Jump to content

Python

  • entries
    66
  • comments
    0
  • views
    992

Entries in this blog

Pandas Series(Sütün) Analizi

Bir sütünün değerlerine yönelik analiz yöntemleri: 1-) Bir sütünda kullanılan benzersiz değerler kümesi: df.cylinders.unique() Çıktı: array([8, 4, 6, 3, 5])   2-) Benzersiz değerlerin ne kadar tekrarlandığının tablosu: df.cylinders.value_counts() Çıktı: 4 199 8 103 6 83 3 4 5 3 Name: cylinders, dtype: int64   3-) Grafige dokme: import pandas as pd import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt plt.figure(figsize=(10,5)) sns.c

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Pandas

Pandas Veri Temizleme (Preprocessing)

1-) Dataframe hakkında genel bilgi: df.info() <class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 398 entries, 0 to 397 Data columns (total 9 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 mpg 398 non-null float64 1 cylinders 398 non-null int64 2 displacement 398 non-null float64 3 horsepower 392 non-null float64 4 weight 398 non-null int64 5 acceleration 398 non-null floa

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Pandas

Python Pandas DataFrame Sınıfı

Pandas DataFrame, Python'da veri analizi ve manipülasyonu için kullanılan çok güçlü bir veri yapısıdır. İşte Pandas DataFrame hakkında ayrıntılı bilgiler: 1. İki Boyutlu Veri Yapısı: DataFrame, iki boyutlu bir veri yapısıdır, yani veriyi satırlar ve sütunlar şeklinde düzenler. Bu, veriyi bir tablo veya elektronik bir çalışma sayfası gibi görselleştirmenizi sağlar. 2. Sütunlar: DataFrame'deki her sütun bir Pandas Serisi (Series) nesnesi olarak kabul edilir. Sütunlar, aynı veri tipindeki

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Pandas

Pandas Kütüphanesi read_csv() Fonksiyonu

pandas kütüphanesinin read_csv() fonksiyonu, bir CSV (Comma-Separated Values) dosyasını okumak ve bir DataFrame nesnesine dönüştürmek için kullanılır. read_csv() fonksiyonunun bir dizi parametresi vardır, bu parametreler, veri okuma işlemi sırasında davranışınızı özelleştirmenize yardımcı olur. İşte bazı yaygın olarak kullanılan read_csv() parametrelerinin açıklamaları: filepath_or_buffer: Açıklama: Okunacak CSV dosyasının yolu veya URL'si. Bu parametre zorunludur. Örnek Kullanım:

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Pandas

Python Pandas Kütüphanesi Series Sınıfı

Pandas kütüphanesindeki Series sınıfı, bir veri dizisi veya tek boyutlu bir veri yapısı oluşturmanıza olanak tanır. pandas.Series() işlevini kullanarak bir Series nesnesi oluştururken aşağıdaki ana parametreleri kullanabilirsiniz: data: Veri dizisini temsil eden bu parametre, Python listesi, numpy dizisi, başka bir Series, bir Python sözlüğü vb. olabilir. Veri, Series nesnesinin ana bileşenidir. index: Bu parametre, Series nesnesinin indekslerini tanımlar. Varsayılan olarak, bir dizi s

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Pandas

Python Pandas Kütüphanesi

Pandas, Python programcıları için veri analizi ve manipülasyonu için kullanılan güçlü bir açık kaynak kütüphanedir. Pandas, verileri düzenlemek, temizlemek, dönüştürmek ve analiz etmek için kullanılır ve özellikle veri bilimi, veri madenciliği ve veri analizi gibi alanlarda yaygın olarak tercih edilir. Pandas, aşağıdaki iki temel veri yapısını temel alır: Pandas Serileri (Series): Tek boyutlu veri dizileridir ve her öğe bir etiket veya indeks ile ilişkilendirilir. Pandas serileri, list

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in Pandas

×
×
  • Create New...