Jump to content
 • entries
  57
 • comments
  0
 • views
  27,850

Parçalı Tanımlı Fonksiyonlar


Doğuhan ELMA

215 views

Parçalı Tanımlı Fonksiyonların Grafiğini Çizme, belirli bir aralıklarda farklı fonksiyonlara karşılık gelen parçalı tanımlı fonksiyonların grafiğini çizme sürecini ifade eder.

Bir parçalı tanımlı fonksiyon, giriş değerlerinin belirli alt kümelerinde farklı fonksiyonlar olarak tanımlanan bir fonksiyondur. Örneğin, aşağıdaki gibi bir fonksiyon düşünelim:

f(x) = { x^2  için x < 0
     x + 1 için x >= 0

Bu fonksiyon, x değerlerinin belirli bir alt kümesinde (bu durumda x < 0 için) x^2 fonksiyonuna karşılık gelirken, başka bir alt kümesinde (x >= 0 için) x + 1 fonksiyonuna karşılık gelir.

Parçalı tanımlı fonksiyonların grafiğini çizme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Fonksiyonları Ayır: Fonksiyonun her bir parçasını ayrı ayrı ele alın.

Grafikleri Çiz: Her bir fonksiyon parçasının grafiğini çiz. Ancak, her parçayı sadece o parçanın geçerli olduğu x değerleri aralığında çizmelisiniz. Örneğin, yukarıdaki örnekte x^2 fonksiyonunu sadece x < 0 aralığında ve x + 1 fonksiyonunu sadece x >= 0 aralığında çizersiniz.

Grafikleri Birleştir: Tüm parçaların grafiklerini bir araya getirerek parçalı tanımlı fonksiyonun tamamının grafiğini oluşturun.

Bu süreç, parçalı tanımlı bir fonksiyonun genel davranışını anlamak ve belirli bir problemi çözmek için önemlidir. Özellikle, parçalı tanımlı bir fonksiyonun belirli bir değeri kabul edip etmediğini veya belirli bir sonuca ulaşıp ulaşmadığını belirlemek genellikle bir problemin çözümünde önemli bir adımdır. Ayrıca, parçalı tanımlı bir fonksiyonun grafiği, bu fonksiyonun hangi değerler üzerinde hangi fonksiyonlar olarak tanımlandığını görsel olarak gösterir.

Python Örneği:

def parcali_tanimli_fonksiyon(x):
  if x < 0:
    return -x # x negatifse, -x döndür.
  elif x >= 0 and x <= 5:
    return x**2 # x, 0 ve 5 arasında (0 ve 5 dahil) ise, x'in karesini döndür.
  else:
    return x # x 5'ten büyükse, x'i döndür.

# Fonksiyonu bazı değerlerle test edin
print(parcali_tanimli_fonksiyon(-3)) # Çıktı: 3
print(parcali_tanimli_fonksiyon(3)) # Çıktı: 9
print(parcali_tanimli_fonksiyon(6)) # Çıktı: 6

Kodun Grafik Çıktı Görseli:

1.png

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...