Jump to content

Python

 • entries
  66
 • comments
  0
 • views
  992

Python'da Tuple(Demet) ve Tuple Sınıfı


Doğuhan ELMA

172 views

Python'daki tuple sınıfı, birden çok öğeyi bir arada tutabilen bir veri türüdür. Ancak, listelerden farklı olarak, tuple'lar değiştirilemez (immutable), yani bir tuple'ı oluşturduktan sonra içindeki öğeleri değiştiremezsiniz.

Tuple'lar, parantez ( ) kullanılarak oluşturulur ve öğeleri virgülle ayrılır. İşte bir örnek:

demet = (1, 2, 'üç', 4.0, (5, 6))
print(demet) # (1, 2, 'üç', 4.0, (5, 6))
print(type(demet)) # <class 'tuple'>

Tuple ile ilgili temel kavramlar ve işlemler şunları içerir:

İndeksleme: Tuple'lardaki öğelere, sıfırdan başlayan indeksleri kullanarak erişebilirsiniz. Negatif indeksler son öğeden başlar.

demet = ('elma', 'muz', 'çilek', 'kiraz')
print(demet[0]) # 'elma'
print(demet[-1]) # 'kiraz'

 

Dilimleme (Slicing): Bir tuple'ın belirli bir kısmını alabilirsiniz, bu işleme "dilimleme" denir.

demet = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
print(demet[1:4]) # (2, 3, 4)

Değiştirme: Tuple'lar değiştirilemez olduğu için, bir tuple'daki bir öğeyi yeni bir değerle değiştiremezsiniz. Bu, tuple'ın belirli bir durumu "sabit" tutmak için kullanıldığı durumlarda kullanışlıdır.

Uzunluk: Bir tuple'ın kaç öğe içerdiğini öğrenmek için len() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

demet = ('elma', 'muz', 'çilek', 'kiraz')
print(len(demet)) # 4

 

Döngüler: Tuple'lar üzerinde döngüler kurarak, tuple'ın her bir öğesi üzerinde işlem yapabilirsiniz.

demet = ('elma', 'muz', 'çilek', 'kiraz')
for meyve in demet:
  print(meyve)

Tuple'lar genellikle değişmemesi gereken veri gruplarını temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir yıl içindeki aylar, bir haftadaki günler veya bir renk modelindeki RGB değerleri gibi.

 

Tuple Sınıfı:

İşte tuple sınıfının bazı yaygın olarak kullanılan fonksiyonlarına ve örneklerine bir göz atalım:

count(): Bir öğenin tuple içinde kaç kez geçtiğini sayar.

my_tuple = (1, 2, 2, 3, 2, 4)
count = my_tuple.count(2) # 2'nin kaç kez geçtiğini sayar.
print(count) # 3

index(): Bir öğenin ilk bulunduğu indeksi döndürür.

my_tuple = (10, 20, 30, 20, 40)
index = my_tuple.index(20) # 20'nin indeksini bulur.
print(index) # 1

len(): Tuple'ın uzunluğunu (eleman sayısını) döndürür.

my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)
length = len(my_tuple) # Tuple'ın uzunluğunu döndürür.
print(length) # 5

max() ve min(): Tuple içindeki en büyük ve en küçük öğeyi döndürür.

my_tuple = (10, 5, 20, 15)
max_value = max(my_tuple) # En büyük değeri döndürür.
min_value = min(my_tuple) # En küçük değeri döndürür.
print(max_value) # 20
print(min_value) # 5

tuple(): Başka bir sıralı veri yapısını veya iterable'ı bir tuple'a dönüştürmek için kullanılır.

my_list = [1, 2, 3]
my_tuple = tuple(my_list) # Bir listeyi tuple'a dönüştürür.
print(my_tuple) # (1, 2, 3)

sorted(): Tuple içindeki öğeleri sıralayarak yeni bir liste döndürür.

my_tuple = (4, 2, 1, 3)
sorted_list = sorted(my_tuple) # Tuple'ı sıralayarak bir liste döndürür.
print(sorted_list) # [1, 2, 3, 4]

any() ve all(): Tuple içindeki öğelerle ilgili mantıksal işlemleri gerçekleştirir.

my_tuple = (True, False, True)
any_result = any(my_tuple) # Herhangi bir True değeri var mı kontrol eder.
all_result = all(my_tuple) # Tüm öğeler True mu kontrol eder.
print(any_result) # True
print(all_result) # False

Bu örnekler, tuple sınıfının bazı yaygın olarak kullanılan fonksiyonlarını göstermektedir. Tuple'lar, verilerin değiştirilemez olması gerektiği durumlarda kullanışlıdır ve bu işlevler tuple'larla çalışmayı daha etkili hale getirir.

 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...