk arama (DFS), en küçük gen abacağı (MST) bulma veya bir grafikteki tüm yolları bulma gibi işlemler genellikle rekürsif algoritmalar kullanılarak gerçekleştirilir.

Fraktaller ve Grafik: Rekürsif algoritmalar, fraktal oluşturma ve bilgisayar grafikleri gibi sanatsal ve görsel uygulamalar için de kullanılır. Fraktaller genellikle basit bir şeklin sürekli tekrarlanması ile oluşturulur ve bu genellikle bir rekürsif işlem gerektirir.

Önemli olan, rekürsif düşünme becerisinin, problemleri daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölebilme ve bu parçaları daha sonra birleştirme yeteneği olduğunu anlamaktır.

Bu örnekler, rekürsif programlamanın birçok uygulamasından sadece birkaçıdır. Ancak, rekürsif fonksiyonların karmaşıklığı ve bellek kullanımı konusunda dikkatli olmak önemlidir. Rekürsif çözümler bazen yinelemeli çözümlerden daha fazla kaynak tüketebilir. Bu nedenle, bir problemi çözerken hangi yaklaşımın en uygun olduğunu belirlemek için her zaman bir analiz yapılması gerekir.

 

 

 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...