Jump to content
  • entries
    16
  • comments
    0
  • views
    37,011

Deneysel Çalışmalar (Experimental Studies)


Doğuhan ELMA

215 views

Deneysel çalışmalar (Experimental Studies), bir algoritmanın veya programın gerçek performansını ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu tür bir çalışma genellikle bir algoritmanın veya programın gerçek dünya koşullarında nasıl performans gösterdiğini anlamak için kullanılır.

Deneysel çalışmalar genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Problem Seçimi: İlk adım, analiz etmek istediğiniz problemi seçmektir. Bu problem, bir algoritmanın veya programın çözmesi gereken belirli bir görev olabilir.

Algoritma veya Program Seçimi: İkinci adım, analiz etmek istediğiniz algoritmayı veya programı seçmektir.

Test Verisi Seçimi: Üçüncü adım, algoritmayı veya programı test etmek için kullanılacak veriyi seçmektir. Bu veri, algoritmanın veya programın gerçek dünya koşullarında karşılaşabileceği türden olmalıdır.

Performans Ölçümü: Dördüncü adım, algoritmanın veya programın performansını ölçmektir. Bu genellikle çalışma zamanı, bellek kullanımı ve diğer ilgili metriklerin ölçülmesini içerir.

Sonuçların Analizi: Son adım, ölçülen performans verilerini analiz etmektir. Bu, algoritmanın veya programın belirli koşullar altında nasıl performans gösterdiğini anlamak için kullanılır.

Deneysel çalışmalar, bir algoritmanın veya programın teorik analizinin yanı sıra, gerçek dünya koşullarında nasıl performans gösterdiğini anlamak için önemlidir. Ancak, deneysel çalışmaların sonuçları genellikle belirli bir test verisi seti ve belirli bir donanım ve yazılım çevresi için geçerlidir, bu nedenle genelleştirme yaparken dikkatli olunmalıdır.

# Öncelikle, bir algoritmayı test etmek için bir problem seçelim. 
# Bu örnekte, bir liste sıralama algoritmasını test edeceğiz.

# İlk olarak, Python'un yerleşik list.sort() metodunu kullanacağız. 
# Bu algoritmayı test etmek için, rastgele sayılardan oluşan bir liste oluşturalım.

import random
import time

# Test verisi oluşturma
data = [random.randint(1, 1000) for _ in range(10000)]

# Algoritmanın çalışma zamanını ölçme
start_time = time.time()
data.sort()
end_time = time.time()

# Performans ölçümü
print(f"List.sort() method took {end_time - start_time} seconds to sort the list.")

# Bu kod, Python'un yerleşik list.sort() metodunun 10,000 elemanlı bir listeyi sıralamak için ne kadar süre aldığını ölçer.
# Bu, bir deneysel çalışmanın basit bir örneğidir. Daha karmaşık deneysel çalışmalar, farklı algoritmaları karşılaştırabilir, 
# farklı boyutlarda veya farklı türlerde veri setleri üzerinde testler yapabilir veya algoritmanın performansını etkileyen 
# diğer faktörleri inceleyebilir.

 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...