Jump to content
  • entries
    25
  • comments
    0
  • views
    10,541

Entries in this blog

Etiketli Veri Nedir?

Etiketli veri, bir veri öğesinin (örneğin, bir veri noktası veya kayıt) belirli bir özelliği veya niteliği temsil eden bir etiket veya kategori ile ilişkilendirildiği veri türünü ifade eder. Bu etiketler veya kategoriler, verinin anlamını veya amacını daha iyi anlamamıza yardımcı olur ve veri madenciliği, makine öğrenimi ve yapay zeka gibi birçok veri analizi alanında önemlidir. Örneklerle açıklamak gerekirse: Sınıflandırma Verisi: Bir sınıflandırma problemi düşünün, bu tür bir problem

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Tanımlayıcı İstatistik (Descriptive Statistics)

Descriptive statistics (Tanımlayıcı İstatistik), bir veri setinin ana özelliklerini özetlemek ve açıklamak için kullanılan istatistiksel yöntemler ve ölçümler bütünüdür. Bu tür istatistikler, karmaşık veri setlerini daha anlaşılır ve yorumlanabilir hale getirmeye yardımcı olur. Tanımlayıcı istatistik, genellikle iki ana kategoride incelenir: merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçüleri. Merkezi Eğilim Ölçüleri Bu ölçümler, veri setinin "orta" noktasını belirlemeye yardımcı olur. Or

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Frekans (Frequency)

istatistikte "frequency" (frekans) kavramı, veri setindeki belirli bir değerin veya değer aralığının kaç kez göründüğünü ifade eder. Bu, veri setinin yapısını ve dağılımını anlamak için önemli bir araçtır. Frekans Türleri: Absolute Frequency: Bu, veri setinde belirli bir değerin kaç kez göründüğünü ifade eder. Örneğin, 10 öğrencinin 5'inin A aldığı bir sınıfta, A notunun mutlak frekansı 5'tir. Relative Frequency: Bu, belirli bir değerin toplam gözlem sayısına oranıdır ve gene

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Varyasyon

Varyasyon, bir veri setindeki değerlerin ne kadar yayıldığını ya da değiştiğini ifade eder. Başka bir deyişle, veri değerlerinin ortalamadan ne kadar uzaklaştığını ölçer. Varyasyonun ölçümü, veri setindeki tutarlılığı ve istikrarı anlamaya yardımcı olur. Örnek olarak, bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınav puanlarını düşünelim. Eğer puanlar birbirine çok yakınsa, varyasyon düşük olacaktır. Eğer puanlar çok farklıysa, varyasyon yüksek olacaktır. Verideki Varyasyon: Veride

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Örneklem Alma (Sampling)

Sampling (örneklem alma), büyük bir veri kümesi veya popülasyon içerisinden seçilen bir alt kümenin incelenmesi işlemidir. Örneklem alma, tüm popülasyonu incelemek çok zaman alıcı veya maliyetli olduğunda kullanılır. İyi tasarlanmış bir örneklem, popülasyonun genel özelliklerini doğru bir şekilde temsil edebilir. Örneklem Alma Yöntemleri: Basit Rastgele Örneklem (Simple Random Sampling): Her bireyin seçilme şansı eşittir. Rastgele sayı üreteçleri kullanılarak yapılır. Stratifiye Ö

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

Veri (Data) Nedir?

"Data" (veya "veri"), analiz edilmek, yorumlanmak veya belirli bir sonuca ulaşmak için kullanılabilen ham ya da işlenmiş bilgiler anlamına gelir. Veri, herhangi bir türde olabilir - sayılar, metin, görüntüler, sesler vb. İşte daha detaylı bir bakış: Veri Türleri: Kantitatif Veri: Sayısal değerleri ifade eder. İki alt türe ayrılır: Kesikli Veri: Sayılabilir ve belirli değerler alır (örneğin, insan sayısı). Sürekli Veri: Herhangi bir değeri alabilir (örneğin, sıcaklık).

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

İstatistik Model ve Matematiksel Model

İstatistiksel modeller, bir ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri ifade eder. Bu modeller, gerçek dünya olaylarının karmaşıklığını basit, anlaşılabilir terimlere indirgemeye yardımcı olur. İşte bazı yaygın istatistiksel modeller ve açıklamaları: 1. Doğrusal Regresyon Modelleri: Bu tür modeller, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olduğunu varsayar. Basit Doğrusal Regresyon: Tek bir bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasındaki ilişki. Çokl

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

İstatistik, Olasılık ve Temel Terimleri

İstatistik, olasılık, ve bu alanlara dair bazı temel terimlerin tanımlamalarına değinelim: İstatistik: İstatistik, verilerin toplanması, düzenlenmesi, analizi, yorumlanması ve sunulması ile ilgilenen bir matematik dalıdır. İki ana dalı vardır: Tanımlayıcı İstatistik (Descriptive Statistics): Veri kümesindeki genel özellikleri özetlemek için kullanılır. Ortalama, medyan, mod, varyans gibi ölçüler burada yer alır. Çıkarımsal İstatistik (Inferential Statistics): Örnek verilerden

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Nedir?

×
×
  • Create New...