Jump to content

Blogs

Sigma (Σ) - Toplama İşareti

Sigma (Σ), matematiksel bir semboldür ve toplama işlemini temsil eder. Sigma sembolü, bir dizi veya seri içindeki terimleri toplamak için kullanılır.  Σ (ifade, başlangıç, bitiş)   ai : ifade toplanacak terimi ifade eder. Örneğin, "i" ifadesi, her terimde kullanılacak olan "i" değişkenini temsil edebilir.  n: "bitiş", toplamın sona ereceği değeri ifade eder. Genellikle bir indeks veya sayıyla temsil edilir. i: "başlangıç", toplamın başlayacağı değeri ifade eder. Genell

Ortak Temel Veri Türleri

Bilgisayar verilerinin her zaman, programın bu verileri nasıl yorumladığını açıklayan bir veri türü özniteliği vardır. Veri türü ayrıca bellekteki verilerin boyutunu (bayt cinsinden) belirler. Veri türleri iki sınıfa ayrılabilir: CPU'nun bir CPU kaydında tutabildiği ve doğrudan üzerinde çalışabildiği ve aşağıdaki daha küçük veri türlerinden oluşanlar. CPU'nun doğrudan üzerinde çalışabileceği atomik nesneleri tanımlamak için ilkel veri türü terimini kullanacağım ve daha küçük, ilkel veri türlerin

Değişken Nedir?

Değişken Nedir? Değişken kelimesini göz önünde bulundurursanız, değişen bir şeyi tanımladığı açık olmalıdır. Ama değişen tam olarak nedir? Çoğu programcı için cevap açık görünecektir: programın yürütülmesi sırasında değişebilen değerdir. Aslında değişebilen birkaç şey vardır, bu nedenle bir değişkenin ne olduğunu açıklamaya çalışmadan önce, değişkenlerin (ve diğer nesnelerin) sahip olabileceği bazı nitelikleri tartışmak muhtemelen iyi bir fikirdir. Bunu yapmak için önce özniteliği(attribute

Çalışma Zamanı Bellek Organizasyonu

Linux veya Windows gibi bir işletim sistemi, ana belleğin farklı alanlarına (bölümler veya bölümler) farklı türde veriler yerleştirir. Bir bağlayıcı çalıştırarak ve çeşitli komut satırı parametreleri belirleyerek bellek organizasyonunu kontrol etmek mümkün olsa da, varsayılan olarak Windows, Şekil 1'de görünen organizasyonu kullanarak belleğe tipik bir program yükler. Linux, bazılarını yeniden düzenlemesine rağmen benzerdir.  Şekil-1: Bir belleğin organizasyon yapısı   İşletim sis

×
×
  • Create New...