Jump to content
 • entries
  57
 • comments
  0
 • views
  27,850

Fonksiyon nedir?


Doğuhan ELMA

148 views

Matematikte bir fonksiyon, bir 'giriş' seti (genellikle 'x' değerleri olarak adlandırılır) ile bir 'çıkış' seti (genellikle 'y' veya 'f(x)' değerleri olarak adlandırılır) arasında özel bir ilişkiyi temsil eder.

Fonksiyonlar, giriş değerlerinin her birini çıkış değerlerinin tam olarak bir tanesiyle ilişkilendirir. Bu, bir fonksiyonun anahtar özelliğidir ve "her giriş için tam olarak bir çıkış" olarak özetlenebilir.

Örneğin, f(x) = x^2 bir fonksiyondur çünkü her x değerini (giriş) tam olarak bir y değeri (çıkış) ile ilişkilendirir, bu durumda y, x'in karesidir. Yani eğer x = 2 seçersek, yani giriş değeri 2 ise, çıkış değeri f(2) = 2^2 = 4 olacaktır.

Fonksiyonlar genellikle bir denklemle ifade edilir (örneğin, y = f(x) = x^2), ancak tablolar, grafikler veya sözcüklerle de ifade edilebilir.

Fonksiyonlar, girişler ve çıkışlar arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olur ve bu nedenle birçok bilim ve mühendislik dalında temel araçlardır. Örneğin, bir arabanın hızını zamanla nasıl değiştiğini gösteren bir fonksiyon olabilir, ya da bir işletmenin karını aylara göre gösteren bir fonksiyon olabilir.

Bir ilişkinin bir fonksiyon olup olmadığını belirlemek için, her x değerinin yalnızca bir y değeri ile ilişkili olup olmadığına bakmalıyız. Eğer herhangi bir x değerinin birden fazla y değeri varsa, o zaman bu ilişki bir fonksiyon değildir.

1.webp

1.webp

Örneğin, {(1, 2), (2, 3), (3, 4)} gibi bir ilişki bir fonksiyondur çünkü her x değeri (yani 1, 2 ve 3) tam olarak bir y değerine (yani 2, 3 ve 4) karşılık gelmektedir.

Ancak, {(1, 2), (1, 3), (2, 4)} gibi bir ilişki bir fonksiyon değildir çünkü '1' x değeri iki farklı y değerine (yani 2 ve 3) karşılık gelmektedir.

Grafikle bir ilişkinin fonksiyon olup olmadığını kontrol etmek için "dikey çizgi testi" adı verilen bir test kullanılır. Eğer grafik üzerinde çizilebilecek herhangi bir dikey çizgi, grafiği yalnızca bir kez kesiyorsa, bu ilişki bir fonksiyondur. Ancak, eğer bir dikey çizgi grafiği birden çok noktada kesiyorsa, o zaman bu ilişki bir fonksiyon değildir.

Lineer Fonksiyonlar: Bunlar, bir doğru çizgisini tanımlar ve genel formu y = mx + b şeklindedir. Burada m eğimi ve b y-kesimini temsil eder.

Kuadratik Fonksiyonlar: Bunlar, bir parabolü tanımlar ve genel formu y = ax^2 + bx + c şeklindedir.

Üstel Fonksiyonlar: Bunlar, bir üstel eğriyi tanımlar ve genel formu y = a * b^x şeklindedir.

Logaritmik Fonksiyonlar: Bunlar, bir logaritmik eğriyi tanımlar ve genel formu y = log_b(x) şeklindedir.

Trigonometrik Fonksiyonlar: Bunlar, sinüs, kosinüs ve tanjant gibi trigonometrik oranları temsil eder ve genellikle döngüsel veya dalgalı modelleri tanımlamak için kullanılır.

Her biri belirli bir matematiksel ilişkiyi temsil eder ve çeşitli problemlerin çözümünde kullanılır. Bu fonksiyonların nasıl çalıştığını anlamak ve ne zaman kullanılacağını belirlemek, matematikte çok önemli bir beceridir.

Python'da, bir fonksiyon 'def' anahtar kelimesi ile tanımlanır ve genellikle bir giriş değeri alır ve bir çıkış değeri döndürür. Aşağıdaki kod, yukarıda belirttiğimiz 'f(x) = x^2' fonksiyonunun bir Python uygulamasıdır:

def f(x):
  return x ** 2

Burda f matematiksel olark fonksiyonun adı yazılımsal olaraksa tanimyacıdır. x matematiksel olarak değişken iken yazılımsal olarak argumandir. x**2 matematiksel olarak cebirsel ifade iken yazılımsal olarak bileşik ifadedir. = işlemi matematiksel olarak denklem ifade ederken yazılımda bir fonksiyonun dönüşüş değerini return ile döndürür.

print(f(2)) # çıktı: 4

 

 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...