Jump to content

SQL

  • entries
    7
  • comments
    0
  • views
    491

Entries in this blog

Oracle Veri Türleri

Oracle Veritabanı, geniş bir veri türü yelpazesi sunar. İşte bazı önemli Oracle veri türleri: Sayısal Veri Türleri NUMBER(p, s): Ondalık sayılar için kullanılır, p hassasiyeti (toplam basamak sayısı) ve s ölçeği (virgülden sonra gelen basamak sayısı) belirtir. INTEGER: Tam sayılar için kullanılır. FLOAT: Kayan noktalı sayılar için kullanılır. Tarih ve Zaman Veri Türleri DATE: Tarih ve saat bilgilerini içerir. TIMESTAMP: Tarih, saat, saniye ve saniyenin altındak

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in SQL

MySQL Veri Türleri

MySQL veritabanı yönetim sistemi çeşitli veri türlerini destekler. İşte bunların bir özeti: Sayısal Veri Türleri TINYINT: 1 bayt, -128 ile 127 arası değerler (veya 0 ile 255 arası UNSIGNED). SMALLINT: 2 bayt, -32,768 ile 32,767 arası değerler (veya 0 ile 65,535 arası UNSIGNED). MEDIUMINT: 3 bayt, -8,388,608 ile 8,388,607 arası değerler (veya 0 ile 16,777,215 arası UNSIGNED). INT: 4 bayt, yaklaşık -2 milyar ile 2 milyar arası değerler (veya 0 ile yaklaşık 4 milyar arası U

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in SQL

SQL Veri Türleri ve DBMS Özgü Veri Türleri

Veritabanı yönetim sistemlerinin (DBMS) her biri, ANSI/ISO SQL standardı tarafından tanımlanan bir dizi ortak veri türü sunar, ancak aynı zamanda platforma özgü özel veri türleri de olabilir. ANSI/ISO SQL Veri Türleri Bu veri türleri, çoğu modern SQL veritabanı sistemlerinde desteklenir: CHAR(n): Sabit uzunluklu karakter dizisi. VARCHAR(n): Değişken uzunluklu karakter dizisi. INTEGER: Tam sayı değeri. SMALLINT: Daha küçük tam sayı değeri. DECIMAL(p, s): Ondalık

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in SQL

SQL Operatörleri

Veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) arasında birçok ortak operatör bulunmasına rağmen, her bir sistem belirli farkliliklar ve özel operatörler sunabilir. İşte MySQL, Oracle, PostgreSQL ve SQL Server için bazı yaygın operatörler: MySQL Aritmetik Operatörler: +, -, *, /, % gibi operatörler. Karşılaştırma Operatörler: =, <>, !=, <, >, <=, >=. Mantıksal Operatörler: AND, OR, NOT. Metin Operatörleri: CONCAT, LIKE, REGEXP. Oracle Aritmetik Operatör

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in SQL

SQL Tanımlayıcı ve Kuralları

Veritabanlarında "tanımlayıcılar" (identifiers), belirli bir nesneyi (örneğin bir tablo, sütun, dizin, görünüm, saklı yordam vb.) adlandırmak ve bu nesneye başvurmak için kullanılan sembolik isimlerdir.   Tanımlayıcı Türleri Tablo Tanımlayıcıları: Her tablonun benzersiz bir ismi olmalıdır, böylece diğer SQL komutlarında kolayca referans alınabilir. Sütun Tanımlayıcıları: Tablolar içinde her sütun, o sütuna ne tür verinin eklendiğini anlamanızı sağlayacak şekilde benzersiz bir

SQL Lehçeleri

SQL (Structured Query Language), veritabanlarıyla etkileşim kurmak için kullanılan standart bir dildir. Ancak, birçok veritabanı yönetim sistemi (DBMS), belirli özellikler, işlevler veya optimize edilmiş performans için standart SQL'e özgün varyasyonlar veya genişlemeler ekler. Bu varyasyonlara "SQL lehçeleri" (SQL Dialects) denir. İşte bazı yaygın SQL lehçeleri ve bunların karakteristik özellikleri: 1. Transact-SQL (T-SQL) DBMS: Microsoft SQL Server Özellikleri: T-SQL, prosedürel

SQL Standardının Tarihçesi

SQL (Structured Query Language), veritabanlarında veri sorgulama, oluşturma ve düzenleme işlemleri için kullanılan bir dildir. SQL standardının tarihi, birkaç önemli aşamadan oluşur ve bu standart, zaman içinde birçok değişiklik ve genişleme görmüştür. 1. İlk Başlangıç - 1970'ler 1974: IBM'de çalışan Donald Chamberlin ve Raymond Boyce, sorguları basit bir şekilde ifade etmek için bir dili tasarlamak amacıyla SEQUEL (Structured English Query Language) projesine başladılar. Bu dil, daha
×
×
  • Create New...