Jump to content

Python

 • entries
  66
 • comments
  0
 • views
  25,548

Packing ve Unpacking


Doğuhan ELMA

153 views

Python'da "packing" ve "unpacking" terimleri, sıralı veri türleri (sequences) ile çalışırken kullanılır. Bu özellikler sayesinde, Python, karmaşık veri türlerini atama işlemlerinde ve fonksiyon çağrılarında daha etkili ve esnek bir şekilde işlemeyi kolaylaştırır.

Packing: Bir sıralı veri türüne birden çok değeri bir kerede atama işlemine packing denir. Bir liste veya demet (tuple) oluştururken yaptığımız şey aslında packing'dir. Örneğin:

my_tuple = 1, 2, 3 # tuple packing
my_list = [1, 2, 3] # list packing

Unpacking: Bir sıralı veri türündeki değerleri tek tek değişkenlere atama işlemine unpacking denir. Aşağıdaki örnekte bir demetin (tuple) unpacking işlemi gösterilmektedir:

x, y, z = my_tuple # tuple unpacking
a, b, c = my_list # list unpacking

Unpacking işlemi sırasında atama yapılacak değişkenlerin sayısının, unpacking yapılacak sıralı veri türündeki eleman sayısıyla eşleşmesi gerekir. Aksi takdirde Python ValueError hatası döndürür.

Python'daki "packing" ve "unpacking" özellikleri, sıralı veri türlerini daha esnek ve etkili bir şekilde yönetmeyi sağlar. Özellikle birden çok değeri bir fonksiyona aktarırken veya birden çok değerden dönmek istediğinizde çok kullanışlıdırlar.

Örneğin, bir fonksiyon birden fazla değer döndürmek istediğinde, bu değerler genellikle bir demet halinde "pack" edilir. Bu demeti alan kod daha sonra bu demeti "unpack" edebilir:

def minmax(numbers):
  return min(numbers), max(numbers)

numbers = [2, 1, 3, 4, 0, 5]
min_num, max_num = minmax(numbers)

Burada minmax fonksiyonu, en küçük ve en büyük sayıyı bir demet içinde döndürür. Bu demet daha sonra min_num ve max_num değişkenlerine unpack edilir.

 

Python'daki for döngüleri, sıralı veri türlerini (sequences) unpacking yaparken son derece yararlıdır. Sıralı veri türlerinden her bir elemanı alıp, belirli bir işlem yapmak için bu özelliği kullanabiliriz.

Örneğin, bir liste içerisindeki demetler üzerinde işlem yapmak için for döngüsü ve unpacking'i birlikte kullanabiliriz:

Bu örnekte, my_dict.items() metodu bir demetler listesi döndürür. Her demet, bir anahtar-değer çiftini içerir. For döngüsünün her iterasyonunda, bu demetler unpack edilir ve anahtar ve değerleri key ve value değişkenlerine atarız.

Bu özellikler, Python'daki veri türlerini ve döngü yapılarını anlama ve kullanma yeteneğinizi genişletir ve kodunuzu daha okunabilir ve etkili hale getirir.

Python'da "simultaneous assignments", yani eşzamanlı atamalar, birkaç değişkeni tek bir satırda atamanızı sağlar. Bu, hem okunabilirliği artırmak hem de bazı durumlardaki karmaşıklığı azaltmak için oldukça kullanışlıdır.

En basit örneği, iki değişkeni tek bir satırda atamaktır:

x, y = 5, 10

Burada x'e 5 ve y'e 10 değerlerini atadık.

Eşzamanlı atamalar, değerlerin yerlerini değiştirmek için de oldukça kullanışlıdır ve ek bir temp değişkeni kullanmaya gerek yoktur:

x, y = y, x

Bu satır, x ve y'nin değerlerini birbiriyle değiştirir.

Bir başka kullanım alanı ise, bir fonksiyondan birden çok değeri döndürmektir:

def func():
  return 1, 2, 3

x, y, z = func()

Bu örnekte, func() fonksiyonu 1, 2 ve 3 değerlerini bir tuple olarak döndürür ve bu tuple x, y ve z değişkenlerine unpack edilir.

Son olarak, bir döngüde birden çok değeri aynı anda işlemek için eşzamanlı atamalar kullanılabilir:

points = [(1, 2), (3, 4), (5, 6)]

for x, y in points:
  print(x, y)

Bu örnekte, her döngü adımında tuple'ın iki değeri x ve y'ye atandı. Bu, döngüyü daha okunabilir ve anlaşılır hale getirir.

Bu şekilde, Python'daki eşzamanlı atamalar, kodunuzu hem daha kısa hem de daha okunabilir hale getirebilir.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...